Blå-blå skattelette ble til skatteskjerpelse for mange pensjonister

Mens de aller rikeste i Norge kunne stikke av med titusener av kroner i skattelette er det pensjonister og enkelte uføretrygdede som skal betale for Siv og Erna’s skattelette til de aller rikeste i Norge

fattigdom-norge2015 starter med mindre i lommeboka for mange pensjonister. Mens de aller rikeste i Norge kan juble over tusenvis av kroner i skattelette i 2015 -møter mange pensjonister 2015 med betydelig mindre i lommeboka. Trygdereformen som innebærer at pensjonister skal skatte som lønnsmottakere gjør at mange pensjonister går på en reell nedgang i kjøpekraften i 2015. Skatteskjerpelsen for et tilfelle vi har sett på utgjør kroner 4000 pr år og i tillegg kommer nedgangen i kjøpekraft på grunn av den stadig mer synlige inflasjonen spesielt på matvarer og importerte varer. 

Mange norske pensjonister og trygdede går et tøft 2015 i møte etter at de blå-blå`s skattelette for mange er blitt til skatteskjerpelse. Mange pensjonister og uføre gav nettopp sin stemme til de blå-blå på grunn av FRPs mange løfter om reduksjoner i skatter og avgifter, har mange eldre fått seg en overraskelse når de nå i januar får den første pensjonen og finner ut at skattelette faktisk er blitt til en skikkelig blå-blå skatteskjerpelse. Samtidig opplever pensjonister også at mye i Norge har blitt dyrere etter årsskiftet. Prisen på mange matvarer har gått opp ved nyttårsskiftet og konsekvensene av en fallende kronekurs er dyrere importpriser og høyere strømpriser som mange alt har merket. Vi står overfor den virkeligheten nå at de aller rikeste i Norge har fått betydelig skattelette mens de med de lavere inntekter må møte 2015 med mindre i lommeboka. “Med andre ord lurt igjen,” sukker en oppgitt pensjonist Søkelys har snakket med og 80 åringen er ikke alene. Mange vil måtte møte 2015 med litt mindre penger i lommeboka enn under de rød-grønne mens de aller rikeste kan ta ut titusener. “Og oppå alt dette må vi betale 2,50 for den såkalte “Siv Jensen posen” når vi handler inn det nødvendige,” sier pensjonisten oppgitt etter at skatteskjerpelsen gav 400 mindre på trygdeutbetalingen fra nyttår. “Takk Erna og Siv”.

6 tanker om “Blå-blå skattelette ble til skatteskjerpelse for mange pensjonister

  1. Er enig Torstein. Det er nok en del mennesker, spesielt pensjonister som vil få lavere utbetaling etter skatt i januar 2015 enn i november 2014. Jeg sammenlignet flere trygdeutbetalingslapper fra min mor som er pensjonist og der er trekkprosenten økt fra 7 til 9 prosent. For hennes del er det nesten 4000 mindre i året, og jeg har i dag snakket med 2-3 andre pensjonister som har fått betydelig høyere skatt med Siv og Erna’s skattelette til folk flest.
    Jeg håper et eller annet gjør at KRF og Venstre sier nei takk til de blå-blå og heller søker sammen med AP

    • Jeg håper at Ap, KRF og SP finner sammen i god tid før neste stortingsvalg. En flertallsregjering med disse tre, der de to sistnevnte har en viss størrelse, tror jeg blir bra:-) V blir litt for liberale etter min smak….

  2. Jeg undrer meg over hvem “folk flest” som frp alltid snakker om, egentlig er?

  3. Veldig uventet at de blå-blå har gått inn for mer skattlegging av pensjonister. Tar jeg feil når jeg mener å ha lest at dette var noe som den tidligere regjering hadde fått gjennom før de gikk av?

    • Noen uføretrygdede har fått mer men for meg ser det ut som alderspensjonister har fått skatteskjerpelse. I hvert fall noen. Her har Erna og Siv snakket om skattelette for folk flest i hele høst pluss i mange år før de kom til makten, og så får altså noen lavt-trygdede en reell skatteskjerpelse. Jeg sammenlignet utbetalingsslippen til min mor med en fra januar 2014 og i realiteten har skatteskjerpelsen spist opp nesten hele tillegget pensjonister fikk under trygdeoppgjøret i mai 2014. Tar vi prisøkninger i betraktning har i hvert fall hun mindre å kjøpe for i 2015 enn i oktober 2014. For meg ser det ut som god Siv/Erna politikk er å ta fra alderspensjonister å gi det i skattelette til folk med inntekt over 400 000. Jeg ble ennå mer skeptisk til de blå-blå nå og ser vel for meg at KrF må søke sammen med AP i stedet.

Det er stengt for kommentarer.