Jan Hanvold ut mot de blå sosialistene som styrer Norge

jan-hanvoldIkke lenger fult så glad for den borgerlige valgseieren i 2013

“Nå skal de blå-sosialistene stjele søndagen ifra oss. Ved at butikker av alle slag skal holde åpent. Budet om å holde hviledagen hellig, betyr ingen ting for regjeringen. For nå er jo Norge en sekulær stat, med mange religioner. Derfor kan vi ikke ha søndag som helligdag lenger. Om en ikke er kristen, betyr det mye for familier som skal følge opp barna sine. At de har fri på søndag. Da foregår det masse stevner og cuper innen idretten. En går tur i skog og mark. Går på ski og gjør andre ting. Det er en fryd å komme til Israel, å oppleve hvordan alt står på sabbaten,” skriver TV Visjon Norge grunder på egen Facebookside. Dermed uttrykker den kristne pastoren som først lovpriste den blå-blå regjeringen en viss skuffelse over kursen Norge har tatt.

“Selv sekulære jøder, respekterer dette, at hele landet holder sabbaten. Når hverken næringslivet eller arbeids organisasjoner ønsker søndags åpne butikker. Hvorfor vil ikke law-1024x681regjeringen høre på folket ? Nei, fordi de vet bedre, de er jo eliten som skal presse igjennom sine standpunkt. Det er bra at Bondevik går imot dette og engasjerer kirken og andre imot søndags åpne butikker. I USA jobber mange 7 dager i uka, p.g.a av at det er ingen forskjell på helligdager og hverdag. Vi trenger å stå opp for søndagen, som en fri og helligdag. Det neste de vil ta bort er påsken og pinsen, fordi Norge nå er et flerkulturelt land. Så vi må ta hensyn til muslimer og andre religioner.La oss holde søndagen hellig, så vil Gud velsigne de 6 andre dagene også. Jeg går i kirken hver søndag, fordi jeg vil være velsignet. Derfor går min kone og barn til kirken, fordi vi ønsker å lære barna den velsignelsen det er, å holde hviledagen hellig. Så går vi i kirken for byen vår og for landet vårt. Det er velsignelse å holde hviledagen hellig. Og Gud lønner dem som følger de 10 bud. Som det står i Salomo ordspråk 14:34 ” Rettferdighet opphøyer et folk, men synden er folkenes vanære.” Ønsker du å være velsignet de 6 hverdagene, så hold hviledagen hellig, ta del i gudstjenesten. Fyll opp kirkene og menighetene,” oppfordrer den kjente og omstridte TV pastoren i et innlegg publisert søndag. (Foto You Tube og kristenbloggen.net)

Facebook Comments

10 tanker om “Jan Hanvold ut mot de blå sosialistene som styrer Norge

 1. Jeg vet ikke om noen åpne butikker på søndagen har noen betydning. Folk blir ikke mer gudelige om butikkene er stengt.
  Store deler av samfunnet må jobbe på søndagen; helsepersonell, flygere, skiftarbeidere, sjøfolk, personer i transportbransjen m.m.

  • Det burde ikkje vera tvil om kva som er den SJUANDE DAGEN.
   Israel har sett sabbaten til sides som kviledagen.
   Artikkelen under beskriv godt den vranglæra som Paulus er kome med.
   http://www.gotquestions.org/Norsk/Sabbat-lordag-sondag.html
   ——
   “Sabbaten ble gitt til Israel, ikke kirken. Sabbaten er fremdeles på en Lørdag; ikke Søndag. Dette har heller aldri blitt endret. Men sabbaten er en del av Det Gamle Testamentets lov, og de kristne er fri fra fangenskap ifølge (Galaterbrevet 4:1-26, Romerne 6:14). Å holde sabbat kreves ikke av den kristne – det være seg Lørdag eller Søndag. Den første dagen i uken, Søndag, feirer vi Herrens dag. Men det er viktig for oss å huske at vi skal tilbe Gud hver dag, ikke bare på en Lørdag eller Søndag.”
   —–
   ::”det ikke er noen plikt for oss troende til å følge sabbaten, og det tyder også på at ideen om at sabbaten er på en søndag også er ubibelsk. Som vi så her ovenfor så ble dette kun nevnt en gang for så å stryke hele idéen. Dette er rett og slett en skygge av de tingene som skulle komme. Virkeligheten, derimot, er funnet i Kristus “(Kolosserbrevet 2:16-17). Den jødiske sabbaten ble avskaffet på korset hvor Kristus “kansellerte den skriftlige koden, med dens forskrifter” (Kolosserbrevet 2:14)…
   …Denne ideen er gjentatt flere ganger i Det Nye Testamente: “En mann ser en dag til å være mer hellig enn en annen, mens en annen mann mener at hver dag er den andre lik. Hver og en bør være fullt overbevist i sitt eget sinn. Den som ser en dag som spesiell, gjør det for Herren “(Romerne 14:5-6a). “Men nå som du kjenner Gud – eller snarere er kjent av Gud – hvordan kan du da vende tilbake til de svake og elendige prinsippene? Ønsker du å bli en slave igjen? Du observerer spesielle dager, måneder, årstider og år” (Galaterbrevet 4:9-10)..”
   ————–
   Yeshua sa: “La dykk ikkje bedra”
   .”Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal IKKJE DEN MINSTE BOKSTAV eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Om då nokon opphevar eit einaste av desse minste boda, og lærer menneska såleis, skal han reknast for den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre det, han skal vera stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda åt dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.”

 2. “Selv sekulære jøder, respekterer dette, at hele landet holder sabbaten. Når hverken næringslivet eller arbeids organisasjoner ønsker søndags åpne butikker
  —————-
  —————
  Hanvold må læra seg å telja.
  ————
  Kva er den sjuande dagen som Gud har velsigna?
  Jødane har forstått det. Den kallast sabbaten.
  —————-
  Det er ikkje sundagen.
  ——————
  “Dette folket ærar meg med lippene,
  men hjarta deira er langt borte frå meg.
  9 Dei dyrkar meg fåfengt,
  for det dei lærer, er menneskebod.» Matteus 15
  —————————-
  “Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane! 20 Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein SABBAT! 21 For då skal det verta så store trengsler ..” Matteus 24
  ————–
  “Jeg går i kirken hver søndag, fordi jeg vil være velsignet.”
  —————————
  Gud seier:
  “Er du lydig mot Herren din Gud og legg vinn på å leva etter alle boda hans, som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda” 5 Mosebok 28
  —————–
  http://followtherabbi.com/guide/detail/seventy-reasons-for-seventy-years
  —————
  “Dei som slapp unna sverdet, førte han bort til Babylonia. Der laut dei vera trælar for han og sønene hans heilt til persarane fekk makta. 21 Såleis vart det oppfylt, det ordet som Herren hadde tala gjennom Jeremia. Landet fekk kvila til dess det hadde teke att sabbatsåra sine, så lenge det låg audt, til sytti år var lidne” 2 Krøn 36,21.
  “The Sabbath Principle
  God made the sabbath principle central in his creation. To recognize God’s ownership of everything, the seventh day is set apart (made holy) to the Lord. Violating the Sabbath day is a serious sin because it denies God’s sovereignty. This concept was so important that God applied it to the creation itself. Every seventh year, the land was to lie fallow.”

  • Torstein. Vi er i den nye pakt nå. Søndagen er Herrens oppstandelsesdag og den kristne kirke feirer gudstjeneste da for å minnes Kristi oppstandelse fra de døde. Sabattsbegrepet er i søndagen overført til en kristen kontektst og Hanvolds poeng er å ha en fast dag da samfunnet stopper opp og tar en pustepause.
   Hvorfor er du i den gamle pakt Torstein?

  • Sabbaten er ikkje forandra. Det er framleis “laurdagen”.
   ———-
   Sundagen er den fyrste dagen i veka.
   ———-
   Det 4 bodet seier:
   ——
   “Kom kviledagen i hug, så du held han heilag! 9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning. 10 Men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine. 11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag.”
   ——————————–
   Yeshua stadfestar at ikkje ein tøddel i lova skal forandrast.
   “Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Om då nokon opphevar eit einaste av desse minste boda, og lærer menneska såleis, skal han reknast for den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre det, han skal vera stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda åt dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.”
   ————————
   Det er ikkje noko velsigning i å ta fri på sundagen.
   —————–
   Diverre så skriv den falske Paulus dette:

   “Den eine gjer skil på dagane, den andre held alle dagar for like. Men kvar skal vera fullt overtydd om sitt eige syn. 6 Den som aktar ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren; han takkar då Gud. Det same gjer den som ikkje et: Han gjer det for Herren og takkar Gud.” .Romarane 14
   —-
   Den nye pakt vert inngått ved Yeshuas gjenkomst slik Jeremias 31 beskriv det.
   ——
   Sabbatens betydning :
   —-
   http://www.alef-ic.net/shabbat.htm
   —-
   “I den gamle, jødiske endetidslæren trodde de at tiden var en sjutusenårig periode, som begynte med skapelsen av himmel og jord i 1. Mosebok, og sluttet med det Messianske riket i årene 6000 – 7000 (Åp.21.). Tiden var, oppdelt i tre trinn på 2000 år hver.
   Årene 1- 2000 (etter syndefallet), ble kalt TOHU eller adskillelsen.
   Årene 2000 – 4000 ble kalt TORAH eller opplysning (etter at loven ble gitt)
   Årene 4000 – 6000 ble kalt Y’MOT MASHIACH, Messias’ dager (begynte ved Jesu DÅP i det 4000. år).
   Vi er fremdeles i denne tidsperiode.
   I det 6000. år er det forventet at det Messianske riket skal komme, og det skal vare inntil år 7000. Da begynner OLAM HABA eller evigheten.
   Oldtidens rabbinere så 7 dagers uken som et mønster for 7000 års planen fra Gud. De trodde at sabbaten var et bilde på det Messianske riket, som vi kaller for tusenårsriket”
   ——-
   Sabbaten er sjølv Guds segl.

 3. Saa man er sosialist hvis man har sondags aapne butikker ? Jeg visste ikke at USA var en sosialist stat. Ei heller at Storbrittania var en sosialist stat. Ei visste jeg at liberalistisk kapitalisme var sosialisme. Det var det heller ingen andre som visste……….. unntatt Jan Hanvold. Her biter han seg selv i halen saa blodet spruter til alle kanter. Beklager, men dette holder ikke, Jan.

  • Begrepet “sosialisme” er svært mye misbrukt i Norge, som et skjellsord. Faktum er at det ikke har vært ført
   sosialistisk politikk i Norge noen gang. Partiet rødt er et sosialistisk parti. AP er et sosialdemokratisk parti, og
   det er egentlig SV også.

  • I etterkrigstiden fra 1945 til 1955 hadde Norge et tilnermet sosialistisk styre. Men du har allikevel rett, Ansgar. Det eneste vellykkede sosialistiske styresettet var Israel fra 1948 til rundt 1990 med sin kibbutz bevegelse. En bevegelse som fremdeles er godt i live i nybygger koloniene som i essens er kibbutzer styrt etter sosialistiske prinisipper. Dette selv om Israel har forkastet denne type styresett i deres kjerne omraader.

  • Torodd. USA under Obama (antikrist) er en sosialistisk stat. Jan Hanvold har rett. Vi trenger en dag for møter og gudstjenester og det er et frafall fra kristen tro når de blå-sosialistiske ønsker å avkristne søndagen.

  • Jeg tror ikke du vet hva sosialisme er for noe……. dvs. jeg vet at du ikke vet hva sosialisme er for noe. Ergo er din kommentar en fullstendig skivebom. Og jeg tror at Jan kun brukte sosialisme i denne saken som et billig retorisk poeng. Han blir utvilsomt en god stortings representant med tid og stunder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *