Norsk pastor reagerer på at russisk domstol har bøtelagt Meta og Tiktok for LGBTQ propaganda

En norsk pastor som virker i en menighet på Karmøy reagerer sterkt på at en russisk domstol har ilagt selskapene Meta og Tiktok på tilsammen 6 millioner rubler for å ha nektet å fjerne LGBTQ propaganda fra sine plattformer. De to selskapene ble ilagt bøter på henholdsvis 4 millioner rubler og to millioner rubler. Dette tilsvarer omtrent 750 000 kroner. Den norske pastoren tydde tirsdag til Facebook for å få ut sin frustrasjon over dette og Russland. ” de fengsler og forgifter mennesker som er i opposisjon.. ett demokrati til forbilde 😳 og de stenger ned alle medier som ikke formidler myndighetenes versjon av det som skjer .. de er mer konservative enn Norge, mange likheter med Nord Korea,” skriver pastoren som åpenbart ikke har motforestillinger mot at sosiale plattformer flommer over av LGBTQ propaganda.

Russiske myndigheter mener at LGBTQ propaganda rettet mot barn og unge er samfunnskadelig propaganda som undergraver tradisjonelle familieverdier. Russland har derfor forsøkt å holde igjen for slik smuss, og den norske pastoren ser ikke ut til å være spesielt begeistret. Pastoren har tidligere kommet med en rekke utsagn mot Putin og Russland som er på Jan Kåre Christensen nivå. Omfattende propaganda  fra liberale og politisk korrekte medier og hjernevask fra LGBTQ samfunnets aktivister har påført den vestlige kultur en kjønnsforvirring av uante dimensjoner. Mark Dice illustrerer dette i klippet under.