Norges kristne råd støtter forbud mot konverteringsterapi

Det er vei ikke en eneste profetisk troende med lys over Guds ord som ikke så at dette ville komme. Norges kristne råd er et kompromissråd som man ikke må forveksle med Guds sanne menighet

Norges Kristne Råd er en paraplyorganisasjon med 26 medlemskirker. Nesten hele kristen-Norge er medlemmer der. Ifølge Nygård støtter altså alle disse – fra Den katolske kirke til Pinsebevegelsen – innføring av et forbud mot såkalt konverterings-terapi. Det er  Dag Nygård som i følge Norge i Dag forteller dette. Han er spesialrådgiver i Norges Kristne Råd og har personlig bakgrunn fra Pinsebevegelsen. Dersom noen hadde ventet at Norges Kristne råd ville falle ned på et annet standpunkt, har de tatt sørgelig og skikkelig feil. Ingen av medlemskirkene i dette relgiøse rådet ser ut til å ha seriøse motforestillinger av hva et slikt forbud vil innebære.  – Et forslag om lovregulering av dette som kalles konverteringsterapi, støttes av Norges Kristne Råd. Flere av medlemssamfunnene har tatt inn i sine retningslinjer at det å tilby slik behandling er uakseptabelt. Han bemerket at høringsnotatet legger opp til at man skal skjelne mellom «samtaler og forbønn på den ene siden, og mer eller mindre strukturelle forsøk» på å oppnå endring på den andre siden. Det er Norge I Dag som rapporterer dette:

Vi publiserer her hvilke religøse samfunn som slutter seg bak dette forbudet som i praksis kan bety at kristne forsamlinger og forbønn for mennesker som har latt den sekulære verden og massiv mediahjernevask påføre deres seksuelle indentitet forvirring. : Frafallet er kommet svært langt i den norske kristenhet og det vil bare være spørsmål om tid før disse frikrikene og folkekirken  åpner opp for full aksept av homoseksualitet og likekjønnede ekteskap., Her er oversikten om medlemskirker i Norges kristne Råd. Vi ser med andre ord at skjøgen og hennes døtre nå finner felles grunn. Noen få konservative kristne reagerer på hva mellomkirkelig råd nå gjør, men jeg er redd det vil komme få opprop mot dette relgiøse frafallet. Brunstad kristne kirke som nylig ble tatt opp i dette selskap av religiøse for å slippe sekt-stemplet gikk dermed rett fra sekt til å bli en del av apostatkirkene. Ikke dårlig, ikke dårlig

MEDLEMSSAMFUNN:

Forsamlingene som nå ser ut til å stille seg bak forslaget om å gjøre koverteringsterapi er disse og tallet på apostat-kirker i Norge blir flere og flere. Den norske pinsebevegelsen er også en del av denne religiøse lapskaus som representerer det store flertall av religiøse samfunn i kristenheten. Det finnes ennå endel frittstående menigheter, også pinsemenigheter som står på utsiden av leiren. Kanhende at det også finnes lokale menigheter rundt om i Norge som syntes nok er nok -og velger å frigjøre seg fra den tradisjonelle pinsebevegelsen i Norge. Her er i hvert fall listen over dem som er medlem av Norges Kristne råd.

Brunstad Christian Church

Den anglikanske kirke i Norge

Den Etiopisk Ortodokse kirke i Norge

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Den finske menigheten i Norge

Den Islandske Menigheten i Norge

Den katolske kirke

Den nordisk-katolske kirke

Den norske kirke

Den ortodokse kirke i Norge- Hellige Nikolai menighet

Den tyskspråklige menighet i Norge

Den greske orthodokse menighet Evangelismos tis Theotokou (Maria Bebudelse)

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Det Norske Baptistsamfunn

Den serbisk ortodokse kirke i Norge – Hl. Vasilije Ostroski menighet

Frelsesarmeen

Guds Menighet Vegårshei

Kvekersamfunnet

Metodistkirken i Norge

Misjonskirken Norge

OKS – kirkene

Pinsebevegelsen i Norge

Svenska kyrkan i Norge

Østfoldkirken

Facebook Comments

15 tanker om “Norges kristne råd støtter forbud mot konverteringsterapi

 1. Flott! Da begynner det kjapt å utkrystallisere seg hvem som hører til hvor.

  Jesus i Matteus 7:14:

  “Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og FÅ er de som finner den.”

  Og hvem er det vi ikke finner på listen mon tro..?

  • Går utifra at pinsebevegelsen må forholde seg til det Norges kristne råd fastsetter så lenge de er medlem der.

  • Jepp, det er vel kun frittstående uregistrerte menigheter som ikke er en del av det selskapet

  • Det hadde falt ut noen linjer når jeg kopierte listen. Pinsebevegelsen er med i den klubben.
   Det vil si at det ennå er noen trygge menigheter,

 2. Jeg tror ikke denne listen betyr så mye. De som står på den er enten sekulære organisasjoner eller kanskje bare trossamfunn med et veldig likegyldig eller lite bevisst lederskap. Og kanskje vil mange typiske sekter ta listen til inntekt for at de er “den eneste sanne kirke”. Typiske sekter er nok ikke en gang ønsket i Norges Kristne Råd siden den åndelige agendaen deres ser ut til å være å sekularisere evangelisk kristendom. For de fleste sekter er ikke evangelisk kristne. De er fundamentert på sektstifterens sære meninger og de er gjerne så rare at de vil skremme bort mange av de som ønsker å fremstå med et skinn av troverdighet. Et skinn av troverdighet er ofte nødvendig for å holde på de medlemmene som klamrer seg til et selvbedrag.

  Jeg tror de mest seriøse kristne idag er individualister som kun forholder seg til sitt eget personlige forhold til Bibelen og Jesus. Det er en del av disse. Skulle vært interessant å visst hvor mange.

  • Ifølge Bibelen finnes ingen slike kristne. Det finnes ingen kristendom uten koinoia

  • Om det er det greske ordet koine du mener, så betyr det felles. Eksempelvis koinegresk – fellesgresk. For sanne kristne IKKE fellesskap under statlige utbetalingsorganer aktuelt, fordi “vennskap med verden er fiendskap med Gud”.

   De første kristne var svært FÅ, og de hadde ikke noe fellesskap med andre enn seg selv. Bibelen sier at “det blir bare FÅ mennesker tilbake” og “FÅ er de som går på den smale vei”.

 3. Avisene Norgeidag har gitt spalteplass til Norges Kristne Råd! Trossamfunn burde seg ut av NKR & Verdens Kirke råd! Men det vil de ikke! Dette er en slags Kristent FN! Mange lar seg forføre av denne Økumeniske suppen! Selv Visjon Norge & Kanal10 har sendt i fra Økumeniske møter! Vi lever i de siste tider!

 4. Konverteringsterapi virker ikke, det har de profesjonelle psykiater og leger funnet ut for lenge siden. Nå kommer kirkene diltene etter. For noen år siden ble Exodus lagt ned (i 2012) med begrunnelse at det ikke nytter å forandre menneskers legning.
  Enten må disse menneskene med avvikende legning holdes utenfor kirkene eller så må kirkene akseptere at Gud har skapt dem slik. Det er det siste som kirkene mer og mer aksepterer. Biskoper og kirkeledere har bestemt at homofile skal inkluderes, da blir det slik i fremtiden selv om noen “sanne kristne” mener noe annet. De er dessverre en utdøende rase.

  1
  9
  • Vi har lenge skjønt at du ikke tror på Guds kraft til å endre det Han vil. Spørsmålet da er hva du har å gjøre i kristne sammenhenger?

   Bibelen er krystallklar:

   “Menn som ligger med menn skal IKKE arve Guds rike!”

   Så tror du at Jesus i Bibelen kunne helbrede blinde og spedalske, men ikke homoseksuelle? Dine ressonnementer svikter fullstendig. For poenget er jo at Gud bare hjelper de som tror – ikke verdslige forskere i ateistiske miljøer.

   6
   1
  • 1.Korinterbrev 6:9-13″:

   “9 Vet dere ikke at de som gjør urett, IKKE skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, VERKEN MENN SOM LIGGER MED MENN ELLER LAR SEG LIGGE MED, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn SKAL ARVE GUDS RIKE. 11 Slik var noen av dere før. MEN NÅ ER DERE VASKET RENE, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.”

   Bibelen er altså helt klar på at konvertering er fullt mulig. Var det noe mer noen lurte på? Spør i vei..

   3
   2
  • Jeg spør ikke, bare konstaterer de faktiske forhold her på jorden: for de skjeve mennesker stemmer ikke kartet med terrenget. Det som Paulus skrev for 2000 år siden er feil i deres øyne. Det har også de fleste kristne og biskoper og prester konkludert med i møte med enkeltmennesker.
   Mange mennesker hevder at Gud har helbredet dem, nå er ikke homofili en sykdom og Gud glimrer med sitt fravær for dem som ikke vil akseptere at de er skjeve.
   Det er ytterst få som står fram og forteller at de har blitt helbredet fra sin legning med Guds kraft.

   1
   1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.