Nok et større kirkesamfunn trer inn i frafallskirkenes rekker

jennifer leclaire“Frafallet er økende innenfor Kristi legeme. Det vi ser skje nå innenfor Guds rike, er at hveten og ugresset vokser opp side om side, men det blir stadig lettere og lettere å gjenkjenne hva som er hvete og hva som er ugress. Som vi har sett gjennom mange år nå, pågår det nå et stort frafall innenfor kristenheten. Det siste religiøse kirkesamfunnet som er falt i hånden på Jesabel er den hollandsk reformerte kirke som med overveldende flertall bestemte seg for å anerkjenne likekjønnede parforhold. Jesus advarte sin menighet mot å ikke tolerere den demoniske Jesabel ånden som lærer og forfører Guds tjenere til å begå seksuell umoral og gi seg hen til avgudsdyrkelse,” skriver Jennifer LeClaire

Den Hollandsk reformerte kirke som nylig inntrådte i apostat-kirkenes rekker hadde ulvfarklar2ikke en gang reell  kamp i mot “Satans dybder” som åpenbaringen 2,24 kaller det. Hele 64 prosent av kirkens medlemmer stemte for denne sterke forførelsen som også åpner opp dørene for å ordinere homofile prester uten at de er kalt til å leve rett. “Dette er historisk fordi vi med denne beslutningen er kommet til det punktet av vi uten tvil kan si at den hollandsk reformerte kirke er alvorlige om menneskelig verdighet, sa Nelis Janse vanRensburg i den hollandske frafallskirken som la til “at vi vet at vi lever i et land hvor vi har så mange mennesker som sliter med lav verdighetsfølelse. Den Hollandsk reformerte kirke er et Sør-Afrikansk trossamfunn hvis spor går tilbake til den reformerte tradisjonen til første nybyggere som kom til Sør Afrika i midten av det 17 århundret. Religions-samfunnet har nesten 1,3 millioner medlemmer fordelt på 1200 forsamlinger.

Denne triste trenden er ikke ny. I 2014 var det fire kirkesamfunn som i løpet av en eneste uke valgte å trosse Guds ord. Jeg forventer at flere kirkesamfunn kommer til frafalls-frieriå falle fra langs veien eller bryte med deres moderkirkesamfunn idet de omfavner doktrinene til demonene som oppfordrer dem til å starte deres egen sekt eller utgave av en postmoderne kristendom som i virkeligheten ikke er kristendom i det hele tatt. Postmoderne eller progressiv kristendom har et sterkt fokus på sosial rettferdighet og miljøvern. Den progressive kristenhet fokuserer på konsepter lik “kollektiv frelse” -hvor hele kulturer og samfunn, -istedet for individer med tro på Kristus, blir frelst, -og de vender seg også mot en  marxistisk økonomisk filosofi. Den progressive kristendom eller heller ikke opptatt av bibelske dogmer eller Skriftens ufeilbarhet.

Kjære bibelske kristne, det vi ser nå er 1. Timoteus 4,1 utfolde seg rett foran våre bibelenøyne. Det er kalt “det store frafall” -og det pågår for fullt nå. Under inspirasjon fra Den Hellige Ånd skrev Paulus: “Ånden sier med tydelige ord at i de siste tider vil noen falle fra troen og hengi seg til forførende ånder og demoniske lærdommer. Allerede i 2012 skrev jeg en artikkel med overskriften “Er det store frafallet allerede igang?” og i den artikkelen forklarte jeg at mange allerede har falt fra troen fordi de hadde latt seg besnære av forførende ånder og antatt doktriner fra demoner. Vi har sett mer enn en Guds mann med en større tjeneste bøye kne for doktriner som universalisme, som er forført og forfører andre med dødelig vranglære. På tross av at mange i Guds menighet lar sin røst høre og advarer mot kjetterske doktriner, velger disse forførte pastorer, prester og biskoper å holde fast på sine demoniske doktriner.

Bønn om vekkelse

 

Det er derfor jeg ber om en tredje store vekkelse. Jeg er forpliktet til å rope ut til Gud om at vi skal se kulturell transformasjon. en åndelig revolusjon. Selv om det store bønn-for-nasjonenfrafallet vil komme til å skje fordi det er profetert i Guds ord, så vil jeg like vel kjempe for vekkelse – en stor vekkelse -som vil sveipe over nasjonen å føre folk til å vende tilbake til Gud. Jeg vil ikke gi opp. Herrens arm er ikke for kort til å frelse, og hans ører er ikke for tunghørte til å høre. (Jes.59,1) Før hver eneste store oppvekkelse som har vært, -trodde Guds folk at det var håpløst, -og disse har ikke sett halvparten en gang av det vi har sett. Jeg er overbevist om at Gud kan snu denne trenden fordi intet er umulig for Gud. Det store frafallet pågår og vil fortsette, og du kan ikke be bort de hendelser Guds ord sier skal skje i endetiden. -Men det betyr ikke at vi ikke skal stride til siste slutt. En stor vekkelse er vårt eneste håp for nasjonen og en slik kan kunne redde hundretusener fra klørne til den evige fortapelse og død. La oss be om en slik stor vekkelse!

 

Av Jennifer LeClaire, til norsk ved Søkelys

 

2 tanker om “Nok et større kirkesamfunn trer inn i frafallskirkenes rekker

  1. Det er en god artikkel, men frafallet begynte da menighetene aksepterte gjengifte ledere. Dette er egentlig neste skritt på mørkets vei. Det er kun forkynnelse mot all synd som vil lykkes, og uten en sann omvendelse vil trenden aldri snus.

    • “Det er kun forkynnelse mot all synd som vil lykkes,….”
      Riktig, men da må forkynnelsen komme fra troverdige forkynnere. Christensen oppfører seg som en klovn og han vanærer Guds ord. På bloggen hans kan man få seg en god latter over denne “løse kanonen” som virker som et barn i trassalderen. Men å ta han alvorlig tror jeg de færreste kan gjøre.

Det er stengt for kommentarer.