Nedturen fortsetter for verdens børser, frykt-indeksen stiger

Verdens aksjemarkeder gikk torsdag på nok en blodrød dag og aksjemarkedene både i Europa, Asia og USA var alle klart i rødt torsdag. På Wall Street er stemningen preget av Vincent Quinonesdysterhet mens man måtte konstatere at pilene igjen pekte nedover. Siden Dow Jones indeksen den 19 mai i år nådde “All time high” med 18,312.39 poeng falt med 1321,70 poeng til 16990,69. Torsdag falt indeksen med 2,06 prosent og siden 19 mai har Dow Jones falt med 7,2 prosent. Dagens fall var på mer enn 350 poeng og mens aksjekursene peker ned over, kunne CNBC fortelle at “fryktindeksen” peker en vei, oppover.

Det er uro i forbindelse med oljeprisfallet og Kina-angst som sender mørker skyer over aksjemarkedet. En rekke aktører tror at aksjemarkedet skal videre ned og Bjørn Inge oslo-borsPettersen i aksjeanalyse.com skrev onsdag at Oslo børs kan komme til å stupe med 25 prosent. Andre analytikere tror fallet kan bli enda sterkere og at vi snakker om en større korreksjon. Dersom den kjente syv års syklusen slår til i år vil vi kunne oppleve å se et fall i størrelsesorden 30-40 ytterligere, og i forkant av usikkerheten som er knyttet til september og teorien om Shemitah kan det være et godt tips å selge seg ut av markedet, dersom forutsigelsen slår til. Som kjent hevder denne teorien at 13 september 2015 er siste dag i den hebraiske måneden Elul, og både i 2008 og 2001 var disse datoer preget av et større krasj på Wall Street. Den 29 Elul som er den siste dagen i det hebraiske sabbatsåret faller i år på en søndag, så dersom det “profeterte” krasjet skal komme, må dette skje enten fredagen før eller og påfølgende mandag. “Shemitah skal bety “viske ut” og i følge Jonathan Cahn som har skrevet bøkene “The Harbinger ” og “The Mystery of Shemitah” vil Amerika kunne komme til å oppleve en slik “ut-visking” som et tegn på dom over nasjonen.