Evangelist James Robison: Bare Guds nåde forhindrer at vår nasjon blir ødelagt

james-robisonAmerika nekter å utøve rettferdighet og det vil tvinge nasjonen i lenker og bånd, sier evangelist James Robison. Bare i løpet av sommeren 2015 har vi sett at Høyesterett har gitt sin tilslutning til homofile ekteskap og amerikanerne har vendt det blinde øyet til avsløringer som avdekker virksomheten til Planned Parenthood som lemlester ufødte mennesker for profitt. “Det er bare Guds nåde og barmhjertighet som forhindrer at vår blir ødelagt,” sier Robison. “Gud er fortsatt vårt vern, men dersom vi som nasjon fortsetter vår nåværende opprørske kurs, vil veggen av beskyttelse ramle sammen. Vi ser allerede at det skjer,” sier Robison

the dark houseMed presidentvalget rett om hjørnet mener Robison at de troende skal presse på for å få valgt ledere som forstår grunnlaget for frihet. Den sekulære del av Amerika presser på for toleranse mens de samtidig truer den religiøse friheten til kristne. Å ignorere ropene om forfølgelse vil tvinge Amerika til å forbli i mørke,” sier Robison som peker på et ord i Hebreerbrevet for å begrunne sitt argument: ” For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder,  men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige. (Hebr 10,26-27) -sier Robison som minner om at det er fryktelig og falle i hendene på den levende Gud. Men det finnes også en gyllen mulighet midt i alt kaoset. Avdekkingen av vår nasjons mange synder kan kunne bringe vekkelse. I møte med den kommende dommen og ødeleggelsen gråt Jesus over Jerusalem og understreket igjen tilbudet om å finne tilbake til hans beskyttelse som en høne samler sine kyllinger under sine vinger. -Det er fremdeles tid, men tiden er i ferd med å renne ut,” sier evangelisten videre.

Robison er ikke den eneste som tror at en vekkelse kan bli født frem av åpenbaringen av synd. Michael Snyder, redaktør for “The Economic Collapse Blog” og forfatter av boken ” The Beginning of the End” sier at han tror at “den store rystelsen” som vil finne sted under den kommende Shemitah kan være en mulighet for Amerika til å åpne sine øyne og se at nasjonen trenger Gud.  “-Men dersom Amerika ikke omvender seg fra sine synder, vil dommen komme,” sier Robison som har fått flere reaksjoner på sitt utspill, spesielt omkring dette med abort. “Over 50 millioner babyer har allerede blitt ofret på alteret til bekvemmelighetens Gud i vårt land siden Toe v. Wade,” skrev en av dem som kommenterte.”Når vi innser at vi har mistet en hel generasjon, ser jeg en verre skjebne (hvor Gud sier Amen (la det skje) og det er virkelig skremmende, vekk oss opp Herre. At det kommer en dom over Amerika er noe mange troende nå er klar over, hvorvidt Amerika vender om, gjenstår jo å se, men med en Obama i sjefsstolen syntes håpet minimalt, fordi den mannen har en opprørsk og ugudelig agenda.

https://www.youtube.com/watch?v=WT9K2shh3qk