Muslimsk terror i Paris: Lærer halshugd for å ha vist Muhammed karikaturer -18 åring stod bak -10 arrestert

Ti personer er arrestert etter at en lærer ble halshugget i terrorangrep utenfor Paris. Grunnen til at læreren ble halshugd ligger i det faktum at han begikk en handling mot islam som Koran-troende muslimer ikke kan akseptere. For millioner av disse som våre naive politikere, inkludert KrF -har importert til Europa veier selvfølgelig Koranens ord tyngre og vi siterer Sura 9, vers 123: Dere som tror, (dvs. muslimene), bekjemp de vantro som bor i nærheten! La dem finne hardhet i dere! Vit at Allah er med de gudfryktige.

Halshugging er en tradisjon våre muslimske venner tar med seg til Europa. Gjennom halshugging klarer de å splitte mennesker i to, hodet skjæres av kroppen.

Koranen er og forblir en bok som oppfordrer til vold og drap, og det bør ikke komme som noen overraskelse på våre politiske ledere at mennesker vi henter inn fra muslimske land, tar med seg sine religiøse tradisjoner og vaner også til våre land. “Det at en muslim nå har halshugget en franskmann fordi franskmannen viste frem en karikatur av Muhammed, det viser bare at muslimene tar Allahs oppfordringer på alvor, slik det står i sura 9, og vers 123: “Dere som tror, (dvs. muslimene), bekjemp de vantro som bor i nærheten! La dem finne hardhet i dere! Vit at Allah er med de gudfryktige,” skriver en av dem som har kommentert nyheten om dette muslimske terrorangrepet på Resett. Det som er virkeligheten er at både Erna Solberg, Kjell Ingolf Robstad og naive Emmanuel Macron ikke vil forholde seg til. Selv om disse politiske figurene retorisk fordømmer angrepet, hjelper det så fint lite når de underminerer egne ord med setninger som “dette skal ikke splitte landet vårt.” Selv om våre politikere ikke vil ta inn over seg at Allahu Akbar som terroristen ropte i realiteten forteller oss at demon-avguden Allah står over alle ting, -inklusiv fransk og norsk lov, demokrati, ytringsfrihet og pressefrihet.