Mennonitt-kirken i USA rives i stykker over homo-spørsmålet, har tapt 17 prosent av sine medlemmer

Det amerikanske Menonitt-kirkesamfunnet er ferd med å falle fra hverandre i USA. tomme-kirker2Kirkesamfunnet har i en periode slitt med spørsmålet om de homofiles og lesbiske’s plass i kirkesamfunnet. Nå sliter de ikke lenger, men er rett og slett i ferd med å gå i oppløsning. Uenigheten skal ha nådd kirkens øverste lederskap og flere av ledelsen i kirkens øverste organ har trukket seg etter at kirkesamfunnet foretok en vielse av to lesbiske par som igjen er et brudd på kirkens ordninger. Bare i løpet de siste få år har flere av kirkesamfunnets regionale medlemskirker trukket seg og rundt 17 prosent av medlemsmassen har blitt borte grunnet uenighet om hvorvidt kirkesamfunnet skal akseptere synd. Kirkesamfunnet er bare et av flere som slites av ulike krefter intern i kirkesamfunnet. Homofili saken ser nå ut til å bli kanskje den mest kirkesplittende saken blant kirkesamfunn i den vestlige verden. Kortnytt