Ludvig Nessa på tv visjon Norge fra september?

Jan Hanvold ser ut til å følge opp sitt facebook-løfte til Ludvig Nessa

nessa-facebookTv Visjon Norge grunder Jan Hanvold som i frustrasjon over Ulf Ekmans konvertering til den katolske kirke la ut følgende melding på Facebooksiden til Ludvig Nessa: «Hei Ludvig! Nå må du skjerpe deg å få lagt noen bra tv-program. Vi er klare til å legge deg på Visjon Norge nå. Du kan få sende tida til kjetteren, han har vi nå tatt av lufta. Så la meg høre ifra deg.» Etter tre måneder er gudstjenestene fra Karmel ennå ikke å se på norsk kristen tv og enkelte har begynt å spørre seg om Jan Hanvold har vært ute med en bløff. På debattnettstedet “Spikerscorner” ble Jan Hanvold utfordret nettopp på dette løftet for knappe tre uker siden uten at Jan Hanvold syntes å ha respondert. Imidlertid kan ting tyde på at Nessa snart blir å se på kristen tv igjen.

En rekke mennesker har savnet gudstjenestene fra Karmel bedehus i Fredrikstad som tidligere ble sendt på tv visjon Norge. Karmel bedehus i Fredrikstad er som kjent stedet hvor den velkjente abortpresten Ludvig Nessa avholder sine gudstjenester. Søkelys har spurt Nessa om hvorvidt Tv Visjon Norge og Jan Hanvold akter å følge opp sitt tilbud postet på Ludvig Nessa’s facebookside 12 mars. “Det kan nå se ut som om det blir gudstjenester igjen på tv fra begynnelsen av september,” forteller Nessa i en telefonsamtale med Søkelys. Den velkjente abortmotstanderen som har innpå 3000 kontakter på facebook har markert seg som en modig forsvarer av barnet i mors liv da han sammen med tidligere biskop Børre Knudsen gjennomførte en rekke aksjoner mot abortavdelingene ved norske sykehus. Kampen for barnet i mors liv har vært sentral for Nessa helt siden tidlig på 1980 tallet da han fikk proklamert sitt budskap i beste sendetid på dagsrevyen. I de senere årene har det vært langt stiller omkring Ludvig Nessa som trofast har utført sin tjeneste som prest i den norske kirke i eksil. Annenhver søndag samles hans menighet til gudstjenester på Karmel hvor man blir presentert en forkynnelse basert på bibelens ord som den norske folkekirke langt på vei nå har forkastet.

Kan ble tv-gudstjenester på Visjon Norge fra september

hanvold8Etter at Jan Hanvold kastet ut Livets Ord fra Visjon Norge da Ulf Ekman konverterte til den katolske kirke tidligere i år har kanalen som både er elsket og hatet sendt forskjellige program i den sendetiden kjetteren Ekman opprinnelig hadde. Det var også denne sendetiden Jan Hanvold lovet Ludvig Nessa og dersom ting ikke skjærer seg vil kanalen fra september måned begynne å sende gudstjenester fra Karmel. Dermed vil Ludvig Nessa få mulighet til å nå betraktelig flere mennesker med sin kompromissløse forkynnelse av Guds Ord. En rekke gudstjenester fra Karmel er også lagt ut på Ludvig Nessa’s You Tube kanal som kan ses her og i tillegg kan man følge den søndager klokken 11 på denne linken