Kvar går du, Noreg?

“Vi er mange som er bekymra for framtida for landet vårt. Frå å vere eit godt kristent land, så er det no umoral og skandalar på høgste hald som pregar landet. Ein kan ikkje lita på politikarar eller andre leiarar.  Noregs haldning ovanfor Israel er under ein kvar kritikk. No har NRK slutta med morgonandakt – etter om lag hundre år. Var det så farleg om ein får høyre eit Guds ord om morgonen? Nei, alt skal vekk og ein vil ikkje ha noko med Gud å gjere,” skriver Hans Reite fra Volda i et innlegg.

Eg har nokre spørsmål: Kvifor kunne ikkje statsminister Støre seie at Hamas er ein terrororganisasjon, når alle veit og ser at dei er det? Kvifor kunne dei ikkje heise det israelske flagget i Oslo etter massakeren 7. oktober i Israel – når Sverige, Danmark og mange andre land gjorde det? Kvifor vart det palestinske flagget heist på operaen i Oslo? Kvifor kunne ikkje kongen få kondolere offera etter massakeren i Israel? Kvifor er det sosialistane og humanistane som skal styre dette landet? Nok er nok! Vi er mange som ikkje lenger kjenner oss heime her.

Massakeren i Israel var minst 20 ganger større, og mykje meir brutal enn det som skjedde på Utøya. Skulle ikkje Israel få lov til å kunne forsvare seg etter dette? Alt er Hamas si skuld. Dei må fordømmast – og ikkje Israel! Hadde vi ikkje reagert om vi sjølv vart angripne på denne måten? Israel sende flygeblad og ba folket på Gaza røme til sør, men Hamas-folka hindra dei og sette opp vegsperringar. Tapa kunne vorte så mykje mindre om dei ikkje hadde gjort det. Israel ville vere så skånsom som mulig og ta ut Hamas, men ikkje sivile palestinarar. Statsminister Netanyahu sa at om Israel no ikkje grip inn, så vert Vesten det neste. Målet for Iran og Hamas er ikkje berre å utslette Israel, men å innføre islam over heile verda. Dette er svært alvorleg.

Det er på tide at vi vender tilbake til Gud og kristendommen før det er for seint. Islam har allereie fått stor makt i Vesten og i landet vårt. Vi har også ein nabo i nord som er på godfot med Hamas. Vil dei ein dag kome og angripe oss? Dei som strir mot Guds augestein Israel, dei strir mot Gud og vil falle i striden. Bibelen seier: «Han søv ikkje, og slumrar ikkje, Han som vaktar Israel.» Vi var ei gruppe som var i Oslo for nokre år sidan med banneret: NORGE VEND OM; DA KOMMER IKKJE DOM. JESUS KRISTUS SEIER KOM! Skal vi fortsatt ha demokrati, fridom og fred – så må vi gi akt på dette!

Av Hans Reite, Volda

19 tanker om “Kvar går du, Noreg?

 1. Hans Reite :
  Ja , dette er sannings ord du skriv her .
  Det høver seg slik at Russland har lite med hær-styrkar att på Kola-halvøya – berre kring 20 % – dei andre krigast i Ukraina . Såleis er det lite truleg at russarane går til nokon invasjon av Noreg no . Men dei kan gjera mykje gale med andre stridsmidlar . Om dei detonerar ein Poseidon-torpedo eller fleire med kraftig atomstridshovud utanfor våre kystar : Så kan våre offshore-installasjonar verta blåste vekk av flodbølja .
  Ei anna sak er at Noreg manglar ammunisjon – våre lager er nærast tømde og sende til Ukraina . Eg las nyleg at med den produksjonen av ammunisjon som føregår i landet vårt : Så vil det taka 40 år før lagra er fulle att . Dette veit også russarane – det har stått å lesa i pressa .

  2
  2
  • Om russerne har igjen 20 % av den militære styrken på Kola, så er det mer enn nok til å invadere og okkupere Nord- Norge. Det vi har igjen av forsvarsstyrker der oppe, er vel mer symbolsk. Og den bebudede forsterkningen av forsvaret der oppe, tar lang tid å få på plass.

  • Jødene vil en dag gjenkjenne sin Messias. “Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg (eller til ham) som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte”. Sakarja 12: 10. Se også Joh. 19:37.

   Joseph Good sier i boken Rosh HaShanah and the Messianic Kingdom to Come at mange jøder ventet på to messiaser. En erobrerkonge “Messiah Ben David” og en lidende Messias “Messiah Ben Josef”. Han sier videre: Rather than send two Messiahs with two different roles, G-d would send one Messiah in two separete appearances or comings”.

   1
   2
  • Du har ikke møtt Jesus skjønner jeg. Det er det en del av oss andre som har.😢

   1
   1
 2. Norge er ikke alene i verden. Og fortiden kommer aldri tilbake nøyaktig slik den var, enten det gjelder dinosaurer eller kjøttkakemiddager, skamstraff eller søndagsskoler. Bare Nord-Korea prøver å dyrke egen storhet og drømmen om det tapte paradis i isolasjon.

  Diktaturer, teokratier, kleptokratier og populistiske antidemokratier ser verden i svart-hvitt. Det norske folkeflertallet satser isteden på pragmatisme, ikke fanatisme. Alle vil leve gode liv. Mellomløsninger, kompromisser, dialog er ofte bedre enn religiøst og ideologisk prinsipprytteri. Det har norske myndigheter forstått.

  3
  2
  • Stemmer det Aril , om ikke lenge går du rundt med en QR kode eller chip på hånda di eller i pannen for å kunne kjøpe eller selge og du Aril har nådd ditt utopia.

   For Aril om du er aldri så mye ateist, sosialist, humanist,, komunist, agnostiker, kapitalist, nasjobalist eller ingen av delene, så trenger en ikke være religiøse eller tro på profetier for å se at det går mot ett pengeløst kontroll samfunn og at det bærer fort mot 3 verdens krig., en trenger bare å se med pragmatiske øyne på hva som skjer i verden.
   Sett med pragmatiske øyne Aril, så fremstår du som en kaklende papegøye. .

   5
   3
  • Kjære, gode Rune Lye!

   Vi er vel alle teknisk sett agnostikere; “a-teisme” handler om tro, “a-gnostisisme” handler om viten og kunnskap. Ingen vet sikkert. Selv om man føler aldri så sterkt. Påstanden om eksistensen av guddommer er ufalsifiserbar.

   Apropos reptilsatanistenes mikrobrikker i drikkevannet, Dyrets merke og dets like: Mobilen er allerede et ganske godt verktøy for å registrere en persons gjøren og laden. Minner ellers om at inderlig troende lenge mente mørk hudfarge var det opplagte Kainsmerket for alle fæle etterkommere… og for få tiår siden var EUs tolv stjerner og EAN-strekene verre enn verst og sikre endetidstegn.

   For det er nok å spekulere på. Og mer skal det bli. Tider skal komme, tider skal henrulle. Bølge på bølge for å tale i kjente metaforer.

   Hilsen den kaklende papegøyen som bruser med fargerike fjær mot mørkemenn og flaggermus (som forresten defineres som fugl i Bibelen) Hermelyder kontra ekkolokalisering på jakt etter insekter i natten. Mon tro hva Bibelen sier om det? Forstår at noen hver kan lengte etter fordums stråleglans…

   😘😘😘

   5
   2
 3. Herren Gud er den einaste GUD. Han var heilt åleine då Han skapte himmel og jord. Han har ikkje nokon medhjelpar eller likemann.
  Det er kun Han som er “Alfa og Omega- den fyrste og den siste.
  Mange gonger gjentek Tanakh dette.

  Så er det ein person som prøver å verta Gud lik- Jesus.

  I NT er det fleire falske påstandar om at Jesus er “Alfa og Omega”.

  “Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige”.

  “Frykt ikke! Jeg er den FØRSTE OG DEN SISTE og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.”

  Jesus er diverre falsk. Me er lurt trill rundt, diverre.

  Tanakh er heilt tydeleg på kven Herren Gud er.
  Jesus påstår at han er Skaparen. Johannes evg. skriv om det.

  Paulus gjentek det i fleire skriftsteder. Det er fullstendig i strid med Tanakh.

  “Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt”.

  “For du har skapt alt,
  ved din vilje ble alt til, skapt av deg.”

  Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. 13 Jeg er Alfa og Omega, den FØRSTE OG DEN SISTE, begynnelsen og enden.

  Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen.
  https://www.youtube.com/watch?v=YjJmIRoziRc

  King James seier det slik i Esaias 14,12:

  “How art thou fallen from heaven, O LUCIFER, son of the morning! (MORNINGSTAR)…for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God” I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north”

  Jesus bekreftar at han er Morgonstjerna i Åp 22,16.
  Som teksten seier i Esaias 14 prøver han å bli lik Herren Gud.

  Esaias 44 seier:

  “Så sier Herren,
  kongen som løser ut Israel,
  Herren over hærskarene:
  Jeg er den første, og jeg er den siste,
  det finnes ingen annen gud enn jeg.
   Hvem er som jeg?”

  “Så sier Herren, som løser deg ut,
  og som formet deg i mors liv:
  Jeg er Herren, som har skapt alt,
  alene har jeg spent ut himmelen,
  uten hjelp har jeg bredt jorden ut”

  “Før meg er ingen gud blitt formet,
  og etter meg skal ingen komme.
   Jeg, jeg er Herren,
  det finnes ingen annen frelser enn jeg” Esaias 43

  • Det vil bli vanskeleg for deg å fornekta Jesus Kristus, korleis skal du da verte rettferdiggjort? Tek du sjansen på å stole på deg sjølv?

   ‭‭1 Mosebok‬ ‭1:26‬ ‭ Og Gud sa: La OSS gjøre mennesker i VÅRT bilde, etter VÅR liknelse.

   På same måte som du bestend av 3 delar; ånd, sjel og legeme, så gjer også Gud det.

   2
   2
 4. «…umoral og skandalar på høgste hald som pregar landet. Ein kan ikkje lita på politikarar eller andre leiarar»

  Riktig. «andre leiarar».

  Man må ikke «ut i verden» for å finne umoral og skandaler. Det er nok av dem blant kristne.

  Og helt riktig; «preger landet». Alle skandaler i kristne kretser preger også landet vårt. Det gjelder ikke bare løgn og bedrag fra politikerne våre.

  4
  3
  • Oy, oy. Dette ble dårlig likt.
   Det er 100 % riktig, det du skriver her.
   Det er vel innafor å tenke, at de som du fikk tommel 👎, selv er blant dem som driver med “umoral og skandalar på høgste hald som pregar landet.”???- eller i stor grad FORSVARER slikt.

   1
   1
  • Jeg synes det er helt ok å bli dårlig likt av visse😀 Aner ikke hva de driver med jeg… Bare håper de ikke ødelegger mennesker rundt seg. Dem er det mange av. Surpomper og sære kristne med ovenfraognedholdning er det også nok av…

   Vi skal alle frem for Jesus en dag.

   Viktigst for meg er at jeg blir likt av noen der ute i mørket. Som jeg kan være et lys for. Kanskje en eller to -eller 10 skulle jeg heller ønske… Ikke alle er like heldige som meg -der noen viste meg mannen fra Nasareth.
   De jeg tenker mye på i disse dager er alle uskyldige på Gaza, med grusomme Hamas rundt seg. Barna og eldre som lider.
   Og gislene.

   2
   1
 5. Til langesæter: jeg er en sann Israel venn og jeg er sikker på at hvis du ikke forstår toraen så vil du heller ikke forstå NT den nye pakten med Jesus Kristus Guds enbårne sønn som han ofret for å sone for mennesker sine synder, påstanden du kommer med om Jesus Kristus er kun et bevis for at du er en I beste fall en villfaren person, jeg tror faktisk at du er en gedigen løgnaktig psykopat.

  2
  3
 6. påstanden du kommer med om Jesus Kristus er kun et bevis…
  ———————–
  Det er mange gode grunnar til at jødane forkastar Jesus.
  Dei er ikkje uvitande eller vrange.
  Jesus kan ikkje vera Gud, fordi det finst berre ein Herren Gud.
  Det finst berre ein med tittelen “Alfa og Omega”
  Det er sjølve grunnlaget for den jødiske religionen.
  Læra til Jesus om at han er einaste vegen til frelse strider heilt mot Tanakh.
  Lucifer er Morgonstjerna i Esaias 14,12
  “Du har falt fra himmelen,
  du morgenstjerne,
  morgenrødens sønn!(LUCIFER)
  Du er slengt til jorden,…
  eg tar plass der guder samles,
  på fjellet lengst i nord.
   Jeg vil stige opp på haugen av skyer
  og gjøre meg lik Den høyeste.»
  —————
  Lucifer var lysets engel og Jesus kallar seg verdas lys.
  I Åp 22,16 kallar Jesus seg Morgonstjerna.
  Me er lurt trill rundt.

  2
  1
  • Torstein. Vi er ikke lurt trill rundt gjennom troen på Jesus Kristus.
   Jeg frykter at det er du som er lurt trill rundt.

   3
   2
  • Igjen, Torstein. VJesaia 14 som du siterer ifra er dommen over Babylons konge. Det var Babyons konge som opphøyet seg selv, og måtte bøte for det. Dette har INGENTING med Jesus å gjøre. Men selvfølgelig.

  • Det skulle stå . Men selvføkgelig. Du leser Bibelen som Lucifer sev.

Det er stengt for kommentarer.