Flott tiltak: Filadelfia Vennesla med støttemarkering for Israel

Filadelfia  menigheten i Vennesla og pastor Geir Stomnås arrangerer i kveld lørdag en støttemarkering for Israel og det jødiske folk. Samtidig melder Dagen om et annet arrangenment, Nemlig at Bergen domkirke holder støttekonsert for Gaza med Palestinakomiteen som medarrangør. Det vi ser er her er det tydelige skillet som nå eksisterer i kristenheten. På den ene siden har vi frafallskirken, den norske kirke -som finner sammen med Israel hater som Palestina-komiteen og på den andre siden den bibelske menighet som står sammen i støtte til Abrahams etterkommere og det folk som gav oss Messias.

Det vi ser skje er at den frafalne kirke som folkekirken er blitt fortsetter bortgangen fra Guds Ord og lære, mens bibelske konservative kristne finner sammen og flagger tydelig støtte til det ståsted i forhold til Israel som har vært rådende i den kristne kirke helt siden vi så staten Israel ble gjenfødt i 1948. De som deltar under støttemarkeringen for Israel  i Vennesla i kveld er Bjarte Ystebø, Avi Nir Feldklein, Dag Øyvind Juliussen, Viggo Skagestad, Ragnar Hatlem og Mikhael Kohn. I avisen Dagen presenteres det lørdag et oppslag som viser hvor bred avstanden er mellom frimenighets-Norge og representantene for den apostate kirke. Og denne avstand blir stadig mer synliggjort i viktige etiske spørsmål som fosterdrap, homoekteskap, LGBTQ støtte og ikke minst i synet på Israel. Det er som om vi møter to forskjellige riker som beveger seg lengre og lengre bort fra hverandre. Vi roper “stø kurs” til de som står på de gamle stier -og la fare la gå, til kirken som bevist kjører seg mot avgrunnen. Bern Muller kommenterer det hele slik på Dagens Facebook: “Så må man altså ta til etterretning at en kirke på veien nedover ennå ikke hadde nådd bunnen. Kunne det egentlig komme mer? Noen av deres «prester» har jo nylig sagt at de tviler på Guds eksistens. Snart mangler jeg fantasi…🤔 Håper man får god resonans i Vennesla 🇮🇱👍…! Støttekonserten for Gaza i Bergen domkirke arrangeres søndag og pris for å slippe inn er kr 250. Eventuelt overskudd skal brukes av kirkens nødhjelp og norsk folkehjelp som er markert Israel fiendtlige. Arrangør er kirken og Palestinakomiteen.

11 tanker om “Flott tiltak: Filadelfia Vennesla med støttemarkering for Israel

 1. Det er flott at dei støttar Israel.
  Ser namnet Ragnar Hatlem kjem opp. Han gjekk på Voss gymnas samtidig med meg. Me spelte bridge saman av og til.
  Kyrkja og biskopane er fullstendig på feil side.
  Erstatningsteologien er så inngrodd i deira tankegang at det er umogeleg å argumentera .
  Slik eg ser det kanme kasta heile NT og spesielt Paulus sine skrifter på søpplelhaugen. Deretter kan ein lesa Tanakh eller GT slik det står. Då nærmar ein seg den enkle sanninga.
  I GT måtte Israel kjempa mot mange av sine naboar. Det er blodige historiar Skrifta har. Realiteten er den same i dag. Hamas er berre ei av mange grupperingar som vil utrydda jødane.
  Det triste er at den gruppa kristne som verkeleg støttar nasjonen Israel prøver å påtvinga dei ein falsk gud- Jesus.
  I deira tankegang må jødane venda om før Messias kan koma.
  https://www.youtube.com/watch?v=_TeOtzTaAco&t=904s

  Framtida handlar om nasjonen Israel og deira kamp mot verdssamfunnet.
  Det er ikkje noko fjern tJerusalem der ute i verdsrommet Bibelen talar om, men det bokstavlege Jerusalem i Israel.

  “Jeg vil samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem. Byen skal inntas, husene plyndres og kvinnene voldtas. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen.
  3  Herren skal dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på stridens dag. 4 Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem, i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal. Den ene halvparten av fjellet viker mot nord og den andre mot sør.,,, Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. 7 Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. 8 Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.
  9 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.” Sak 14

  • Legger merke til at du har sluttet å omtale Trump som antikrist, har du insett hvor sinsvake de you tube konspirasjonsteoriene du har trodd på er?.

   3
   2
 2. Dnk står for erstatnings teologi globalisme og sosialisme, de opptrer helt ukristelig akkurat slik som det er beskrevet at menighetene vil opptre i bibelens profetier om trengselstiden og endetiden.

  6
  1
  • «Menighetene opptrer akkurat slik som det er beskrevet»

   Ja, men trengselen har ikke startet ennå.

   Fordi det er noen kriger her og der så er vi ikke i trengselen.

   Selv om vi, Guds barn, skulle oppleve en 3.verdenskrig, så er vi FREMDELES ikke i noen TRENGSELSTID.

 3. Legger merke til at du har sluttet å omtale Trump …
  ——————————————————
  Daniels bok 8 fortel om denne stygge personen som kjem på slutten og sviktar nasjonen Israel.

  ..”skal det stå fram en konge med hardt ansikt og forstand på å føre folk bak lyset. 24 Hans styrke blir stor, men ikke som den første styrke. Han skal gjøre uhyggelig skade og lykkes i alt han gjør. Han skal utslette de mektige og folket av de hellige. 25 Fordi han er kløktig, skal han lykkes med sitt svik. Han skal være stor i egne tanker, og med lett hjerte skal han utslette mange. Han skal reise seg mot fyrstenes fyrste og bli knust, men ikke av menneskehånd”.

  Som det står skal han utsletta jødane med lett hjarta.
  Det er riktig at eg må justera litt .
  https://www.youtube.com/watch?v=d0IVZMPO-Zc
  Det er ein lettelse å forstå at Jesus er falsk og at Herren Gud er Skaparen og den einaste frelsaren. Kor mange har ikkje grubla på dette med helvete pga dei falske orda i NT? Tanakh har ikkje slikt.

  Tenk på alle som har hatt tillit til boka Joh. Åp og prøvd å finna meining i orda der. Eg er ein av dei. Det himmelske Jerusalem er berre tull. Det eksisterer kun eitt Jerusalem- det jordiske. Ordet fotskammel fortel oss at der held Herren Gud til. Der kjempa Jakob med Gud og såg stigen.
  Når brikkene fell på plass og ein forstår at det er KUN Tanakh ein kan stola på, då vert alt mykje enklare.

  1
  4
 4. Yeshua fikk rett også her . Før Han dro opp fra Oljeberget , uttalte Han : – Mon jeg finner troen når jeg kommer tilbake .Denne troen finnes nok ikke lenger i Bergen domkirke . Bjørgvin har nylig fått en kvinnelig biskop : så hun har selvsagt godkjent dette Gaza-arrangementet .
  Jeg begriper ikke at personer, som definerer seg selv som kristne , fremdeles er medlemmer i Dnk .
  For noen dager siden var det en farlig brann slett ikke langt fra Bergen domkirke . Flere bygninger ble da totalskadet .

  6
  1
 5. Fylleprat kallar ein dette:

  “Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen. 23 Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden, den frie kvinnens sønn ble født ved Guds løfte. 24 Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet; hennes barn blir født til slaveri. 25 Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. 26 Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor.” Gal 4

  I Tanakh finn ein ikkje slikt tullball som Paulus skriv her.

  Gud har sagt korleis den nye pakta vert. Den gjeld for Israel.
  I Jeremias 31 står det tydeleg. Les heile kpt. Det handlar ikkje om Jesus.

  “Men dette er pakten jeg vil slutte
  med Israels hus i dager som kommer,
  sier Herren:
  Jeg legger min lov i deres sinn
  og skriver den i deres hjerte.
  Jeg skal være deres Gud,
  og de skal være mitt folk.
  34 Da skal ingen lenger
  undervise sin neste og sin bror
  og si: «Kjenn Herren!»
  For de skal alle kjenne meg,
  både små og store, sier Herren.
  For jeg vil tilgi skylden deres
  og ikke lenger huske synden.”

  Tida nærmar seg for jødane då alle vil vita kven Herren Gud er.
  Gjennom trengsle og dom vil Herren Gud frelsa dei. Etter det vil ingen av dei lenger lura på kven Herren Gud er.

  ” Så sier Herren,
  han som satte solen til å lyse om dagen
  og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten,
  han som rører opp havet så bølgene drønner,
  Herren over hærskarene er hans navn:
  36 Lar jeg disse ordningene vike,
  sier Herren,
  da skal også Israels ætt for alltid
  opphøre å være et folk for mitt ansikt”
  ————————-

  1
  1
 6. Meir om Paulus si vranglære:

  “Han er den usynlige Guds bilde,
  den førstefødte før alt det skapte.
  16 For i ham er alt blitt skapt,
  i himmelen og på jorden,
  det synlige og det usynlige,
  troner og herskere,
  makter og åndskrefter –
  alt er skapt ved ham og til ham.
  Han er før alt,
  og i ham blir alt holdt sammen”. Kol 1

  Desse orda er fullstendig i strid med Tanakh.
  Her vert Jesus framstilt som SKAPAREN.
  Avgudsdyrkelse er å laga seg eit bilde av Gud og tilbe det.
  “Du skal ikkje laga deg noko bilde eller etterlikning…”

  Herren Gud er og veldig tydeleg på dette i mange andre tekstar.

  “Jeg er Herren, som har skapt alt,
  ALENE har jeg spent ut himmelen,
  uten hjelp har jeg bredt jorden ut”

  “Jeg er Herren, det er mitt navn.
  Min ære gir jeg ikke til andre,
  min lovsang ikke til gudebilder.”

  “De som former gudebilder, er alle sammen tomhet.
  De har glede av slikt som ikke hjelper.
  Deres vitner ser ikke, de forstår ikke,
  derfor blir de til skamme.
  Hvem former en gud og støper et bilde
  om ikke for å få hjelp?
  Alle som dyrker dem, blir til skamme”

  ” Jeg er Herren, ingen annen,
  det finnes ingen annen gud enn jeg.”

  “Jeg laget jorden
  og skapte mennesker på den.
  Med egne hender spente jeg ut himmelen”

  Det tragiske er at Paulus brukar Epimenides.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Epimenides

  Epimenides tilba Zevs. Paulus siterer direkte frå Epimendies når han beskriv Jesus (Zevs)

  “But you are not dead: you live and abide forever,
  For in you we live and move and have our being.”

  “For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt: ‘For vi er hans slekt.’ Apgj 17

  Sitatet om kretarane er og teke frå Epimendies,
  «Kreterne er alltid løgnere, onde villdyr, glupske og late! Titus 1

  The “lie” of the Cretans is that Zeus was mortal; Epimenides considered Zeus immortal.

  1
  1
 7. Interessant – for det skjer ett skille i Kristi Kropp – egentlig har det vært ett skille i mange år – men nå ses det mer tydelig. Men Israel er bare en av tingene – det finnes mennesker som støtter Israel av hele seg – og likevel lever i frafall. Men det som skjedde i den 7 Oktober i Sør-Israel – vil uansett påvirke oss alle – og vil gi ringvirkninger – til de landene som støtter Hamas – som teks. Norge. Prøvelser er også på vei – for å teste ut våres hjerte – om vi holder fast på Kristus – uansett – hva prøvelsene vil bli.

  2
  1

Det er stengt for kommentarer.