Kristiansand i ny lockdown, stenger ned private arrangement, forbyr deg å ha mer enn fem gjester, lukker kirker, serveringssteder og treningssentre av frykt for smitten

Kristiansand går mandag i nesten full lockdown og stenger ned serveringssteder, treningssentre, private arrangement og kirker. Alle arrangementer forbys, unntatt bisettelser og begravelser. Dette betyr at kirker og menigheter igjen må lukke dørene og fra før er en rekke sosiale tilstelninger og arrangement forbudt. Covid-19 hysteriet fortsetter dermed for full styrke i Kristiansand som i kveld er en nærmest folketom by med døende serveringssteder. Mandag kveld går Kristiansand inn i noe som minner om en ny lockdown.

De nye innskrenkningene vil være gjeldende fra mandag kveld

Lørdag var en gruppe kristne samlet til bønn på torvet i Kristiansand og forbipasserende reagerte på at folk i gruppen klemte hverandre og ikke så ut til å bry seg med smitten. Nå stenges Kristiansand ned

Her er tiltakene som etter alt å dømme blir vedtatt av formannskapet i Kristiansand mandag kveld: Alle arrangementer forbys, unntatt bisettelser og begravelser.
Alle serveringssteder stenges, med unntak for takeaway.
Forbud mot mer enn fem gjester i private hjem. Alle treningssentre stenges helt. Rødt nivå i videregående skoler.
Skjerpet gult nivå i barne- og ungdomsskoler. Universitetet fortsetter med tilnærmet kun digital undervisning og strengt smittevern.
Kamper og cuper mellom barn fra ulike klubber forbys. Treninger kan fortsatt gjennomføres for barn og unge.
Virksomheter der ansatte må være i fysisk kontakt med kunder underlegges krav om å følge strenge tiltak som finnes i ulike bransjers veiledere.

Etter FHIs inngripen søndag vil følgende gjelde for alle innbyggere:

Skal bruke munnbind i offentlig rom når avstand ikke kan overholdes.
Færre nærkontakter.
Avstand til alle man møter.
Anbefales å laste ned Smittestopp-appen.
Bruk av hjemmekontor der det er mulig
Tiltakene vil i første omgang gjelde for en to ukers periode.

Facebook Comments

11 tanker om “Kristiansand i ny lockdown, stenger ned private arrangement, forbyr deg å ha mer enn fem gjester, lukker kirker, serveringssteder og treningssentre av frykt for smitten

 1. Nei Steffen, trengselstiden har ikke startet. Jeg spurdte deg tidligere når den startet og du svarte 18.september, og spurdte deg hvorfor den datoen? Gud gjør som han vil sa du. Han trenger ingen grunn sa du. Altså, Gud har ingen grunn men du har selv funnet en grunn til at det er 18/9??

  Det blir 144000 og 2 vitner som forkynner i de 7 år. Du skal ikke. Du er ikke her 😊

  • Du trenger ikke svare Steffen, du tror det du tror, jeg kan ikke gjøre noe med det. Men kanskje er dette for noen andre.

   Og ha ikke nød for oss som tror vi drar før trengselen, du vil også bli med. Det som holder igjen for at antikrist kan tre frem er menigheten. Vi blir RYKKET OPP i skyer (1.Tess. 4:17), der er ordet rapture, harpazo på gresk, opprykket. Han kommer FOR oss. Og når Jesus setter sine føtter på Oljeberget så kommer Han MED oss. Vi skal ikke bli snatched away da.

   Andre greske ord, rhuomai, allasso, episunagoge betyr samling, forvandle, transformere, ta til seg, dra noe til seg, befri, redde. Vi skal bli reddet. Akkurat som Noah.

   «Rykkes opp i i sky, for å møte Herren i luften» i Tess4 er ikke Oljeberget. Da kommer vi MED Ham.

   De som ikke tar dyrets merke kommer til å dø for Jesus, ikke leve 7 år her for Jesus.

  • Jeg er langt på vei enig i at vi befinner oss i den store trengsel.
   Vi er nå i det første segl i åpenbaringsboken.
   Noe vi ser i form av at vi igjen og igjen blir rammet av disse smittepilene skutt ut av rytteren på den hvite hest.
   Tingene går uhyre fort. Det kan se ut som om vi gikk inn i den siste store trengselstid en eller annen gang i 2020-2021
   Tegnene tyder på det.
   Bortrykkelsen kommer etter at dyrets merke blir påbudt for kjøp og salg.
   Guds menighet som blir omtalt som “de hellige” er omtalt i åpenbaringsboken 13,7 som forteller at dyret skal føre krig mot oss og seire over oss.
   I Åpenbaringen 13,10 er det snakk om de helliges tålmodighet og tro.
   Det er kun de kristne som blir omtalt som de hellige i NT så det er ikke tvil om at bortrykkelsen skjer etter at Antikrist har blitt gitt makten over verden.
   Jesu Kristi menighet vil måtte gå den samme lidelsens vei som fortidens kristne har gjort, og i den siste tid går veien gjennom trengsel og lidelse og kanhende død.

   2
   1
  • Den store trengsel er over oss. Folk merker det allerede over store deler av verden. Guds menighet undertrykkes, angripes av politi og myndigheter. Vi ser nok forskjellig på dette med trengselen akkurat nå, men vi bør forvente at det strammer seg mer og mer til for Guds folk i løpet av de neste få år.
   Matt 24,9-14 Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.
   Alt dette skal skje før Guds menighet forlater verden Hannah.
   Den kristne kirke går tunge tider i møte. Vi er i begynnelsen av de lidelser som tilslutt skal føre til herlighet for Guds menighet og dom og vrede over denne verdens barn.

  • Steffen, dettte er jo ikke mye oppløftende lesning, det et kanskje på tide at flere her inne er mer til oppmuntring og trøst for sine søsken. Min Bibel er full av glede trøst og oppmuntring. Ta en mnd heretter med trøst og spre glede.

   Begynner å bli rimelig lei av tortursnakket her inne snart. Ja vi har alle trengsler. Ja, noen lider grusomt for jesu’ navn skyld, men de fleste gjør ikke. Vi som ikke gjør har nok av arbeid med å be for dem som gjør det. Men skal mye til å orke det etter alle depressive kommentarer her inne…

   Det er visst mange som har tenkt å virkelig våge å leve for Jesus i trengselen. Når man ikke har klart å stå opp for Jesus FØR de tøffe tider, hvordan skal du klare det under antikrist?

  • Det er faktisk oppløftende Hannah
   Skriften sier at når vi ser alt dette skje, da løft deres hode opp fordi vår forløsning stunder til.
   En gammel broder sa det slik: Ingen kors, ingen herlighet, ingen trengsel, ingen utfrielse. Jesus sa:
   Luk 21,28 Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.
   Bibeloversettelsen bruker ordet “forløsning” her for å få frem lidelses-elementet som ligger i det å gå gjennom en forløsning.
   Selv om det skriften sier om den store trengsel kan syntes dystert og vanskelig -så er det i trengselen gleden ligger.
   Gud er vår Fader og Han som selv gikk lidelsens vei for å ordne soning for våre synder vil gå med oss også gjennom den store trengsel. Vi er ikke faderløse -glemt igjen i en verden hvor alt skal gå galt. Vi er korsets barn, Guds barn og arvinger til løftet.
   Dette med den store trengsel og bortrykkelse er ikke et frelsesavgjørende spørsmål. Det dreier seg om å leve hver eneste dag gjennom å klamre seg til Jesus.
   Men går man med Jesus går man også lidelsens vei.
   Ta hver dag som den kommer -og hold blikket festet på Jesus Kristus. Han led, men ikke for at vi skulle slippe å lide.
   Han led for å frelse oss fra evig fortapelse og død.

  • Ja Bibelen et oppløftende Steffen, kjenner godt til versene, men du er ikke alltid så oppløftende… Men, noen ganger er du 😊 (Er versene til deg eller gjelder de jødene?) Det er 7 + år til Jesu’ synlige gjenkomst, men opprykkelsen kan skje snart. Og jeg kjenner virkelig glede og forventning hver dag, ingen frykt. Ingen problemer med å finne trøst i Guds Ord, og også fra dem som forstår at vår forløsning nå er nær. Men blir sjelden oppløftet av dem som absolutt mener de skal være her i trengselen. Er på vei til himmelen. Hvorfor har jeg sånn nød for de blant meg som ikke ennå har tatt imot Jesus? Jeg vet hva de skal igjennom når vi er bortrykket. Sier de nei til merket så starter lidelsene. Hvorfor skulle Gud la du oppleve dette? Du HAR jo valgt Ham. Du skal i bryllup. Han reddet Noah. Lot han Noah ligge der på en planke eller en flåte for å pine ham noen uker for at Noah skulle vise at han var Guds barn? Og kanskje misjonere litt til andre flåter og risikere livet? Det stemmer ikke, for Gud reddet ham. Han var hans barn og det er du også. Det eneste det ville dreie seg om for deg under trengselen ville være: Overlev. Hvilken hensikt skulle Gud ha med det? Har har 144000 og de 2 vitnene Vi skal vitne NÅ. Få med flest mulig.

   Men ikke glem at det er noe som er skrevet angående jødene og det handler om dem og ikke oss. Du er ikke jøde.

   Det er vel liten grunn til å nevne mer om dette, men i Matt24 står det om jødene som kommer til å flykte til fjellene i den store trengsel. Kun 1/3 av dem som er der da , vil overleve. Denne tiden på jorden er ikke for deg Steffen. Det blir en trengsel så stor Steffen, som det ALDRI har vært. Hvis du trodde Hitler var det verste…
   Det blir verre, du vet jo det? Det står jo det. Det hjelper ikke med prepping eller noe. Men du er opprykket da. Takk og lov.

   Du mener vel ikke at du hadde overlevd trengselen?

   Jeg tenker du hoppet nok over alt jeg skrev om ordet rapture i 4:17 og oversettelsen og det å bli tatt, og at når Jesus kommer synlig til oljeberget skal alle SE Ham. Det skjer ikke i 4:17.

   Men nok om dette. Du klarer deg. Tiden bør vi bruke på de som ikke hadde blitt med om opprykkelsen skjedde snart nå. Lurer litt på hvilke pastorer du lytter på?

 2. Forbud mot flere enn fem gjester i private hjem. Kommer ikke til å følge dette. Bibelgruppen vil samles som vanlig og vi skal ikke la dette corona-hysteriet skremme oss. Komme sammen til bønn og bibel er noe som er helt nødvendig for Guds folk.
  Vi vil trosse forbudet. Ingen skal fortelle oss hvor mange gjester vi vil ha i våre private hjem.

  8
  1
  • Denne galskapen kommer de til å fortsette med i mange år.
   De finner ut hvor lydig sauene er.
   Dette er en lydighetstest før de introduserer dyrets merke.
   Når vi ser hvor lydige og kuede mange kristne er, så skjønner vi at Antikrist vil få en lett jobb.
   Det er litt for mange kristne som tror de blir hentet ut før trengselstiden kommer. De forstår ikke at vi er i trengselen allerede nå.

   6
   1
  • Du må passe på Randi, ellers kommer Birgir Hermansen og hevder at det du mener er jevngodt med trass og avgudsdyrkelse.
   Jeg har registrert hvordan de religiøse reagerer og blindt følger VG og det som presenteres av fake news media.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *