Kontroversiell artist perverterer det hellige ved å omtale homofili som hellig

Fra reaksjonene: “Frogner kirke:heretter kalt for porno kirka på Oslo vest.” 

Det har kommet skarpe reaksjoner etter at den iransk-fødte artisten Tooji Keshtkar gjennom sin siste video promoterte det bibelen omtaler som en “styggedom” foran alteret i Frogner kirke på Oslo Vest. Artistens stunt har skapt debatt både i kristne aviser og i VG hvor meningene er høyst delte. Den iransk-fødte artisten har pådradd seg biskop Kvarme’s berettigede vrede og har også fått sparken fra NRK som en følge av det motbydelige stuntet, men heller ikke sokneprest i Frogner menighet, Margunn Sandal og menighetsrådet som svarte ja til å låne ut kirkerommet for å støtte kampen for de homofiles rettigheter kommer godt ut av denne saken som forteller om en kirke som har tapt sin kristne identitet.

At bibelen klart og tydelig fordømmer homoseksuell praksis både i det nye og det gamle testamentets skrifter er noe selv ikke liberale teologer kan fornekte. I tredje Mosebok forteller Moses hvordan han hører fra Jahve Gud selv: “Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod sodomavære over dem!” (3 Mos 20,13) I følge første vers i dette kapittelet er det Jahve eller Herren selv som taler dette til Moses og seksuell omgang mellom to av samme kjønn blir her straffet med døden. Også i 3. Mos 18,22 blir det ordet “vederstyggelighet” eller “styggedom” brukt om homofil praksis. Av historien om dommen over Sodoma og Gomorra som vi kan lese om i 1.Mos 19 ser vi klart og tydelig at det var homoseksualitet som var den utløsende årsak til at ild og svovel utslettet de to byene, da byens menn kom og krevde å få oppfylt sine lyster på de to Guds engler som hadde tatt inn i hjemmet til Lot og hans familie: “Og de ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn som er kommet til dig inatt? Før dem ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!” (1 Mos 19,5) Det er på tide at Guds folk taler like tydelig om dette som Guds ord. For om noen taler, han tale som Guds ord.  (1.Pet. 4,11)

Taler åpent om sin synd

“Uttrykket i deres ansikter vidner mot dem, og om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de dølger den ikke; ve deres sjeler, for de volder sig selv ulykke!” (Jes 3,9) Den bibelske nedtegnelse av Guds vesen og Guds personlighet fremstiller ikke Gud som en
snill julenisse eller senil bestefar som velger å neglisjere eller overse synd. Når Adam og Eva falt i synd og åt av det forbudte tre fikk dette den konsekvens at de ble kastet ut av Guds hage og ble underlagt dødens og forgjengelighetens lov. Synden gjorde at relasjonen med Gud ble brutt. “Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører.(Jes 59,2) Dagens homoseksuelle taler nå åpent om sin synd, promoterer den i media og fremmer den endog i et kirkerom slik denne artisten gjør.  Tooji Keshtkar gikk gjennom sitt kirkestunt hvor han besudlet alteret i en kirke et skritt lengre enn det de fleste homofile i dag er villig til å gå for å kreve aksept for sin synd og ugudelighet da han selv omtaler “homofili som noe hellig”  og vi siterer: “Dette er nok det viktigste jeg har gjort i mitt liv. Nå får det være opp til folk å tolke videoen, men for meg er det viktig å si at dette handler om den rene, utvetydige kjærligheten mellom to av samme kjønn som elsker hverandre, sier Tooji til nettstedet Gaysir. (Foto fra You Tube)

Tooji: “Homofili er hellig og homofil kjærlighet i det helligste rommet er også en del av Gud”

Tooji Keshtkar– Dette er et kunstuttrykk, at noen kan oppfatte videoen som drøy får være deres sak. Homofil kjærlighet i det helligste rommet er også en del av Gud. Provokasjon i kunstform når ofte ut til mange, sier han, og fortsetter: – Homofili er også hellig. Artisten fortalte også om en heftig dag der han har fått både positive og negative tilbakemeldinger. – Jeg håper at valget mitt om å stå frem kan være til hjelp. Spesielt for homofile med minoritetsbakgrunn, sier Keshtkar, i følge avisen Vårt Land. (foto fra den omstridte videoen) Hva Guds eget ord har å si om saken er kort og godt dette:  “Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert.” (Jes 5,20)

Dersom vi sammenligner Keshkar’s uttalelser, den norske kirkes aksept for de homofiles rettigheter opp mot hva Guds hellige ord proklamerer møter vi her både en artist og en sokneprest som sier i mot hva Guds ord sier:

“Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud, ligger åpent  for dem; Gud selv har åpenbart det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel gav de ham ikke den ære og takk som Gud skal ha. Med sine tanker endte de i tomhet, og det ble mørkt i deres uforstandige hjerter. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og istedenfor å gi den uforgjengelige Gud ære dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, bibelenfugler, firbente dyr og krypdyr. Derfor gav Gud dem urenheten i vold, så de i sitt hjertes begjær skulle vanære kroppen sin. For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.  De er fulle av all slags urett, umoral, pengejag og ondskap, av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud og bruker vold, er overmodige og skryter og finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet at Guds lov sier at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det. (Rom.1,18-32)

En kirke på kollisjonskurs med Gud selv

Den norske kirke har gjennom de siste 20-30 år gjennomgått store forandringer. Fra å være en del av Kristi legeme som forkynte sin lutherske lære i overensstemmelse med de oldkirkelige trosbekjennelsene er kirken nå i ferd med å ta lengre og lengre skritt bort fra Guds ord og sann og levende kristendom. Det vi ser i den norske kirke er en institusjon 220px-Frogner_kirke_1som råtner på rot, et skip som er i ferd med å forlise og et trossamfunn som skriver sitt navn ut av Livets bok og har valgt å tre inn blant det stadig økende tallet på apostatkirker i verden. Det er ikke vanskelig å si seg enig med Lilli Spæren som i dag skriver dette i et innlegg på verdidebatt: “Det finnes tydeligvis ingen grenser for hva som tillates i den såkalte folkekirken. Det er ingen ting som tyder på at denne hendelsen vil få følger for hverken den ukloke presten eller de respektløse aktørene i saken. Saken er den at nå går det ikke an å være både kristen og medlem i folkekirken lenger, da den er dypt ukristelig. Det oppfordres derfor til å ta sin menighetstilknytning på alvor og melde seg ut prompte…” og videre:  “Avvigsling av kirkerommet er en løsning og bør gjennomføres slik som folkekirken drives idag. I tillegg bør alteret og korset fjernes, så det virkelig kan være “Folkets Hus”.   Det er på tide å komme seg ut, komme seg ut av denne institusjonen som best kan sammenlignes med Åpenbaringsbokes Sardes menighet: ” Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død.  Bli våken, og styrk det annet, som var på vei til å dø! for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på det og omvend deg! Dersom du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg.  Dog har du noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med meg i hvite klær; for de er det verd. (Åp 3,1-4)

Hvordan melde seg ut?

Link til veien ut av kirken 

5 tanker om “Kontroversiell artist perverterer det hellige ved å omtale homofili som hellig

  1. Takk for tydelighet i en sak som holder på å drepe kirken. Guds folk som ennå står i kirka bør kjenne sin besøkelsestid og komme ut av henne. Skjøgekirken er de som går på kompromiss med verden. De er av en annen ånd og demonstrerer det med å forlate Guds ord. Folket bør forlate en “kirke” som har forlatt Ordet og hogget seg ut egne brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.

  2. Kirken er et hellig sted, innviet til aa tjene Gud. Hvorfor griper ikke Gud inn naar hans hellige sted blir krenket? Det er i dag mange prester som sier seg villige til aa velsigne homo-par.Hvorfor griper ikke Gud inn naar hans hellige sted blir krenket? Vi kan lese om Guds vrede naar hans hellige sted ble krenket av Kong Ussia: 2. Kroenikerbok 26:16-21.

  3. Som kristne vet vi at homoseksualitet er djevelens verk. Følelsene mot eget kjønn er forårsaket av onde åndsmakter som kun ønsker å ødelegge det ypperste i Guds skaperverk, nemlig mennesket. Kirken er taus om dette, de er selv inntatt av den onde ved at de har homofile prester og andre som støtter styggedommen.
    Dessverre skyr de homofile intet middel for å fjerne Gud fra samfunnet. Snart risikerer vi som sier fra om dette å bli bøtelagt for å si sannheten. Vår tid kan sammenlignes med Sodoma og Gomorras og Norge vil høste det samme som dem, for et samfunn som går imot Gud kan ikke bestå. Vi ser at uretten overtar mer og mer og selv de som skulle være Herrens tjenere spotter Han rett opp i ansiktet.
    Takk til Søkelys som viser hva Guds ord sier om dette.

  4. Det denne saken bekrefter er at den norske kirke er en del av skjøgen omtalt i Åpb. Den norske kirkes presteskap er ulver i fåreklær, falske lærere som bedrar sine tilhengere med falsk lære. Ingen blir frelst av å få skvettet litt vann på hue. Alt det den norske kirke bedriver blir en illeluktende stank i Guds nese. Disse prester er predestinert for den evige ild. Broder Torkild har gjennom mange år advart om at kirka er en del av skjøgen med sin dyrkelse av avguder og forkastelse av Guds ord. De har sluppet verden inn i sitt “hellige” rom og vanhelligere Gud.

  5. Jeg føler avsky for denne Toojii og hele hans vesen. Han har skjendet mor og fars kirke ved å trekke sine utèrligheter inn på den fredete plass som en kirke er, og skal være. I kirken døper folk sine små, de vier kvinne og mann, og vi tar farvel med våre døde. Og så finner dette forkvaklete menneske å vise fram sin uskjønne oppførsel med utèrligheter fra dette sted. Det er en skam, og det bør være straffbart.

Det er stengt for kommentarer.