Konfrontasjons-evangelisering overfor katolikker -predikant slo i stykker avgudsbilde av jomfru Maria

Dere snakker om en hellig kirke mens deres prester begår seksuelle overgrep på barn. Dere kjenner ikke den Hellige Gud, sier Ruben Israel i konfrontasjonen

Mange katolske troende er kommet til tro på Jesus etter å ha sett denne videoen. Det er i hvert fall det budskapet personene bak videoen hevder. I filmen som har fått over 400 000 visninger på litt under to måneder, ser vi det som omtales som konfrontasjons-evangelisering spesielt rettet mot katolske troende. I videoen tar predikanten Ruben Israel et knallhardt oppgjør med katolsk religion. . I videoen under møter vi Ruben Israel i det han utfordrer katolske troende til å vende seg bort fra jomfru Maria. Det hele ender i konfrontasjon hvor katolikkene forsøker å overdøve predikanten med bønneropet “hail Maria” som er gjenstand for tilbedelse i katolsk religion, det hele blir hissig og de katolske troende forsøker “å be” predikanten i senk med sine bønner til den levende jomfru Maria

Dette er deres avgud, roper Ruben Israel og løfter frem en statue av jomfru Maria som han senere knuser med en hammer

Den katolske kirke med sine falske dogmer blir av mange ansett som selve skjøgekirken, et kirkesamfunn som forkynner en annen Jesus og et annet evangelium bestående av dyrkelse av jomfru Maria og av helgener. I tillegg har katolske troende en helt annen forståelse av frelsen og begreper som rettferdiggjørelse gjennom troen alene. Opp gjennom historien har det blitt tatt mange oppgjør med katolsk tro og bøker som viser forskjellene har blitt publisert i stort antall. Likevel, i vår tid ser vi en drift mot en form for økumenisk enhet hvor reformatoriske kristne kirkesamfunn langt på vei ser ut til å søke enhet med katolikkene, selv om disse ennå praktiserer og tror på de samme løgnene som kirken gjorde da Martin Luther tok sitt oppgjør med den falske kirken som både praktiserte vranglære og misbrukte sin makt. Selv innenfor den moderne pinsebevegelsen er motstanden mot pavekirken på vikende front. Personen bak videoen under mener at det er viktig og nødvendig å forkynne evangeliet for katolikker og er villig til å ta konfrontasjonene. Se videoen som påstår at mange katolikker er kommet til Kristus etter å ha sett filmen. Videoen avdekker i sannhet hvilken forførelse katolsk tro kan være

6 tanker om “Konfrontasjons-evangelisering overfor katolikker -predikant slo i stykker avgudsbilde av jomfru Maria

  • Det er vel neppe hvorvidt man er katolikk som gjør noen til kristen. Jeg merker meg at personen som praktiserer evangelisering overfor katolikker mener at de ikke er det. Etter mitt syn er det neppe medlemskap i en kirke som gjør noen til kristne eller ikkekristne, men relasjonen til Jesus. Dog vil jeg si at den katolske kirke har svært mange problematiske lærepunkter som er i strid med evangelisk tro. Dersom du ser gjennom hele videoen så vil du se hvordan det hele ender i at katolikkene forsøker å bringe predikanten til taushet ved å be til jomfru Maria.

 1. Katolikkene er ikke frelst. De tror på en annen Jesus og har en helt annen Gud enn den Herre vi tjener. Videoen var artig Kjell. Vi ser åndsmakten bak katolske tilbedere, og det var virkelig tragisk å se disse be til Maria for å overdøve forkynneren. Katolikkene trenger å høre det bibelske evangeliet, for det de tror på nå, duger ikke i Guds øyne. Ikke er det bibelsk og ikke er det fylt av Ånden.
  Veldig viktig å rette søkelys på den katolske skjøgekirke. Det er veldig trist at deler av pinsebevegelsen er i ferd med å gå bort fra det gamle evangeliet som pionere i bevegelsen forkynte ledsaget av tegn og under.

  • Selvsagt mye av det den katolske kirke gjør som er kritikkverdig og ubibelsk.
   Men, blant de ca 1.4 mrd katolikkene er det svært mange Gudfryktige mennesker som har Jesus i hjertet.
   Og kirken er helt stødige på Guds Ord når det gjelder kvinnelige prester/ledere, homofili og fosterdrap.
   De står i en kristenmoralsk særstilling i forhold til feks DNK og store deler av en stadig mer liberal kristenhet!
   At katolikker er kristne må ingen være i tvil om! Men at de trenger et møte med den levende Jesus Kristus, ved DHÅ er nok en annen sak.

  • “Men, blant de ca 1.4 mrd katolikkene er det svært mange Gudfryktige mennesker som har Jesus i hjertet.”
   Nei Ansgar Braut, det er IKKE svært mange katolikker som har Jesus i hjertet. De tilber Maria, ikke Gud. Jesus kan ikke komme inn i et hjerte som ikke tilber Gud.

Det er stengt for kommentarer.