Karl Johan Hallaråker vil snikinnføre liberalteologi i bedehusbevegelsen

karl-johan-hallaråkerForsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergen vil advare sterkt mot snikinnføring av liberalteologi i bedehusbevegelsen  Den forhenværende generalsekretæren for indremisjonsforbundet, Karl Johan Hallaråker risikerer nå å bli boikottet av sine egne, melder avisen Vårt Land. Bakgrunnen for at Hallaråker som tidligere ble ansett for en relativ sunn figur innenfor den lutherske kirke nå risikerer å bli satt på sidelinjen i Indremisjonsforbundet, er at han åpenbart er på gli i et spørsmål som opptar mange konservative kristne innenfor organisasjons-Norge. Erik Furnes, nåværende toppleder for Indremisjonsforbundet var rimelig spiss når han overfor Dagen uttalte: “– Jeg kjenner på stor skuffelse over Hallaråkers tanker. Vi som er ledere, står i en ganske tøff kamp i oppgjøret med det som er vranglære og som splitter kristenfolket og kirken. Hallaråker sitt utspill er ikke akkurat den oppbakkingen som vi trengte akkurat nå.”

At Karl Johan Hallaråker har skiftet syn på mye og mangt siden han var toppsjef i indremisjonsforbundet kan det neppe herske tvil om. I 2006 skal Hallaråker ha uttalt dette: frafalls-frieri“uttalte han til Sambåndet følgende om lærenemndas redegjørelse i homofilispørsmålet: «De synes imidlertid ikke å ta Bibelens alvor om vranglæren og dens relasjon til frelse og fortapelse alvorlig nok. Kirken kan ikke ha to syn på et spørsmål som har med frelse å gjøre. Jeg vil utfordre mindretallet til å tydeliggjøre konsekvensene av sitt nei-stanpunkt. Dette fordi lærenemdas konklusjon i realiteten er kirkesplittende.» -Men nå, 9 år senere er tonen hos Hallaråker en helt annen og det er kanskje ikke rart at mange indremisjonsfolk nesten satte kaffen i halsen da de leste dette: «- Eg må tilstå at ut frå situasjonen som har oppstått etter ­valet, har eg altså stor forståing for både biskop Nordhaug og den løysinga ein har samla seg om. – Vi får to ulike liturgiar,­ ­respekt for overtyding til prestar og andre kyrkjeleg tilsette om ikkje å medverka ved samkjønna vigsler, samt ikkje høve til å nekta bruk av kyrkjer.
– Eg kan ikkje sjå at det hadde blitt ei betre løysing for folkekyrkja si framtid om dei 
konservative biskopane hadde brote og overlate til dei andre å ta heile regien åleine.»

Det faktum at den norske kirke om kort til kommer til å innføre en ny praksis som skyver til side den kristne kirkes tradisjonelle syn på ekteskapet og Guds skaperordning er nå i ferd med å sende sjokkbølger innover i rekkene blant de konservative organisasjonene i kirken. Allerede nå har endel troende kristne meldt seg ut av folkekirken mens mange andre teller på knappene og avventer inntil vedtaket blir fattet under kirkemøtet i april. Nylig hadde Axel Remme, tidligere generalsekretær i den indre sjømannsmisjon et skarpt innlegg i en rekke aviser med tittelen: “Kirken i ferd med å fornekte seg selv” som kan leses i sin helhet her. En annen som nå uttrykker stor uro over det som er i ferd med å skje er Glenn Nord-Varhaug, forsamlingsleder i Bergen Indremisjon. På verdidebatt.no publiserte Varhaug tirsdag et innlegg vi tar friheten å gjengi. Det vi nå ser helt tydelig er en dypt splittet kirke, og selv ikke omgjengelige bispe-formuleringer kan dekke over det faktumet.

Kampen for evangeliet

Jeg brenner for å bevare et fulltonet evangelium, for det er der kraften ligger! Jeg brenner for at vi som Guds folk står sammen i oppdraget med å formidle evangeliet til alle mennesker i landet vårt. For evangeliet om Jesus Kristus er Norges håp. Som leder i ulike sammenhenger i Indremisjonsforbundet har jeg i de senere år fulgt med i homofilidebatten i Den Norske Kirke. (DNK) Etter kirkevalget i september 2015 har det oppstått en situasjon hvor kirkemøtet er sammensatt slik at DNK mest sannsynlig vil åpne opp for vigselsliturgi for likekjønnet ekteskap. Dette har bispemøte vedtatt at de vil ha opp som sak på neste års kirkemøte.

Går vi tilbake til 2013 uttalte bispemøte følgende: «Biskopene erkjenner at uenigheten i Bispemøtet om kirkelig vigsel av likekjønnede par angår et vesentlig læremessig spørsmål for en luthersk kirke, nemlig forståelsen av ekteskapet. Verken flertallet eller mindretallet finner imidlertid at uenigheten mellom biskopene slik den er uttrykt i denne uttalelsen, er av en slik karakter at den rokker ved vår felles forståelse av evangeliet.»

Etter denne uttalelsen fra bispemøte har vi fått flere nye biskoper som ser ut til å være av samme oppfatning. Dette ut fra at et samlet bispemøtet vil fremme forslag om to likeverdige syn i DNK når det gjelder homofilt samliv. Leser vi hva Bibelen sier om dette spørsmålet er det umulig å komme utenom at Bibelen kaller homofilt samliv som synd og brudd på Guds gode vilje for våre liv. (1.kor. 6, 9; 1. tim. 1, 10)

Konsekvensene ved å omdefinere hva Bibelen kaller for synd er enorme. Det sentrale i det kristne budskapet er forkynnelsen av evangeliet. Jesus åpnet himmelen for alle mennesker ved at han kom til vår jord som et menneske, han døde for våre synder på korset og han stod opp igjen på den tredje dagen. Det gode nyhetene er at alle mennesker som tar imot dette budskapet får evig liv.
Det som skjer når vi begynner å omdefinere det Bibelen kaller for synd er at vi omdefinerer hva Jesus har gjort for oss, Jesu frelsergjerning. Vi kan ikke lenger si at Jesus døde for alle synder. Det er noe som ikke lenger er synd, nemlig homofilt samliv. Jesus døde ikke for dette, det er jo ikke lenger synd. Vi kan ikke si, som Bibelen, at å leve ut sin homofile legning får konsekvenser for evigheten. Vi kan ikke kalle mennesker som lever i strid med Guds vilje til omvendelse. Vi vil forkynne et annet evangelium, ja, en annen Jesus enn den Bibelen formidler til oss.
Det som skjer i Den Norske Kirke, med biskopene i spissen, er at de tukler med Jesu frelsesverk. Dette er derfor ikke en kamp mot de homofile, men kampen for evangeliet.

Som en forlengelse av dette er det med undring jeg leste Karl Johans Hallaråkers synspunkt på Vårt lands nettsider 3.november under tittelen «Kloke bisperåd i en vanskelig situasjon». Han skriver blant annet:
«- Eg må tilstå at ut frå situasjonen som har oppstått etter ­valet, har eg altså stor forståing for både biskop Nordhaug og den løysinga ein har samla seg om.
– Vi får to ulike liturgiar,­ ­respekt for overtyding til prestar og andre kyrkjeleg tilsette om ikkje å medverka ved samkjønna vigsler, samt ikkje høve til å nekta bruk av kyrkjer.
– Eg kan ikkje sjå at det hadde blitt ei betre løysing for folkekyrkja si framtid om dei 
konservative biskopane hadde brote og overlate til dei andre å ta heile regien åleine.»

Summen av det min mangeårig leder i Indremisjonsforbundet skriver er han er med på bane vei for at vi kan leve med to syn i homofilispørsmålet i DNK. Dette er stikk i strid med hva han tidligere har sagt. I 2006 uttalte han til Sambåndet følgende om lærenemndas redegjørelse i homofilispørsmålet: «De synes imidlertid ikke å ta Bibelens alvor om vranglæren og dens relasjon til frelse og fortapelse alvorlig nok. Kirken kan ikke ha to syn på et spørsmål som har med frelse å gjøre. Jeg vil utfordre mindretallet til å tydeliggjøre konsekvensene av sitt nei-stanpunkt. Dette fordi lærenemdas konklusjon i realiteten er kirkesplittende.» Nå snakker ikke Karl Johan lenger om splittelse, men om samling. Han kaller biskoper for konservative som vil legitimere to syn i homofilispørsmålet. De samme biskopene mener at ulike syn i homofilispørsmålet ikke får konsekvenser for forkynnelsen av evangeliet. Dette vil jeg kalle for snikinnføring av liberal teologi i bedehusbevegelsen, noe jeg vil advare sterkt mot.

Dette handler altså ikke bare om forståelsen av ekteskapet, slik biskopene formulerer det. Men dette handler om forståelsen av hva evangeliet er, hvem Jesus er, hva han har gjort for oss. Skal vi forkynne et budskap som skal sette mennesker i frihet må vi ta med hele budskapet. Vi må forkynne et helt evangelium. Vi må enten ta hele pakken eller ingenting.

Jeg brenner for å bevare et fulltonet evangelium, for det er der kraften ligger! Jeg brenner for at vi som Guds folk står sammen i oppdraget med å formidle evangeliet til alle mennesker i landet vårt. For evangeliet om Jesus Kristus er Norges håp. Det vil jeg forkynne så lenge jeg lever!

Rom 1,16: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.»

Skrevet av Glenn Nord-Varhaug: Hentet fra Verdidebatt.no

Facebook Comments

6 tanker om “Karl Johan Hallaråker vil snikinnføre liberalteologi i bedehusbevegelsen

 1. Det er bare å komme seg ut av den store skjøge kirke før man tar del i hennes synder. Opprinnelig var Hallaråker en mann med rett fokus, men etter at han ble med i Krf er han ikke til å kjenne igjen. Makt forderver og det samme gjør åpenbart også falsk lære

 2. Så riktig det du sier Torbjørn L. Når kirkens folk med lederne i spissen ikke lenger tror på bibelens ord, da går det galt. I homofilispørsmålet har folk virkelig blitt gale.

  • Så riktig det du sier Torbjørn L.
   —————————
   Det er interessant å lesa på verdidebatt .

   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11608415/#post_11608415

   Sturla J. Stålsett skriv:

   “Ny liturgi. En fortsatt kirkelig forskjellsbehandling av likekjønnede par ved inngåelse av ­ekteskap, ville undergrave denne nyvunne enheten og motsi resultatet i kirkevalget. Det vil selvsagt ikke Åpen folkekirke godta.

   Det kan ikke og skal ikke være tvil om at det bare finnes ett ekteskap i Den norske kirke. De som kirken erklærer for rette ektefolk er rette ektefolk, enten forholdet er likekjønnet ­eller ulike­kjønnet.”
   ——————

   “Men Den norske kirke har ikke fått et «nytt ekteskap», og slett ikke et som kommer «i tillegg» til det «gamle».
   ———
   Konklusjon:
   Ein må vera glad for at ein har meldt seg ut av denne FRÅFALNE kyrkja. La den sigla sin eigen veg. Det er ikkje håp.

 3. ..Hallaråker har skiftet syn på mye og mangt ::
  ————–
  Det rår ein menneskefrykt hjå mange kristne i dag. Få er dei som tør skriva med fullt namn og setja ord på styggedomen “homofili”.
  Ordet motbydeleg vert brukt i Skrifta.
  Det same ordet finn me i Åp 17.

  “Kvinna var kledd i purpur og skarlak og glitra av gull og edelsteinar og perler. I handa hadde ho eit GULLEBEGER FULLT MED MOTBYDELEGE TING og all UREINSKAPEN frå horeriet sitt. På panna hennar stod det skrive eit namn med løynd meining: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydeleg på jorda.”

  Dette gullbegeret har alle folkeslag drukke av og OPPFØRER seg som GALNE.

  “Babel var eit gullbeger i Herrens hand,
  ho gjorde heile jorda drukken.
  Folkeslaga drakk av vinen,
  difor vart dei som GALNE”.

  Brått er Babel fallen og knust”

  Kor kjem mange av desse styggedomane frå? Kva land går i bresjen ?
  Endetidas Babylon-USA.

  “Jorda skjelv og vrir seg,
  for no fullendar Herren planane han har mot Babel:
  å gjera landet Babel til ei øydemark
  der ingen kan bu.” Jeremias 51

  Til og med Israel fylgjer etter desse stygge skikkane.
  http://cdn.timesofisrael.com/uploads/2013/06/F121001MS061.jpg
  Tel Aviv har fått namnet “verdas homohovudstad”

  http://travel.cnn.com/tel-aviv-gay-pride-parade-diversity-beauty-and-not-body-hair-sight-172081
  ” Saman med San Francisco, Sydney and Paris, er Tel Aviv ein av største homobyane i verda der omkring 20% av folka på 403,000 er homofile, lesbian or transgender”
  81% av jødane i USA aksepterer homofili.

  Til slutt eit morosamt utsagn frå Nordhaug når ein veit at kyrkja om få månader vil vigsla homofile.

  “Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug sier til Dagen at prester, for eksempel i konfirmasjonsundervisning, kan forkynne at homofili er synd.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *