En pris å betale for å stå for Guds ord om homofili -Pinsepastor presset ut av jobb i fengsel

rev-barryDe forbudte skriftsitater: Bibelens ord omkring homofili hentet enten fra det gamle eller det
nye testamentet er ord som ikke lenger kan siteres med mindre du befinner deg innenfor kirkens fire vegger, for selv i et kapell i amerikanske fengsel er ordene nå bannlyst.  Dette er noe den amerikanske fengsel-arbeideren og pinsepastoren  Barry Trayhorn, som har jobbet som frivillig i et amerikansk fengsel nå har fått erfare. Et av de forbudte bibelvers man ikke lenger kan sitere eller argumentere ut fra er dette: “Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette.” 1:Kor 6,9 samt en rekke andre bibelvers som omhandler homofili er dermed iferd med å bli erklært “persona non grata” i et samfunn som har vendt Gud ryggen

En kristen fengsels-arbeider følte seg tvunget til å gå av, etter at noen bibelvers han
fengselsiterte under en fengselsgudstjeneste i kapellet frembrakte en aggressiv reaksjon fra ledelsen i fengselet. En arbeidsrett vil høre argumenter i saken i uken som kommer. Pastor Barry Trayhorn, en ordinert pinsevenn pastor, begynte å arbeide som gartner ved HMP Littlehey fengselet i mai 2011. Han bidro også på frivillig basis med gudstjenester og møter for overgrepsdømte i fengselets kapell, etter forespørsel fra fengselets prest. Under en gudstjeneste han holdt i fengselets kapell i mai 2014 prekte Trayhorn om Guds tilgivelse til den som ville tro og omvende seg og siterte 1. Kor 6,9-11 etter hukommelsen. I versene han siterte blir det omtalt flere synder, deriblant utroskap, homoseksuell praksis, grådighet og beruselse. Fire dager etter gudstjenesten ble det fremsatt en klage og Trayhorn fikk umiddelbart forbud mot å hjelpe til med møter og gudstjenester i kapellet. Han ble senere fortalt at hans utlegging var “homofobisk” og dermed brøt de nasjonale retningslinjer for amerikanske fengsel. Han fikk også meddelt at det vil bli en disiplinærsak ut av det.

 

 

I august samme år ble Trayhorn sykemeldt på grunn av en stress relatert sykdom, og 4 november i fjor følte Trayhorn seg tvunget til å slutte i sin stilling som gartner og fortalte at han hadde blitt trakassert på grunn av hans kristne tro og at det var umulig for ham å begynne å arbeide igjen på samme sted, etter den behandlingen han hadde fått. To dager senere, ble en disiplinærhøring holdt i hans fravær og pinsepastoren ble gitt en siste skriftlig advarsel og pastor Trayhorn er overbevist om at det var hans engasjement i kapell-gudstjenesten som frembrakte den fiendtlige reaksjonen fra fengselsmyndighetene og som igjen ledet til en serie saker og anklager er blitt reist mot ham. En høring om Trayhorns sak begynner onsdag i Bedford arbeidsrett og det er forventet at høringen vil pågå i flere dager. Pinsepastoren får under saken juridisk bistand av Christian Legal Centre og er representert med juridisk veiledere Paul Diamond.

Stakkars deg hvis du sier hva bibelen sier

Å stå for Guds klare ord blir bare vanskeligere og vanskeligere. De aller fleste troende bibelenvelger i vår tid og “tilpasse” sannheten og justere på teologien slik at det ikke støter eller er verken fugl eller fisk, men slik var det ikke for pastor Trayhorn. “Jeg sa rett frem det bibelen sier. Fangene trenger å høre Guds ord på samme måte som alle andre. Hvis folk kommer til en kristen gudstjeneste i et kapell, så kan vi ikke holde tilbake den evangeliske sannheten at Gud tilgir dem som vender om. Under gudstjenesten så snakket jeg om Guds store kjærlighet og at han tilgir dem som ved Jesus Kristus erkjenner sin synd og omvender seg. Jeg sa også at jeg selv er den verste synder jeg kjenner. -Men dette var åpenbart ikke politisk korrekt. Bare det at jeg nevnte hva bibelen sier om homofili i en liten setning fremprovoserte en klage. Jeg ble nektet å ta del i kapell-gudstjenestene og masse vansker kom min vei. Jeg ble satt under enormt press for å våge å si hva Bibelen sier.

I en kommentar til Trayhorns sak, sier Andrea Williams, direktør for Christian Legal Centre christian-legal-centerdette: “Det er overraskende at Barry ble presset ut av sin tjeneste i fengselet fordi han siterte hva bibelen sier om seksualitet og seksuell oppførsel under en gudstjeneste i et kapell. Han snakket om omvendelse og tilgivelse. Dette er en viktig sak, friheten til å kunne være et tydelig evangelisk vitne er noe som må beskyttes og ingen skulle bli nektet muligheten til å høre hva Gud sier om veien til gjenopprettelse, og aller minst dem som er i fengsel for seksuelle forbrytelser. Vi er fornøyde med at Barry kom til oss og vi er takknemlig for alle som gjør oss finansielt i stand til å støtte ham og andre kristne som han,” sier Williams som er direktør for Christian Legal Centre,

3 tanker om “En pris å betale for å stå for Guds ord om homofili -Pinsepastor presset ut av jobb i fengsel

  1. Enig i det, men ser også resultatet dersom Netanyahu hadde svart at tempelet skal reises. Enda flere palestinere hadde gått amok med kniv, araberlandene hadde rustet seg til krig, og sterk fordømmelse hadde kommet fra hele verden. Tror at Netanyahus svar har spart menge menneskeliv. Gud har satt et tidspunkt for å reise tempelet og han vil selv sørge for at det blir reist når tiden er inne.

  2. Tempelet blir nok gjenreist, men ikke etter din kalender, men Guds kalender. Det blir gjenreist etter Guds timeplan. Gud sier at Hans tanker ikke er mennesketanker. Å prøve å tidfeste det ene og det andre nytter ikke. Hvem kunne forutse når staten Israel ble opprettet i 1948? Hvorfor var det ingen i f.eks 1523 eller 1649 eller 1728 (tilfeldige år) som forutså at Israel som stat igjen ville være en realitet i 1948. Saken er den at vi vet lite eller ingenting. Det er bare gjetninger. Det kan faktisk gå 100 eller 200 år før Jesus kommer tilbake. Selv Jesus sier han ikke vet dette, bare Gud Faderen selv.

  3. Tror ingen kan rokke ved moskeen og rive den ned uten å starte en storkrig. Det må ekstraordinære hendelser til for å legge den i grus, og bare Gud kan fjerne styggedommen når tiden er inne.
    Har lest flere bøker om det store arbeidet som allerde er gjort, og tempelet vil uten tvil bli reist, ingen tvil om det. Ser du noen mulighet for at tempelet og moskeen kan stå side ved side på tempelplassen? I Åpenbaringen står det noe som kan tyde på det; en mur mellom det hellige og det vanhellige.

Det er stengt for kommentarer.