Kan bli splittelse i Metodistkirken etter at Generalkonferansen ser ut til å åpne for å vie homofile og ordinere homofile til tjeneste

Metodistkirken kan bli splittet i to etter at det er sannsynlig at det vil bli et flertall på Generalkonferansen neste år for at man skal åpne for å vie homofile og ordinere homofile til tjeneste. Det er avisen Dagen som skriver dette. Det religiøse tros-samfunnet forbereder seg nå på at kirkesamfunnet kan bli splittet i to. Internt i metodistkirken er det forskjellige syn på homoseksualitet og store uenigheten i spørsmålet om likekjønnede ekteskap og ordineringen av homofile og lesbiske prester. Det mest sannsynlige utfallet blir at et stort flertall av verdens minkende metodister blir en del av apostatkirken, mens et mindretall skaper et nytt kirkesamfunn som ikke slår sine teltplugger ned i Sodoma

Tilsynsprest i Metodistkirken i Norge, Knut Refsdal, sier til Dagen at den globale Metodistkirken nå forbereder seg på å håndtere konsekvensene av en mulig deling av kirkesamfunnet. – Det er sannsynlig at det vil bli et flertall på Generalkonferansen neste år for at man skal åpne for å vie homofile og ordinere homofile til tjeneste. Refsdal sier at det vil bli lagt opp til en ordning slik at de som ikke vil være med på endringen kan forlate Metodistkirken på en «gunstig» måte. Det foreligger planer for et nytt kirkesamfunn for de som ikke ønsker å følge med på Metodistkirkens vei mot Sodoma. I USA anslår tilsynsmannen at de kan miste 20 prosent av de lokale kirkene. Også i Øst-Europa kan kirkesamfunnet oppleve betydelig avskalling. I Norge hvor Metodistkirken lenge har vært et av de mest frafalne og liberale kirkesamfunnene vil flertallet gå for en endring som innebærer at trossamfunnet tar steget fullt og helt inn i apostatkirkenes rekker. Tilsynsmannen i Norge som selv er for full inkludering er tydelig på at det er et markant flertall i Metodistkirken i Norge som ønsker full inkludering av likekjønnede par. Hvorvidt Herren har en liten rest i den norske Metodistkirke som ikke vil ta skrittet inn i Sodomittenes rekker er usikkert. I Norge er det frafallskreftene som rår grunnen og har mest vind i seglene blant de gammelreligiøse kirkesamfunn. Vårt budskap er: “Kom ut av henne mitt folk -så dere ikke får del i hennes synder og straffedom.”

 

8 tanker om “Kan bli splittelse i Metodistkirken etter at Generalkonferansen ser ut til å åpne for å vie homofile og ordinere homofile til tjeneste

 1. Når man leser Det Gamle Testamentet, er det mange skikker som de praktiserte da som samfunnet ikke gjør lenger. For eksempel i 3. Mosebok 20; at en mann og en kvinne som blir tatt i hor skal drepes. I et sivilisert samfunn drepes ingen for slikt. Derfor har ting endret seg i kristendommen. Mange mener sikkert at Gud ikke er så streng når det gjelder homofili heller I dagens samfunn. I vers 18 står det tydelig og klart at det er en styggedom at en mann ligger med en mann. Men det kan kanskje være mulig å tolke det dithen at Gud har gått bort fra slike strenge dommer i et mer “opplyst” samfunn…?

  3
  3
  • Jepp
   Gud har forandret mening, det har han gjort før også. mulig om 600 år så kommer det et appendiks til bibelen med litt mer moderne tolkning.

   2
   3
 2. Nei, Gud har ikke forandret mening. Om en ikke i nåværende nådens tid blir fysisk steinet, så kommer straffen likevel. Får en ikke tilgivelse for sine (seksuelle) synder, så blir enden på det åndelig død. Men selv med tilgivelse, følger det alltid negative følger med synden. I dag tar vi den ikke alltid så alvorlig. Derfor er vårt samfunn under dom, det viser menighetens og samfunnets tanke- og handlemåte.
  “Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid”. Det gjelder også Hans Ord.
  Vi må oppmuntre hverandre til et rent og godt liv etter Skriften

  4
  2
 3. Religiøse blogger som søkelys er og blir ufrivillig komisk underholdning!

  Og her er det snakk om svart humor.

  Før ble det vitset om at de dumme katolikkene i middelalderen diskuterte om det er fluer i himmelen.

  Den teologiske kranglingen mellom sprenglærde endetidsprofeter og lettlurte godtroende i mange av dagens religiøse miljøer er like latterlig kunnskapsløs og spinnvill.

  Blind tro har alltid vært farlig. Fortsatt fordømmer og skader de troende hverandre og alle som er annerledes enn dem selv. Med støtte i eldgamle myter og moderne konspirasjonstenkning.

  Vet ikke om jeg skal le eller gråte.

  Guddommen er sannelig skrøpelig. Handlingskraften mangler og moralen er menneskefiendtlig.

 4. Gud er den samme i dag som i de dagene Han skapte universet, og da Han skapte menneskene. De to første, Adam og Eva, skapte Han til mann og kvinne, altså to ulike kjønn. Han sa: “bli mange og oppfyll jorden” Han skapte seksualiteten for at menneskene skulle utbre seg på jorden.

 5. Vidar Norberg sa det ganske så treffende:
  “Den nye verdensorden har et felles program. Ja til homofili, abort og begrensning av befolkningsveksten. Det kan sammen med annen ugudelighet bli til denne sivilisasjonens ødeleggelse. Det er intet annet enn en dødskultur. En videreføring av den sosialistiske tro og tanke mot både Skaperen og skapningen.”

Det er stengt for kommentarer.