Kan bli feil og bruke nordmenn om nordmenn

Det har gått gale veien med Norge under Erna

“Kontrollerer man språket, kontrollerer man tankene. Og da kontrollerer man massene. Dette har vært kjent siden antikkens dager,” skriver signaturen Vestlandsguten i forbindelse med et oppslag på Document.no hvor vi blir fortalt at det kjønnsnøytrale “språkrådet” nå vurderer å avskaffe begrepet “nordmenn”. Under Erna Solberg regjeringen har en rekke tradisjonelle begrep og termer blitt avskaffet i kjønnsnøytralitetens navn. Erna Solberg og hennes borgerlige regjering har helt siden de kom til makten, ført Norge i fullstendig gal retning. Avkristningen og forvirringen som startet under de rød/grønne har eskalert og skutt fart under Solberg-regjeringen, og nå skal språket endres -for å tilpasse oss en ny og kjønnsnøytral virkelighet.

“Er begrepet «nordmann» krenkende? Språkrådet jobber med å finne en kjønnsnøytral erstatning. “Debatten om kjønnsmarkerte titler i staten engasjerer. Nå blir lensmann «politiavdelingsleder». I en større sammenheng kan det bli aktuelt å se på andre ord, som «nordmann», forteller Språkrådet til NRK. Stortinget vedtok i 2019 enstemmig å innføre kjønnsnøytrale titler. Det skapte reaksjoner da det ble foreslått å avskaffe begrepet mor. Ikke alle var begeistret for at den 900 år gamle tradisjonen med lensmenn ble erstattet med benevnelsen politiavdelingsleder. Helsesøster ble endret til helsesykepleier, og sysselmann ble endret til sysselmester. Mester er vel nesten rasistisk, noe som har vært hevdet tidligere. Nå forteller seksjonssjef Daniel Ims at også begrepet «nordmann» er under vurdering,” skriver Document.no. Våre stortingspolitikere og “myndigheter” er mestre i å kaste bort våre skattepenger på tull. Som kjent er begrepet “fylkesmannen” nå blitt erstattet av begrepet “statsforvalteren” og det neste som ser ut til å ryke er termen “nordmann”. Termen “jordmor” vil også forsvinne, men har fått et midlertidig unntak. “Et godt forslag på en erstatning for termen nordmenn kan være fjotter eller pingler,” skriver andre som har kommentert saken.