Jonathan Cahn: Vi ser stadig flere varsler i Amerika om Guds dom

Jonathan Cahn’s bok “The Harbinger” som har blitt lest av millioner av mennesker cahn-jonathanverden over avdekker hvordan fortidens tegn på dom over Israel i vår tid har gjentatt seg i det moderne USA. Ordet “harbinger” kan som substantiv bety en mann som går foran å gjør noe kjent eller noe som bærer bud om fremtidige hendelser og kan som verb brukes om en budbærer.Gjennom de senere tiår har stadig flere tegn på en kommende dom over Amerika manifestert seg i det amerikanske samfunnet, og dem som kjenner litt til Guds doms-mønster mot Israel i det gamle testamentet, vet å gjenkjenne tegnene også i dag. Siden i fjor har vi igjen og igjen sett hvordan stadig flere Habingers eller tegn på en forestående dom har manifestert seg i Amerika, blant annet gjennom høyesteretts kjennelse som åpnet opp for likekjønnede ekteskap i USA, sier Jonathan Chan som nylig var gjest på Jim Bakker show.

Tegnene på at Guds dom nærmer seg blir mer og mer tydelig og fortsetter å vise seg i det amerikanske samfunnet, og vi står nå foran en tid av valg samtidig som vår nasjon fortsetter sin prosess med å vannhellige ekteskapet, vannhelliger regnbuen som er et symbol gitt av Gud, forteller Cahn i videoen under.  Cahn som ikke er blant dem som setter datoer tror nå at USA står på randen av Guds dom  og har forlengst slått fast at Amerika ikke vil snu. Sjekk ut hans siste oppdateringer om hva slags tegn han ser på dom i dagens Amerika. USA begår nå nøyaktig de samme feil som fortidens Israel begikk, og resultatet da var Guds dom. Historien gjentar seg, men mange troende er ute av stand til å se mønsteret. Måtte Guds folk våkne

https://www.youtube.com/watch?v=sUAmEIBo5oQ