Jonathan Cahn: Både Bill og Hillary Clinton, Barack Obama og president Trump har sine forbilder blant de bibelske kongene

“Hillary Clinton har sitt forbilde i den gammeltestamentlige dronningen Jesabel som bekjempet Guds profeter på Elias tid,” sier Jonathan Cahn

Både Bill og Hillary Clinton, Barack Obama og nåværende president Donald Trump har alle sine forbilder eller paradigmer i de gammeltestamentlige Israelske kongene. Mens vår tids Bill og Hillary Clinton hadde sine forbilder i den israelske kongen Akab og dronning Jesabel, som alle representerte frafall fra Gud og ugudelighet. så var den israelske kong Joram et slags gammel-testamentlig forbilde for vår tid Barack Hussein Obama, en av vår tids mest ugudelige amerikanske presidenter. Også den nåværende amerikanske presidenten, Donald Trump, har sitt gammeltestamentlige forbilde i en av Israels konger. Nemlig Jehu som du kan lese om fra 1.Kongebok 19 og utover

Rabbi Jonathan Cahn er en av de røster Gud har reist opp for å advare USA om den kommende dom og søke å føre nasjonen tilbake til Gud igjen.

Satt lørdag kveld med fjernkontrollen for å se om det var noe på tv. Som vanlig begynte jeg på kanal 116 og bladde nedover og kom til kanal 114 som huser “God TV”. Nå er ikke God TV en kanal jeg finner veldig oppbyggelig da det florerer med falsk velstandsforkynnelse og lykkereligion. Imidlertid hadde jeg slått på helt i begynnelsen av en gudstjeneste i en amerikansk menighet. og denne kvelden var det tilfeldigvis den kjente profetiske røsten og forfatter Jonathan Cahn

President Trump hadde sitt forbilde i den israelske kong Jehu. Salvet av Gud til å slå tilbake noe av det frafall og ugudelighet Bill og Hillary Clinton og Barack Obama inntroduserte for USA

som skulle forkynne. “Okey”, tenkte jeg, dette vil jeg se..og hans tale denne kvelden hadde tittelen “The Elijah Paradigm” og var en spennende gjennomgang av det profetiske omkring det enorme frafall Amerika opplevde under lederskapet til president Bill Clinton, hans kone Hillary Clinton, Barack Obama som hadde sitt forbilde i den israelske kong Joram.  I følge Skriften var Joram en konge “som gjorde hva som var ond i Herrens øyne”. Også Donald Trump -som på mange måter har medvirket til å slå tilbake noe av ugudeligheten i USA hadde sitt forbilde i den israelske kong Jehu -som ble salvet til konge av Elias. Nå har jeg ikke klart å finne akkurat denne talen på You Tube, men i en “samtale på Sid Roth’s “It’s Supernatural!” samtaler Dr Michael Brown og Jonathan Cahn over akkurat dette temaet: Ta deg tid til å lytte og si gjerne hva du mener om temaet etter å ha hørt Jonathan Cahn her i samtale med Dr Michael Brown…

Se også: “The Sign: The Harbinger dokumentaren

 

3 tanker om “Jonathan Cahn: Både Bill og Hillary Clinton, Barack Obama og president Trump har sine forbilder blant de bibelske kongene

 1. Ja ettersom angloamerika med USA som fremste eksponent er det syvende og siste i rekken av bibelsk relaterte verdensriker, var det artig å lese disse sammenligningene med tidligere tiders bibelske entiteter.

  “Dyrene” representerer jo nettopp verdensriker, og om det syvende står det at det ikke skal falle for andre jordiske riker, men “gå levende ned i dødsriket” for Guds rikes hånd under Kristus som det siste.

  Det siste “dyret” i Åpenbaringen – det åttende – er kun “et bilde” av de samlede antall dyr – nasjoner på jorden, og dette dyrets bilde er FN. Dette dyrets bilde “vil få makt en kort tid – i en time” – for “å kle skjøgen naken og brenne henne opp med ild”. Skjøgen er all falsk religion og hennes virksomhet vil bli forbudt av FN – dyrets bilde.

  Dette innleder “den store trengsel” der “det vil bli så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli”. Det hele kulminerer til sist med “krigen på Guds den allmektiges store dag” i det verdensomspennende Harmageddon-slaget mellom Gud og skapningen.

  8
  1
 2. Donald Trump var den som stanset globalistmilliardærenes fremmarsj i Vesten. Det blir spennende om han blir den som initierer religionenes ødeleggelse for så å stå opp imot Jehovah og Kristus. Eller om det kommer en ny president etter ham som fyller den rollen. Verden sitrer nå av spenning, og det kan ikke være mange profetiske detaljer tilbake før endescenariet kan ta til.

 3. Donald Trump har fått venstresiden til å vise sitt totalitære ansikt. Venstresiden handler om å knuse kristendommen og bruker gjerne Islam til å dette. Globalisme+Islam=venstreside. Når Trump går imot dette viser venstresiden sitt rasende onde vesen. Trump kan bremse venstresidens globalisme en stund. Men når Trumps tid er over vil verden forsette mot det totalitære som venstresiden forfekter , der innskrenking av individets ytringsfrihet vil forsette i sterkere grad og islam og globalisme vil dominere og vokse mye sterkere.

Det er stengt for kommentarer.