Tallet på troende fortsetter å synke i Norge

Andelen av nordmenn som tror på Gud eller besøker møter og gudstjenester er fortsatt fallende. Dette viser Norsk Monitors kartlegging for 2017. Ifølge tallene for 2017 er det 12 prosentpoeng flere som ikke tror på Gud, enn som tror. Nær halvparten, 46 prosent, svarer at de ikke tror, mens 34 prosent svarer at de tror på Gud, ifølge Fritanke. Det er en kraftig utvikling fra tidligere år.  2013 var det første året en like stor prosentandel (38 prosent) svarte ja som nei på spørsmålet «tror du på Gud?”. I 2015 var de ikke-troende i flertall for første gang, med 39 mot 37 prosent.

Norsk Monitor er en undersøkelse som kartlegger nordmenns verdier, holdninger og atferd, og har blitt utført annethvert år siden 1985. Et utvalg på rundt 4.000 personer av befolkningen over 15 år svarer på undersøkelsen. Etter økningen i andelen ikke-troende i 2017, mener Human-Etisk Forbund at det er på tide å innse at utviklingen må få konsekvenser i det offentlige rom. Vi må endre offentlige ordninger som i hovedsak er tilpasset et helkristent folk. Vi er nødt til å få inn et større mangfold. Det må bygges flere livssynsnøytrale seremonirom, og vi kan for eksempel ikke lenger bare ha prester i samtaletjenestene på sykehusene, sier livssynsrådgiver Lars-Petter Helgestad i Human-Etisk Forbund.

Årsaker

Det kan være mange årsaker til at andelen av troende nordmenn har gått ned. Vi lever i den tidsperioden som Bibelen omtaler som “de siste tider” og mens enkelte troende fantaserer med utopiske drømmer om megavekkelser i de siste dager, taler Bibelen om vanskelige tider, frafall og moralsk oppløsning blant menneskene som lever i de siste tider. Det er mange som spør seg om årsaker til at vi ser mindre oppslutning om Gudstro og kirke i vårt land. Her kan det være mange svar og teorier, og jeg skal peke på en, nemlig det faktum at det skjer mye i kristenheten som virker mildt sagt lite tillitsvekkende og ødeleggende.

Mange sjarlataner opererer i Guds kirke. En av årsakene til at mange har mistet troen på Gud skyldes det at vi troende mange ganger oppfører oss til skade for Guds rike. Mange lar seg prege av det bildet massemedia tegner av enkelte kristne personligheter. NRK dokumentaren “Pengepredikanten” og de påfølgende oppslagene omkring Visjon Norge og Jan Hanvold, har uten tvil vært til skade, og siden mange forbinder Jan Hanvold med Gud og troen, blir resultatet at mange sier nei til Gud og religiøs tro.

Selv om enkelte kristne får tenning av slikt og tror at dette er Guds verk, mener folk flest at dette er lite tillitsvekkende, ei heller har det en dragende effekt på mennesker

9 tanker om “Tallet på troende fortsetter å synke i Norge

 1. Ja nå begynner det å smake av fugl også her til lands. -Ja dette har vi venta på så lenge, ja så lenge, ja så lenge…

  9
  1
 2. Er ikke dette bare enda en profeti som oppfylles? Polariseringen tiltar. Lunkenheten forsvinner. De lunkne detter ned på en av sidene. Enten blir de varme eller kalde. Vi ser at DNK er på vei fra lunkenhet til regelrett frafall og kulde. Denne polariseringen ser vi også i politikken og samfunnsliv generelt over stort sett hele verden. Det varsler at Jesus kommer.

  • En meget korrekt observasjon Spiff. Desverre vil de som faller være i et overveldende flertall. Veien til livet er smal og FÅ er de som går på den, sier Jesus. Det er rett og slett ingen tid å miste for de som vil vinne det evige livet.

   Jeg tror det hele begynner med et FN-initiert forbud mot offentlig religiøs utøvelse. Dette vil ryste menneskehetens grunnvoller og er selve innledningen til “den store trengsel” som igjen ender i Guds oppgjør med menneskene i det symbolske Harmageddon-slaget.

   Deretter begynner den tusenårige “dommedagen” der tidligere avdøde mennesker vil stå opp til nytt liv på “den nye jord der rettferdighet bor”. Det blir en oppstandelse til dom for dem – gunstig eller ugunstig alt ettersom hvorledes de vil reagere på å måtte leve etter Guds kristne lover.

   Flott at du deltar i debatten Spiff. Enig eller uenig er du i alle fall med og er ikke lunken.

   10
   1
 3. Sitat: “Tempelet vil koma på plass innan 2021.”

  Tempelet ER på plass! Et tempel “av levende stener” – de 144 000 tidligere menn og kvinner av alle ætter, tunger, folk og stammer under ledelse av Kristus – usynlig nærværende (parousia gr.) der han og de akkurat nå hersker og skiller fårene fra gjetene frem til de og englene står frem i Harmageddon.

  Hadde menneskene kunnet se bokstavlig ut over sine fire dimensjoner hadde de vært overveldet over synet av de himmelske hærstyrker som akkurat nå leirer seg nær jorden klare for angrep. Det er et veldig himmelsk syn som viser seg.

  11
  1
  • Artikkelen som det linkes til nederst i mine sitater BØR leses av alle:

   “Ap er en del av en internasjonal og mangfoldig bevegelse som har ønsket å redusere kristendommens innflytelse i Europa og resten av Vesten, og som betrakter innvandring av muslimer (og representanter for andre ikke-vestlige religioner) som et velegnet redskap for å nå dette målet. Poenget her er altså ikke at Ap og deres medsammensvorne ønsker størst mulig utbredelse av islam (for ikke å snakke om innføring av kalifatet eller andre former for teokrati), bare at de satser på at islams og andre religioners økende nærvær automatisk vil svekke kristendommens posisjon.

   Ap er en del av en internasjonal, venstreorientert bevegelse som ønsker fortsatt masseinnvandring, fordi de ser at innvandrere i all hovedsak stemmer til venstre. I Norge er det knapt noe annet parti som har så høy oppslutning blant innvandrere, som nettopp Ap. Mye tyder på at Aps søsterparti i UK, Labour, bevisst gikk inn for å endre velgermassen til sin egen fordel ved hjelp av innvandring, og det virker litt naivt å tro at Ap-folk skulle være immune overfor denne antidemokratiske fristelsen.

   Ap er en del av en internasjonal og mangfoldig bevegelse som har ment at det var uheldig at Europa besto av selvstendige nasjonalstater, og som betrakter ikke-vestlig innvandring som et velegnet redskap for å få endret på akkurat dette.”

   https://www.document.no/2018/03/27/hatet-mot-arbeiderpartiet/

 4. Kva meiner du Torstein : På nettsida til bibelogtro kan ein lesa ein artikkel om at dei to førre templa IKKJE låg på Tempelhøgda – men 250-300 meter derifrå – på Sion.
  Me veit at det står i Skrifta at : Herren bur på Sion. Har du noko synspunkt på dette ?

  Mvh

  Ture Andersen

 5. Det var to berømte høyder i Jerusalem, hvis navn betyr “besitter dobbelt fred”. Den ene høyden var Moria-fjellet der Salomo bygde tempelet. Den andre høyden var Sion der slottet ble bygget som huset kong David.

Det er stengt for kommentarer.