Jonathan Cahn: “Amerika har ignorert alle profetiske advarsler og påkaller Guds dom”

jonathan-cahn-2Det profetiske: Se og hør Jonathan Cahn profetiske advarsel om konsekvensene av å bøye seg for Baal ånden

Jonathan Cahn som er kjent gjennom bøkene “The Harbinger” og “Shemitahens mysterium” fortsetter å advare USA mot konsekvensen av opprøreret mot Gud. I en tale under et møte i regi av  “The Washington Man of Prayer” som ble avholdt onsdag advarte den velkjente profetiske forfatteren om farene ved å bøye seg for den Baal ånd som preger Amerika og den vestlige kultur. “Parallellene mellom Israels barn og det moderne Amerika er mer enn nifst, det er faktisk skremmende,” sa Cahn til tilhørerne

“Også vi har vanhelliget det hellige og helliggjort det profane,” sa Rabbi Jonathan Cahn og nå, har Amerika ignorert alle profetiske advarsler og påkaller seg Guds dom. Hvis USA skulle vende seg bort fra Gud og hans veier, og forkaste hans evige lover og rettferd, da vil Hans velsignelser og himmelens smil ble fjernet fra landet,” sa Cahn videre. “Israel cahn-jonathan-warningfjernet Gud fra styre og stell, de fjernet Gud fra det offentlige rom, deres kultur, deres liv og deres barn. De tilba avguder og feiret umoral og forfulgte de rettferdige. De løftet opp sine barn som offer foran alteret til fremmede guder, og den sanne Guds velsignelser ble fjernet fra landet og erstattet med straffedom. Dette skjedde for ca 2500 år siden, og USA har repetert de samme feil. Vi har også vendt oss bort fra Gud, fjernet Ham fra regjeringen, fjernet Ham fra det offentlige rom, ut av vår kultur, ut av våre liv og bort fra våre barn. Vi har også vanhelliget det hellige og helliggjort det profane. Også vi har drept våre mest  uskyldige, over 55 millioner av våre ufødte barn og våre kollektive hender er dekt av blod. Hva vi ble advart mot å gjøre har vi gjort, og nå samles våre høyesterettsdommere for å bestemme hvorvidt de skal slå avvise den historiske og bibelske definisjonen av ekteskapet. Hør Jonathan Cahn’s alvorlige budskap til det moderne Amerika, men også til vår eget land som nå begår de samme synder som Amerika.

https://youtu.be/_BKetoa4c3s

 

 

2 tanker om “Jonathan Cahn: “Amerika har ignorert alle profetiske advarsler og påkaller Guds dom”

  1. Jonathan Cahn er en sann kristen som fortviler over den synd han ser i USA. Han forkynnelse er ekte. Jeg er ikke i tvil om at det vil skje som han sier, at dom vil komme. Pastor Wilkerson sa det samme.

  2. Spennende forkynnelse Jonathan Cahn har. Det er veldig mye i det han sier. Jeg kjenner at Ånden sanksjonerer det som han sier. Amerika og den vestlige kultur med sitt frafall, sine homofile ekteskap, sine aborter, sine fyllefester -beveger seg farlig fort bort fra Gud. Jeg tror verden er i ferd med å begå tidligere tiders feiltrinn og mange kristne nekter å se virkeligheten i øynene. Jeg er redd mange troende vil få samme ettermæle som profeten Jeremia stemplet en egyptisk Farao med -Da roper de: Farao, Egyptens konge, er ødelagt! Han lot den rette tid gå forbi. Jeremia 47,17 I dag ser vi enormt mange signaler og tegn på at noe er i ferd med å skje. At Guds velsignelse trekkes bort fra den vestlige verden som har vendt Herren ryggen. Vi har hørt advarselene, vi ser tegnene, men vi nekter å lytte og gir oss i kast med en dyrkelse av en tro på velstand og penger som Gud ikke har behag i. Høylytt skryter de falske profeter om velstand og lykke, men bøter ikke mitt folks skade. De forsøker å lokke folk under sin talerstol og innflytelse med tomme løfter som Herren ikke har gitt. Jeg vil spørre dere som leser Søkelys: Lytter dere? Hører dere Åndens stemme som visker sine advarsler til Guds menighet i disse dager: Jesus sa i Joh 14,29 Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer.
    Vi ser tegnene, vi hører advarslene, men mange sover i dyp åndelig søvn eller lar seg forblinde av denne verdens glans og tomhet.

Det er stengt for kommentarer.