John MacArthur trosser myndighetenes Corona-regler -“Forfølgelse skader ikke kirken, den renser kirken”

Bibellærer, forfatter og pastor John MacArthur lover å holde kirken åpen tross trusler om bøter og arrestasjoner. “Under kommunisttiden i Sovjet ble kirken tvunget under jorden og ble sterk og levende. Det samme gjelder Kina hvor det er så mange som 300 millioner kristne Se på Japan, hvor det ikke er nevneverdig forfølgelse, der er det 250 eller 300 misjonsgrupper som opererer og du finner knapt en kirke med 25 medlemmer. Forfølgelse skader ikke kirken, den renser den,” sier MacArthur som er villig til å trosse myndighetene. I intervjuet forteller MacArthur at man allerede nå får kjenne på konsekvensene av å være mer lydig mot Gud enn myndighetene.

Død fisk følger strømmen og lar seg lede hit og dit av kontrollerende omstendigheter og en sekulær øvrighet som har overtrådt sitt mandat. Når myndighetene på den ene siden tillater at publikum kan strømme til kasinoer og spritsjapper, eller fritt kan delta i BLM demonstrasjoner samtidig som de nekter kristne å samles til bønn og gudstjenester, er det intet mindre enn hykleri. John MacArthur og hans menighet, samt flere andre forsamlinger har tatt sitt valg og er villig til å bære konsekvensene for dette. I klippet under forteller John MacArthur at han er villig til å holde kirken åpen selv om det skulle bety at han blir arrestert.