John MacArthur: Menigheten vil bli bortrykket tidlig i trengselen

Debatten om hvorvidt menigheten vil bli bortrykket før, under eller etter den store trengsel kan til tider bli ganske livlig. Det finnes forskjellige syn blant kristne -og jeg har sett debatter hvordan enkelte går svært hardt ut mot troende som har et annet synspunkt på spørsmålet enn det de selv har. John MacArthur i Grace Community Church er blant dem som tror at menigheten vil bli hentet ut og rykket opp i skyene  helt i begynnelsen av trengselstiden. Hvorvidt John MacArthur vil få rett, er noe Guds menighet før eller siden vil få svar på. Det viktigste for Jesu Kristi kirke er å holde korsets fane høyt, stå fast i troen uansett hvorvidt trengsler og forfølgelser banker på vår dør. Til syvende og sist vil det være Guds gjerning, øyeblikket da bortrykkelsen inntreffer, vi vil finne ut hvilken syn som var det riktige. Vi ser alle stykkevis og delt, og la oss ha respekt for at troende kan ha litt forskjellige syn akkurat på dette.

I dette videoklippet begrunner bibellærer John MacArthur hvorfor han tror menigheten vil bli bortrykket svært tidlig i den store trengsel.

 

8 tanker om “John MacArthur: Menigheten vil bli bortrykket tidlig i trengselen

 1. Trur nok at me må igjennom trengselen! Ingen av Profetene eller dei andre Guds menn og truande ungjekk trengsler, men dei slapp unna Guds vrede. Store delar av kristenheten går gjennom store trengsler idag og, og så skulle me sleppe unna?

  1
  1
  • Hvorfor skal vi IKKE slippe unna? Let etter de grunnene eller bibelundervisning om det. Det er en god start 😉

   Men veldig mange nå for tiden har visst funnet en stor grunn ser det ut som… Når noen andre lider grusomt så har de fått det fore seg at det må absolutt vi også. Men det er ikke rart. Pastorene taler på samme måte både her og der.

   Vi har alle trengsler. Men vi skal ikke være her i trengselen for det 😉

 2. Igjennom hele det nye testamentet skrives det om at det å følge Jesus kan koste alt. Det å forkynne en enkel og lettvindt frelse kan lett bli en oppskrift på å skape en laodikeamenighet. Eller en menighet som faller fra med en gang de møter forfølgelse og motstand.

  De som har lest litt historie vet hva kristne har gjennomgått opp gjennom tidene. Også i dag blir som nevnt kristne forfulgt og myrdet.

  I prakis forkynner mange en egen type “kristendom” for seg selv. Jeg har gjennom mange år stilt spørsmål ved alle forklaringene som lages om skriftsteder som ikke høres så koslige ut. F. eks: “Dette gjelder bare for jødene”, “dette gjelder bare for de som ikke omvendte seg før opprykkelsen” og dette gjelder for de som, men som ikke, og som osv osv. Slik går man gjennom hele Bibelen for å velge seg selv bort alt det som ikke passer og heller godskrive de skriftstedene for seg selv som klør i øret.

  Var det ikke en på dette nettstedet som var 100% sikker på at Bush var antikrist? Og en annen brukte nettstedet for å forkynne lære fra jehovas vitner. Hvis noe har en viss grad av åndelig innhold så vil det nesten alltid dukke opp noen som vil reklamere for vranglære. Jo mer bibeltro man ønsker å være jo større er sannsynligheten. Akkurat som da slangen overbeviste Eva.

  I Markus 13 21-27 står det:
  Men i de dager, etter denne trengselstid, skal solen bli formørket og nånen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Og de skal se Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens ende til himmelens ytterste grense.

  Kan noen forklare dette skriftstedet?

 3. Noen argumenterer med at noen kristne har opplevd trengsler, eller opplever trengsler i dag, som grunn for at vi skal gjennom trengselen. Hva så? Hva med de som ikke opplevde trengsler i sin tid? de som levde gode, lykkelige liv som kristne? Nei, trengsler i dag eller i historisk tid beror helt og holdent på tilfeldigheter. Norge er et fritt og demokratisk land, og det å være kristen er ufarlig. Bor en i et muslimsk eller kommunistisk land, vil risikoen for forfølgelse være stor. Verre er det ikke.

  • Godt sagt. En jeg kjenner døde etter et langt liv med både lykke og strev, syk på slutten, men priste Gud på dødsleiet, sang og var trygg og glad, og gledet seg bare helt enormt! Begravelsen var selvfølgelig med noen tårer, men mest glede, for nesten alle sammen. Tror man ikke at man ser personen igjen noen gang, så er det selvfølgelig kun sorg.

   Spiff, du skriver “Nei, trengsler i dag eller i historisk tid beror helt og holdent på tilfeldigheter.” Ikke alltid tilfeldigheter, fordi en elev i Norge f.eks. velger å stå for sin tro og si hva Guds Ord sier om ting og kan få gjennomgå litt av hvert. Han her ovenfor, John Mac Arthur, kan bli trakassert, havne i fengsel m.m. Det villi IKKE være tilfeldig. Grunnen var at han valgte å være tro mot Gud.

 4. 11/08/2020, kl. 10:25 sa spiff:

  “Noen argumenterer med at noen kristne har opplevd trengsler, eller opplever trengsler i dag, som grunn for at vi skal gjennom trengselen. Hva så? Hva med de som ikke opplevde trengsler i sin tid? de som levde gode, lykkelige liv som kristne? Nei, trengsler i dag eller i historisk tid beror helt og holdent på tilfeldigheter. Norge er et fritt og demokratisk land, og det å være kristen er ufarlig. Bor en i et muslimsk eller kommunistisk land, vil risikoen for forfølgelse være stor. Verre er det ikke.”

  Personlig tror jeg ikke på “tilfeldigheter” men at det handler om en åndskamp. Jeg har opplevd at det å være kristen i Norge kan være livsfarlig. Bokstavelig talt.

  Spiff sier at forfølgelse andre steder i verden ikke er til hinder for en opprykkelse før trengselen. Nei vel. Men det setter bare mange av argumentene som brukes for å dokumentere tidpunktet for opprykkelsen i et ganske undelig lys.

  Min erfaring er at veldig mange ungår å forholde seg til de bibelstedene som klart peker i retning av at vi har tre viktige hendelser foran oss. Nemlig det som skal skje like før tusenårsriket, selve tusenårsriket og det som skal skje like etter tusenårsriket, da djevelen skal slippes fri og bedra menneskene for siste gang før jorden går under for alltid.

  Mye av “opprykkelseslæren” forutsetter faktisk at tusenårsriket ikke eksisterer i Bibelen. Typisk sier man at “tusen år er som en dag” og omvendt.

  • Hvordan kombinere bortrykkelsen med tusenårsriket? Tusenårsriket skal jo være her på jorden, slik at mange forstår det dit hen at de kristne kommer tilbake til jorden sammen med Jesus Kristus etter den sjuårige trengselsperioden. Andre mener at tusenårsriket bare gjelder Israel og ikke menigheten, og at de kristne dermed blir værende i himmelen.

   Jeg forstår også at mange som forventer å gjennomgå den store trengsel, har forventninger til at den snart må komme. Legg imidlertid merke til hva profeten Amos skriver: Ve dem som stunder etter Herrens dag! Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys. Det er som når en flykter for en løve, men støter på en bjørn, og når han kommer hjem og støtter seg til veggen med hånden, blir bitt av en orm. Ja, Herrens dag er mørke og ikke lys, belgmørk og uten lysskjær. (5: 18-20).

   1
   1

Det er stengt for kommentarer.