Joe Bidens Amerika -amerikanske forbrukere begynner nå for alvor å merke på varemangel i butikkene

Skyhøyre matvarepriser, inflasjon som er i ferd med å spinne ut av kontroll, økende lovløshet og tildels omfattende mangel på varer i butikkene er blant de problemer ameirkanske forbrukere nå må hanskes med. Det er mange årsaker til at dette skjer, og USA ledes nå av et regime som er så forblindet av  Trump hat -at de er langt mer opptatt av å reversere Trump prokristne endringer enn for å sørge for lov og orden til nasjonens innbyggere. Ei heller føre en landbrukspolitikk og økonomisk politikk som fører til at produksjonen øker. Det eneste våpen Biden administrasjonen ser ut til å bruke, er trykking av ferske fiatdollar -som gjør at inflasjonen blir verre og verre.

USA er i ferd med å bli redusert til an bananrepublikk ledet av inkompetente og korrupte politikere som jukset seg til posisjoner ved hjelp av skitne triks, stemmejuks, presse og media som er på deres side og ikke minst sosiale plattformer som sensurerer og bannlyser alle som fremmer synspunkter og påstander venstresiden ikke liker. 2020 og 2021 har vært årene der Covid-19 er blitt brukt for å regissere et omfattende valgjuks for å se til å få innsatt en fullstendig inkompetent leder i presidentstolen. Etter det smertelige tapet i 2016 har globalistene og venstresiden slått knallhardt tilbake og tatt makten ved hjelp av triks, juks og svindel -som verken MSM eller et politisk kontrollert rettsvesen -var interessert i å gripe tak i. Men det er det amerikanske folk som vil komme til å måtte betale prisen, i form av mangler, fattigdom, økende hjemløshet og som vil måtte leve i et land Gud har vendt sitt ansikt bort fra. Enhver med litt åndelig gangsyn ser hva som har skjedd og hva som skjer, og de kloke tar sine forhåndsregler. La dere advare av hva dere ser

Den kristne profetrøsten Perry Stone sier at vi er i ferd med å renne ut av tid..Fakta er at Perry Stone har rett. Tiden er i ferd med å renne ut i sanden og en dag vil tiden være brukt opp!

Facebook Comments

17 tanker om “Joe Bidens Amerika -amerikanske forbrukere begynner nå for alvor å merke på varemangel i butikkene

 1. “Etter det smertelige tapet i 2016 har globalistene og venstresiden slått knallhardt tilbake og tatt makten ved hjelp av triks, juks og svindel -som verken MSM eller et politisk kontrollert rettsvesen -var interessert i å gripe tak i.”
  Hva er det som driver deg, Kjell, til å fortsette å sere slike løgner og propaganda? Det kan i alle fall ikke være Den Hellige Ånd som driver deg.
  Det er fortsatt ikke ført ett eneste bevis for at Biden IKKE vant valget. Likeledes som det ikke er ført ett eneste bevis for at Trump vant valget. Det har derimot vært mange PÅSTANDER om at Biden tapte valget, men BEVISENE har uteblitt. Det har også vært mange PÅSTANDER om at Trump vant valget, men BEVISENE har uteblitt. Jeg har sagt det før, og skal gjerne gjenta: Den dagen det blir BEVIST at Biden tapte og Trump vant, skal jeg med glede innrømme det. Men det er betinget av BEVIS.

  • Jeg kjøper ikke lenger løgnene til MSM. SÅ enkelt er det Hermansen.
   Jeg så hvordan videoer som viste juks ble fjernet og titusener ble slettet fra sosiale medier.
   De bannlyste USAs president for å hindre hans stemme.
   De bannlyste titusener av konservative og evangeliske røster og innførte en sensur vi må tilbake til Sovjet-tidens Pravda eller Nazi-Tyskland for å finne maken til.
   Når alle røster skal si det samme, røster som sier i mot blir bannlyst, utestengt, slettet, nullet vekk, -da burde det ringe noen varselklokker.
   Vitner stod frem i stort antall og fortalte hva de så og opplevde -og ble fortiet.
   Goebbels lykkes med å forføre og hjernevaske hele den tyske befolkning med unntak av noen svært få.
   Globalistene. Big Tech selskapene og MSM lykkes med å forføre verden med sine løgner, med sin agenda og stengte ned alt som ikke samsvarte med deres ønsker og drøm.
   Vi så et historisk angrep på ytringsfriheten fra sommeren 2020 og det fortsetter -og dersom det ikke får varselklokker til å ringe i deg, da er det lite som kan gjøres for deg. Hver eneste gang TV2, NRK eller andre Gaypride medier snakket om valget om dem som mener at det var juks, kaller de det konspriasjonsteorier og løgner.
   Akkurat som du bruker å gjøre Birgir. Når rettsvesenet avviste alle sakene må du også stille deg noen kritiske spørsmål.
   Hvorfor ikke vurdere vitner og bevis. Hvorfor tie det i hjel. De har lært fra gamle Sovjet og har lært av Goebbels.
   Og la meg spørre. Disse som forsvarer Bidens valgseier og fordømte Trump fordi han var i mot poststemmer.¨
   Hvorfor åpner ikke disse opp for et tilsvarende valgsystem i Norge?
   De vet det åpner for omfattende juks.
   Jeg kommer nok ikke til å anse Biden for en legitimt valgt president noensinne. Ikke før rettsvesenet behandler saken og media/sosiale plattformer gjeninnfører ytringsfrihet og slutter å sensurere. Men som sagt, det har vært slik tidligere, en manns sannhet er en annen manns løgn. Slik var det under Nazitiden i Tyskland. Alt som ble presentert av datidens MSM media var for tyskerne den store hellige sannhet -og røster som sa noe annet var løgnere som drev med konspirasjonsteorier.
   Det er intet nytt under solen. Det som har skjedd før, vil skje igjen.
   Fork 1,9-10 Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen. 10 Er det noget hvorom en vilde si: Se, dette er nytt – så har det vært til for lenge siden, i fremfarne tider som var før oss.

   1
   3
  • “Jeg så hvordan videoer som viste juks ble fjernet og titusener ble slettet fra sosiale medier.”

   ….og ikke en av Trumps millioner av tilhengere, noe sted i verden, klarte å lagre noen av dem før de forsvant.

   “Big tech” klarer ikke å fjerne videoer som viser halshugginger, mord eller. overgrep, men skal altså ha klart å fjerne alle videobevis for valgjuks så lett som bare det?

   Nei, den må du nok lenger ut å landet med!

   2
   3
  • Til søkelys:
   “Når rettsvesenet avviste alle sakene må du også stille deg noen kritiske spørsmål.”

   Har du lest noen av stevningene som Trumps advokater leverte inn?
   De inneholdt ikke det samme som det Trump og Gulliani sa på tv. Ikke inneholdt de bevis for juks, flere inneholdt ikke engang påstander om juks selv om det var det de sa.

   Det er nok flere som må stille seg noen kritiske spørsmål.

   “Hvorfor åpner ikke disse opp for et tilsvarende valgsystem i Norge?”
   Det er ikke langt fra at vi har et likt system i Norge: vi kaller det forhåndsstemmer.

   Det er (eller i allefall blitt testet – jeg har ikke sjekket nøye) lov med poststemmer i Norge (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-37-1998-99-/id159686/)

   2
   1
  • Vel, forhåndsstemmene i Norge kan leveres etter valgdagen?
   Da kan katta også stemme.
   Men som sagt, i et gjennomkorrupt system hvor sensur, globalister, big tech selskapene og MSM jobber sammen er ingenting lett å få frem.
   Vi vet jo fra før at rettsvesenet er korrupt. I denne saken var de alle i lomma på demokratene og globalistene.
   Få tør legge seg ut med disse. Da ender man gjerne 6 fot under jorden.
   Men som sagt, når rettsvesenet har behandlet saken, sensuren er fjernet -så skal jeg vurdere saken på nytt.
   Inntil den tid kommer holder jeg fast på stemmejukspåstandene.
   Likevel kan det som har skjedd være av Herren fordi Herren er i domsmodus.
   Syndebegeret er for lengst fullt for Amerika. Jeg husker hvordan David Wilkerson slo fast når Gud kom i domsmodus fordi han er hellig.
   Fosterdrap, korrupsjon, LGBTQ -alt er gått for langt, begeret er fylt opp og Amerika gjorde ikke bot.
   Vi vil se at USA og også land i Vesten som gjør tilsvarende synder vil bli hardt tuktet i hånden på en sint Gud.

   2
   2
  • Greit svar fra Kjell Andersen. Han vil heller lyve og spre løgner enn å snakke sant og å spre sannheter.

   1
   3
  • Til søkelys

   Nei, man kan ikke forhåndsstemme etter valgdagen. I USA kan man heller ikke levere poststemmer etter valgdagen. Men på grunn av at stemmene kommer i posten er kravet at de skal være ankommet før valglokalene stenger. Og så telles de etterpå. Det var det Trump ikke forsto.
   Han ville stoppe tellingen midt på natta. I Norge sier vi at valgresultatet ikke er klart før alle stemmene er talt opp. Alle, også forhåndsstemmene.
   Trump ville stoppe opptellingen av poststemmer i de statene han ledet ut på natta.

   Men du har, eller kan skaffe, en video av valgjukset?

   Og når du ikke har flere argumenter hjelper det ikke å sause inn “Fosterdrap, korrupsjon, LGBTQ”.
   Påstandene dine om valgjuks blir ikke mer sanne av den grunn.

   2
   1
  • Det ble etter valget lagt ut nok av videoer som viste valgjuks.
   Men sensuren kom av en grunn.
   Big Tec, MSM, Rettsvesenet har mange ganger vist seg å være korrupte.
   I og med at disse ikke var villig til å vurdere og belyse alle påstander, vitnesbyrd og videoer som viste at det fantes grunnlag for å påstå valgjuks, må disse ha mye å skjule.
   Det er neppe siste gang vi er vitne til valgjuks i et land.
   De hevdet det samme om Hviterussland, mulig det skjedde valgjuks der også.
   Vi har det bare fra vestlige medier, så siden vi ser hvordan MSM i vesten driver på, vil jeg ikke ha veddet på at det var valgjuks i Hviterussland ved siste valg.
   Det er nok mer sannsynlig at det ble begått i valgjuks i USA siden hele den samlede MSM og Fake News media, samt de venstrevridde og pro-gay pide plattformene var med på å tilsløre det.
   Jeg har ikke sett noe bevis på at valget i USA gikk riktig for seg.

  • Til søkelys

   Ingen, ikke Trump eller noen av hans støttespillere, har klart å vise noe som indikerer juks.
   De har sagt de har bevis men gått til retten uten bevis og med krav om omtelling eller utsettelser.

   Du påstår at det finnes, unnskyld: fantes, mengder av videoer som viser valgjuks. Det betyr at disse har vært publisert på nettet.
   Likevel finnes det ikke spor av noen av dem lenger. Beklager, men det er ikke troverdig. Så lett er det ikke å fjerne tusenvis av videoer fra internett.

   Jeg vil påstå at det ikke er mulig å lage en video som viser at valgjuks ikke har forekommet. Jeg har heller aldri sagt at en slik finnes.
   Men alle valgobservatører, demokrater og republikanere, har bekreftet at alt gikk riktig for seg. Domstolene og Høyesterett sier det samme.
   Du påstår at det finnes bevis for juks. Også videobevis. Det betyr at du ikke kan snu beviskravet. Du må vise dokumentasjonen på juks.

   Dersom du ikke har bevis, eller en plausibel forklaring på hvorfor du ikke har, tolker jeg det som at du bare videreformidler en løgn.

  • Mener du i fullt alvor at Trumps eget justisdepartement var MSM?
   Hvordan har videoen blitt til? HVA dokumenterer de? HVORDAN baviser de juks i så stor skala, at det utgjorde SÅ mange millioner stemmer? Jeg VET at det ble forsøkt å jukse til Trumps fordel. Uten at det gjorde noen som helst innvirkning.
   Trump vant valget på grunn av sin egen dumhet. Hadde han drevet VALGKAMP i stadet for SKITTKASTING, hadde han garantert vunnet valget. Det var noen FALSKE profeter som fremsatte FALSKE PROFETIER om at han skulle vinne valget. I stedet for å kaste de FALSKE profetene på dør, lukket han dem inn. At ikke dere som gjenfødte kristne (du er vel blant dem?) klarer å avsløre falske profeter/profetier, forteller hva dere fyller sinnet med. Det er heldigvis ikke alle konservative menigheter i USA som støtter slike falske løgnprofetier. Jeg har til dags dato ikke hørt en eneste av de slaviske menighetene i USA gi sin støtte til de falske profetene/profetiene. Men selvfølgelig skal norske kristne ta imot og innhylle seg i løgnen.

 2. Sokelys skrev: La dere advare av hva dere ser.

  Hva skal vi advares mot? Antikrist? Sult før opprykkelsen? Skal vi “preppe” for å komme oss gjennom endetiden? Er det kristne eller de ugudelige som advarselen er rettet til?

  Jeg savner Bibelsk begrunnede forklaringer. Hvorfor har det blitt som det har blitt, hva som kan gjøres eller om vi i det hele tatt har noen fremtid i denne verden. This world is not my home var det noen som sang. Er ikke dette et vesentlig poeng når alt raser sammen?

  3
  1
  • Jeg ville latt meg advare til å ta forholdsregler, både mentalt, åndelig, praktisk. Mange steder må kristne slåss med fattigdom og opplever å ha dager det ikke er mat på bordet.
   Jeg har tidligere anbefalt folk å lage seg et lite lager av mat og drikke til vanskelige tider. I gamle dager tenkte nesten alle slik. Ha litt i reserve for vanskelige tider. I vår tid er vi ikke vant til å tenke slikt lengre. Vi vet ikke hvordan det er å lide mangler som vi ser mange nå opplever. Jeg er redd at mange kristne vil føle seg sviktet av Gud dersom de ikke har mat på bordet til barna. Vi burde lære litt av hvordan de gamle tenkte. De viste at det kunne komme tider med mangel og nød, og forberedte seg så godt som mulig for slike tider, Vårt samfunn er nå mye mer sårbart enn det var for tidligere generasjoner, og det skal ikke så mye til før alt stopper opp og da står vi der kanhende med mat bare for et par dager. I tillegg ser vi jo inflasjon overalt i samfunnet og dersom man har tenkt å bygge seg opp et lite lager, kan det vært veldig klokt å gjøre dette nå. for prisene vil komme til å legge på seg betraktelig til høsten.

   1
   1
 3. Så det du sier er at den meget kompetente og handlekraftige Donald Trump ikke hadde evne til å avsløre “de underliggende maktstrukturene” eller til innføre tiltak som ville hindre valgfusk eller manipulasjon?

  Med andre ord var Trump bare en nikkedukke som fikk være president på “deep state”s nåde, og at “de” fikk satt inn Biden uten at Trump kunne gjøre noe med det?

  Beklager, men jeg tror bedre om amerikanerne enn det. Så dumt er de ikke.
  Ikke Trump heller.

  ….og så var det bevisene for valgfusk da. Når blir disse presentert?

  5
  2
  • Dersom det er slik at “Covid-19 er blitt brukt for å regissere et omfattende valgjuks for å se til å få innsatt en fullstendig inkompetent leder i presidentstolen” må det bety at det finnes en “deep state” som fantes mens Trump styrte.

   ….eller kanskje Trump aksepterte at “deep state” styrte valgresultatene helt til “de” satte inn Biden?
   Kanskje trodde han at de rigget valget til hans fordel, og ble gretten når det viste seg at “de” ikke ville ha ham?

   Kan noen forklare hva som er riktig dersom mitt resonnement er feil?

 4. Her i Norge har vi også problem med forsyning av ymse varer. Vi har en stor plen på flere dekar og hagetraktoren gikk i stå. Jeg har brukt kring en måned på å få tak i en ny slik – og endelig lykkes jeg i dag. Forhandleren fortalte at de kun hadde en slik ny til salgs – og det var håpløst å få tak i nye varer. Det er underlig hva som nå skjer i Norge – jeg blir ikke forundret om matmangel blir det neste. Selvforsyningsgraden av matvarer i Norge er nylig blitt nedjustert til 34 %.

  • Her i min hjem-kommune er det en stor bedrift med flere hundre ansatte som produserer pumper. I går snakket jeg med en ansatt der : Han kunne fortelle at denne bedriften har store problemer med å skaffe de komponenter som trengs for å produsere pumpene.
   Videre hørte jeg i media – for et par dager siden – at det kunne bli vanskelig å produsere fritidsbåter i ” plast ” fordi de manglet polyester her i landet. Så langt jeg vet ; så er polyester et produkt fra oljen – og slikt skulle være lett å skaffe i oljelandet Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *