Joe Biden & sønns kriminelle korrupsjon blir stadig avdekket

Gammelmedia ser ennå ut til å beskytte Joe Biden og hans kriminelle foretak. The Biden Crime Family Scandal (Vol. 1) er tittelen på denne videoen