Jan Hanvold raser mot at kjetter Ulf Ekman får “Kåre Kristiansen prisen” -fordømmer tros og pinsebevegelsens knefall for katolisismen

 Kenneth Copeland, Joel Osteen, John og Carol Arnott samt den norske pinsebevegelsen har latt seg forføre av skjøgekirken skriver TV pastor Jan Hanvold på egen Facebookside

jan-hanvoldDet stormer rundt Oslo Symposium, i forbindelse med at de skal gi kjetteren Ulf Ekman, Kåre Kristiansen prisen. Vi har overhode ikke noe med denne prisen, å gjøre. Dette er Kristenfolket.no og Bjarte Ystebø som har delt ut denne prisen. Og jeg har ingen kommentar til dette. Visjon Norge skal sende Oslo Symposium direkte, fordi dette har blitt sponsret. Jeg er satt opp som taler, å vil selvfølgelig tale om at Gud har overlatt Norge til seg selv. Så har jeg hele tiden henvendelse om hva vi mener om at pinsevennene inviterer pavens prest til, å tale på Hedemarkstoppen. Jeg er ikke med i den norske pinsebevegelse, fordi min venn Emanuel Minos sa: Hanvold du må ikke melde deg inn i pinsebevegelsen, men stå utenfor.


jan-hanvold-facebookMen at pinsevenner beveger seg til Rom, er jo forkastelig. De skulle hørt på sin store teolog Thoralf Gilbrant, som kaller pavekirken , for skjøgekirken. Nå fins det mange fine folk i den katolske kirke. Folk som er født på ny og døpt i Den Hellige Ånd.
Men Herren sier gå ut av henne mitt folk, å ha ikke del i hennes horeliv. Men pave Frans som en jesuittprest, har startet en sjarm offensiv imot det pinse-karismatiske miljøet, I USA og Europa. Ganske enkelt fordi han som kardinal i Argentina har sett 10 talls millioner mennesker forlate den katolske kirke. Og gått over til pinse-karismatiske menigheter i Sør-Mellom Amerika. Så når Pavens nære medarbeider, den anglikanske biskopen Tony Palmer, kom med sin sjarmoffensiv på lederkonferansen til Kenneth Copeland i 2013. Lot mange seg forføre av paven. Så ledere som Copeland, Joel Osteen, John og Carol Arnott og andre ledere har latt seg forføre, skriver Jan Hanvold i sin usedvanlige skarpe melding på Facebook.

En skulle jo spurt evangeliske og pinse-karismatiske kristne, hvilke forfølgelse og diskriminering de har blitt utsatt for i katolske land. Og ikke minst hvordan den katolske kirke har blandet lokale religioner sammen med sin religiøse suppe. I Europa idag går det en kristendoms forfølgelse, hvor alle evangeliske kristne blir stemplet som sekter. I våre protestantiske land, har vi ikke smakt den katolske forfølgelse. Og når vi ikke setter pris på vår reformatoriske arv. Hvor Luther talte om bibelen alene. Men at paven står over bibelen og Guds ord. Ja, da er vi på joel_osteen-false_prophetvidda. Jesus advarer imot at vi ikke skal la oss forføre. Den katolske kirke, er en avart av den evangeliske tro. Med Maria dyrkelse, helgen tilbedelse, engedyrkelse og okultisme. Når ledere i pinsebevegelsen og trosbevegelsen lar seg forføre av pavekirken er de på vill-spor. Vi skal ikke til Rom, men til Jerusalem. Vi tror på Jesus alene. Vi holder oss til bibelen alene. Alle evangelister som har besøkt Rom, har mistet sin salvelse. Så hold dere til Bibelen og DHÅ. Skjøge-kirken vil forene seg med antikrist og andre religioner. La deg ikke forføre av Frans og hans venner. Som har en plan om å føre alle inn i Skjøge kirken.

Et viktig oppgjør

Jan Hanvolds usedvanlig krasse kritikk av kjetteren Ulf Ekman og endel andre karismatiske navn som har bøyd kne for pavekirken som den omstridte TV grunderen konsekvent omtaler som Skjøge-kirken” er en usedvanlig skarp kritikk av an historieløs kristendom på vei tilbake til Roma og det katolske mørket som den lutherske reformasjonen befridde oss fra. Den nye åpenheten vi i dag ser overfor katolsk religion i deler av den pinse-karismatiske bevegelsen skaper dyp uro blant kristne ønsker å være tro mot reformasjonens prinsipper og som tross ulikheter rent teologisk ønsker stå fast på jan-hanvold2reformatorisk grunn. “Det er dypt tragisk at ledere i pinsebevegelsen og også trosbevegelsen lar seg forføre av pavekirken og det vi ser i vår tid, er ledere på ville veier. Selv om vi på mange områder er uenig i deler av det som presenteres på Visjon Norge, er det ikke vanskelig å gi vår tilslutning til mye av det Jan Hanvold skriver i sin post på Facebook. Setningen han avslutter sitt Facebook-innlegg burde varme alle troende i Norge som ønsker å stå for Guds Ord. ” Vi skal ikke til Rom, men til Jerusalem. Vi tror på Jesus alene. Vi holder oss til bibelen alene,” slår Hanvold fast.  “Alle evangelister som har besøkt Rom, har mistet sin salvelse,” skriver Hanvold som med dette retter en usedvanlig skarp kritikk mot de frafallskreftene som har inntatt både pinsebevegelsen og den karismatiske trosbevegelsen. Vår spådom er at stadig flere og flere predikanter vil gjøre knefall for Rom. Konferansen mellom avdøde Tony Palmer, Kenneth Copeland og den romersk katolske paven vakte en viss oppsikt i fjor og Jan Hanvolds kritikk av ulike karismatiske størrelser og den norske pinsebevegelsen viser for alvor at det er store spenninger internt i kristenheten over glidningen mot den profeterte “superkirken” som skal oppstå i den siste tid.

12 tanker om “Jan Hanvold raser mot at kjetter Ulf Ekman får “Kåre Kristiansen prisen” -fordømmer tros og pinsebevegelsens knefall for katolisismen

  • Hei Bjørn:-)
   For meg er ingen hellige kuer, og jeg hisser meg aldri opp over Hanvold. Han tar jeg overhodet ikke seriøst. Han er fullstendig utroverdig…

 1. Plutselig fikk jeg sansen for Jan Hanvold. Mye godt og sant her. Dette viser at Jan Hanvold er en gudsmann som har lyttet til det våre pionerer forkynte og prekte i troskap mot Guds ord.

 2. Broder Jan Hanvold sier det som mange føler. Det er tragisk at det knapt skulle gå et halvt år etter at hedersmannen Emanuel Minos ble lagt i grav før pinsebevegelsen åpner dørene for katolikker. Når det gjelder disse andre karismatiske navn Hanvold nevnte, har disse intet å tilføre den sanne Guds menighet. Jeg tror vi nå må gå utenfor leiren å bære Kristi vanære der, og min bønn er at alle som ikke ønsker å ta del i denne samlingen om Rom må finne sammen i troskap mot Ordet. Storartet at Søkelys løfter frem Jans post på Facebook slik. Det var et religiøst jordskjelv når Ekman ble katolikk og det er et kraftig etterskjelv at pinsebevegelsen nå åpner opp for absolutt alt de gamle pinsehøvdingene advarte mot.

 3. Gledelig at Jan tar et oppgjør med dette. Et viktig signal fra en betydningsfull norsk kristenleder med en betydelig seerskare. Det som skjer nu er oppfyllelsen av de advarsler menn som Gilbrandt, Minos, Kornmo og flere av de gamle forkynnerne prekte mot. Det er bedrøvelig at pinsebevegelsen i Norge har forlatt de gamle stier og nå blir stadig mer frafalne. Både Emanuel Minos og Thoralf Gilbrandt hadde tordnet mot dette frafallet i norsk pinsebevegelse. I tiden rett før Jesus kommer vil også pinsebevegelsen bli rammet av det store frafall, sa Gilbrandt i en samtale med meg i 1987 da jeg var forstander for en pinsemenighet. I dag gråter jeg over pinsebevegelsen og vår norske kristenhet som har forlatt den levende tro til fordel for religiøs lapskaus. Man tar litt av alt, litt Maria dyrkelse, litt pavedyrkelse, litt karismatikk, litt bibelkunnskap, litt av Joel Osteen, litt av Kenneth Copeland, litt av Ulf Ekman og rører det sammen til lapskaus og serverer kristenfolket. Det folk bør bli klar over er at retten som serveres nå inneholder dødelig gift. Gift som kan drepe troen og føre til fortapelse. Frafallet har gått svært fort de siste årene og det vil også eskalere inntil bruden rykkes opp i skyen.

  • For det første; Hanvold er IKKE en betydningsfull kristenleder. Og når det gjelder “lapskaus”, så er det nettopp det Hanvold har kokt i hop på kanalen sin. Han har hatt mye rart på lufta, både hva han selv har sagt, men også alle de rare forkynnerne. Jeg kan jo nøye meg med å nevne H Rodney-Browne, Schriver og hun skumle øst-europeiske dama.
   Han er gift for tredje gang, han er dømt for kriminelle handlinger, han er svært usympatisk og ufyselig mot svært mange mennesker. Han behandler de ansatte dårlig, og det har vært mange arbeidskonflikter og folk har sluttet. Senest han som sluttet og begynte i Kanal 10.

 4. Dette sa pastor Wilkerson:
  En verdensomspennende superkirke dannes gjennom en union med liberale ekumeniske protestanter og den romersk katolske kirken. De står også sammen politisk. På denne måten blir denne kirken en av de mektigste religiøse faktorene i verden. Denne superkirken blir åndelig bare i navnet. Den bruker fritt Jesu Kristi navn, men er i virkeligheten antikristlig og politisk i sin virksomhet.

  Denne mektige kirkeunionen kommer til å engasjere seg i sosialt arbeid, veldedighet og filantropisk virksomhet. Dens ledere bruker store ord om viktigheten av å fylle menneskers behov, og man kaller folk til fornyet interesse for sosiale problemer, politisk intervensjon og viktigheten av å få innflytelse i verdensfinansene.

  Roma kommer til å insistere på at de protestantiske og ekumeniske lederne gir etter på visse områder. Unionen kommer til å betrakte paven mer som en politisk leder enn som en åndelig leder. Man forlanger ikke at han skal betraktes som kirkens ufeilbarlige overhode, men protestantene kommer i stedet til å akseptere hans politiske ledarskap, men ikke hans rolle som
  Peters etterfølger.

 5. Har hørt ubekreftede rykter om at kveldens gjest hos Jan Hanvold i Studio-Direkte i morgen, er Jan Kåre Christensen. Den samme kilden opplyser at Christensen er beæret og oppglødd over å få være i studio, og bli intervjuet av sitt store åndelige forbilde! Vi ønsker Christensen lykke til, og benker oss foran fjernsynsapparatet i morgen kl 20:-)

  • JKC og Jan Hanvold som sengekamerater på Visjon Norge ville være en sensasjon.

  • Jeg ville aldri vært på den kanalen, for noe tull.Hanvold kjenner ikke Jesus, men det gjør den høyaktede broder Jan Kåre. Og det er sannhetten!!!

 6. Men sitt eget knefall for MAMMON, DET vil ikke Hanvold ta et oppgjør med.

Det er stengt for kommentarer.