Hvem sender stygge brev i pastor Jan Aage Torps navn?

160px-Jan-Aage_Torp_portrettFalske brev: Alvorlig hets og misbruk av Pastor Torp og Oslokirken

“Idag mottok Oslokirkens pastor, Jan-Aage Torp, en telefonoppringning fra Metodistkirke-pastor i Bergen, Leif S. Jacobsen. Leif & Jan-Aage er venner og pastor kollegaer gjennom mange år, men oppringningen skyldes uhyggelige ting, skrives det fredag på nettsiden til Oslokirken.  -Leif Jacobsen ringte meg for å fortelle om et brev han hadde mottatt idag med mitt navn som underskrift, forteller Jan-Aage Torp til Oslokirken. I brevet som angivelig er underskrevet av Torp forsøker en ukjent person å skape krøller på relasjonene mellom de to profilerte pastorene som begge har hatt den tvilsomme ære å bli omtalt på nettsiden til en viss Osloblogger.

Saken omkring det falske brevet er i dag blitt publisert både på Oslokirkens nettside og
torp-brevFacebook og selv om forsøket på å skape uoverensstemmelse mellom de to pastorene har feilet, er det likevel et stygt forsøk på å så inn uvennskap og mistenksomhet. I brevet pastor Leif Jacobsen mottok heter det:  “Ditt korstog mot meg har slått feil. Din eneste redning er å drive ut demonen som er inni deg. Jeg har alltid lest Efeserbrevet og prøvd å leve opp til dette, men med deg er alt forgjeves. Demonene i deg er for sterke. Du er dømt til et liv i evig pine i Satans tabernakel om du ikke snur straks, står det i brevet pastor Jan Aage Torp angivelig skal ha sendt sin pastor-kollega i Metodistkirken. “-Selv om Leif & jeg lo, var vi skaket begge to av at noen kan misbruke mitt navn så grovt. Leif & jeg har alltid hatt et respektfullt og tillitsfult forhold til hverandre. Leifs øyeblikkelige henvendelse til meg viser hvor ekte og ærlig han er. Andre ville kanskje bare latt brevet gå i søppelbøtta uten en gang å fortelle meg, men sånn er ikke Leif,” sier Torp til Oslokirkens nettside.

-Senere idag har Oslokirken fått flere lignende henvendelser, senest for noen minutter siden fra en bankmann som idag mottok et brev med “inkassokrav” fra Oslokirken på grunn av angivelig ubetalt “tiende”. Jeg er takknemlig for at denne bankmannen kontaktet oss straks. Her er en “anonymiserte” teksten: Hei jeg har i dag fått et lite hyggelig brev fra dere hvor det står at jeg tidlig i 2014 forpliktet jeg et tiende til deres arbeid med å innbetale 1000,- en sum ble ringt inn…. hva dette er kjenner jeg ikke til, og stiller meg meget undrende til ordlyden og kravet som vil bli sendt rettslig inkasso hvis jeg ikke betaler. Jeg jobber selv med dette (inkasso og mislighold), så ber da om å få oversendt dokumentasjonen på denne angivelige telefonsamtalen som gjør at jeg skulle ha forpliktet meg til denne donasjonen. Noe jeg selvfølgelig bestrider. Finner brevet og kravet uten noe substans og ser derfor bort fra hele saken. -Vi samler inn all dokumentasjon fra disse sakene, og har en mistanke om at mange har mottatt falske brever der mitt navn og Oslokirken blir misbrukt. Vennligst kontakt oss og send dokumentasjonen så vi kan overlevere sakene til Politiet, som allerede har siktet en mann for grov netthets og sjikane mot Aina & meg,”forteller Jan-Aage Torp til Oslokirkens nettside. Det er uklart om misbruket av pastor Jan Aage Torps navn for å hetse andre henger sammen med saken omkring den kontroversielle Oslobloggeren som ble politianmeldt høsten 2014.

 Hevdet at kristen-Norge blir styrt og ledet av en gjeng Djevler

Den kontroversielle Oslobloggeren har gjennom de siste 5-6 år lagt seg ut med store deler av kristen-Norge som på hans nettside blir beskrevet som kontrollert av gjeng Djevler. På nettsiden blir både pastor Torp og pastor Jacobsen beskrevet i svært stygge ordlag og metodistpastor Jacobsen blir omtalt som en Djevel. I følge bloggeren skal han i blogg-21985 opplevd å bli kastet ut av Jacobsen fra et møte på daværende Karmøy Kristne Senter, da bloggeren i følge seg selv oversatte tungetale med en tydning som ikke helt passet inn i den setting budskapet ble fremført. Den kontroversielle Oslobloggeren er i følge seg selv blitt utestengt fra samtlige debattforum i kristne sammenhenger og i tillegg er bloggeren blitt kastet ut fra flere møtesammenhenger og beordret til å tie fordi han skapte forstyrrelser og uorden i møtene. Selv om konfliktnivået mellom den omstridte bloggeren og Torp har vært høyt er det intet som indikerer at Oslobloggeren står bak de falske brevene.

Neppe aktuelle blogger

Det er intet som tyder på at aktuelle blogger står bak de falske brevene som er sendt ut i pastor Jan Aage Torps navn.  I en epost til Søkelys tar Christensen sterk avstand fra den som har sendt brev i Jan Aage Torps navn og han avviser også å være signaturen “Enig med Jan Kåre” som inn i mellom etterlater kommentarer her. “Mitt anliggende er å forkynne hva Guds ord sier om gjengifte og dette gjør jeg på min egen blogg, sier Christensen som i likhet med oss andre avventer et eventuelt resultat av politiets behandling av anmeldelsen mot ham.

 

Én tanke om “Hvem sender stygge brev i pastor Jan Aage Torps navn?

Det er stengt for kommentarer.