Jan Hanvold hevdet at Emanuel Minos hadde advart ham mot å gå inn i pinsebevegelsen -slettet Facebookmeldingen lørdag kveld

emanuel-minosTV Visjon Norge grunder Jan Hanvold har i løpet av kvelden tatt vekk sin Facebookpost hvor han gikk sterkt ut mot det faktum at “kjetteren” Ulf Ekman som i fjor konverterte til den katolske kirke skulle få Kåre Kristiansen prisen som skal bli utdelt i Oslo Symposium. I sin Facebookpost publisert tidlig lørdag 7 mars fortalte Jan Hanvold dette:  “Jeg er ikke med i den norske pinsebevegelse, fordi min venn Emanuel Minos sa: Hanvold du må ikke melde deg inn i pinsebevegelsen, men stå utenfor.” Til det faktum at pinsebevegelsen nå åpner opp plattformen for den katolske presten Raniero Cantalamessa som ikke er en hvem som helst i den katolske kirke.

jan-hanvold-facebook2I to år har komiteen for pinsevennenes sommerstevne jobbet for å få pavens og Vatikanets egen predikant til å komme til Norge. Cantalamessa har vært prest i Vatikanet siden 1980, og talte under Livets Ords Europakonferanse i 2013. Den katolske presten som skal være karismatisk kan ha medvirket til at Livets Ord pastor Ulf Ekman konverterte til katolsk tro våren 2014. I sin Facebookmelding omtalte pastor Jan Hanvold det faktum at pinsevenner nå beveger seg mot Rom som noe forkastelig. “De skulle hørt på sin store teolog Thoralf Gilbrant, som kaller pavekirken , for skjøgekirken,” skrev Visjon Norge sjefen i sin Facebookmelding som nå er slettet. I sin lengre Facebook melding gikk Jan Hanvold knallhardt ut mot en rekke størrelser innenfor trosbevegelsen som ble omtalt som forførte av paven. Hvorfor Hanvold lørdag kveld slettet sine skriverier på Facebook vites ikke, men det oppsiktsvekkende i det hele ligger likevel fast, og det er at den avdøde pinsehøvdingen Emanuel Minos angivelig skal ha sagt til Hanvold at “du må ikke melde deg inn i pinsebevegelsen, men stå utenfor.”

jan-hanvold-facebook

 Norvald Yri: Katolsk offisiell lære

Det fortelles at en prest som står nær paven og Vatikanet skal tale på pinsevennenes sommerstevne på Hedmarktoppen. Jeg ber om plass til å si litt om Romerkirkens offisielle lære, som også gjelder i dag.

Romerkirken regner “Kirkens tradisjon” til å være på høgde med Skriftens autoritet (se Vatikankonsilene). Når Paven med sine ledere uttaler seg fra “kateteret”, er det autoritative utsagn. Pavens “ufeilbarhet” er ennå lære.

Nådemiddelet nattverden i Den katolske kirke er også et ublodig offer av Jesus på vegne av folket, noe Martin Luther kalte den verste blasfemi, med den begrunnelse at Jesu død for oss skjedde bare en gang og kan ikke bli gjentatt ved en “padre” som er gitt en eneståande nådegave. Læren om rettferdiggjørelsen er ikke alene knyttet til Kristi verk, men gode gjerninger og virkningen av Guds nåde (gratia infusa) i mennesket legges til. Også skjærsilden og bønner kommer inn, slik at en ikke allerede her og nå kan få full visshet om å være rettferdig for Gud.

Jomfru Maria regnes som guddommelig. Hun omtales som syndefri, og at hun ble tatt legemlig opp til himmelen (se sted i Tyrkia). Det avvises at hun fikk flere barn enn Jesus (sml. NT).

Maria blir tilbedt som helgen, dette sammen med mange gode katolikker i kirkehistoriens løp; en “helgenstand” Skriften ikke åpner for. “Helgenstanden” er alle troende, hellige i Kristus.

La meg legge til at det er mange karismatiske vekkelser i katolske kirker i dag. Noen av dem blir ikke anerkjent av Moderkirken. Andre bøyer seg for Romerkirkens offisielle lære og organisasjon. I boka “Til Jordens Ender” (Genesis) har jeg et langt kapittel om pinselederes åpenhet mot Kirkenes Verdensråd og Romerkirken. “Åndelige opplevelser” er nøkkelord. Jeg vil tro store deler av pinsebevegelsen fremdeles vil være bevisst den bibelske og evangeliske lære. Det motsatte vil være dypt tragisk og skape dype splittelser innen evangeliske pinsekirker.

Av Norvald Yri

3 tanker om “Jan Hanvold hevdet at Emanuel Minos hadde advart ham mot å gå inn i pinsebevegelsen -slettet Facebookmeldingen lørdag kveld

  1. Hanvold: “Dette er Kristenfolket.no og Bjarte Ystebø som har delt ut denne prisen. Og jeg har ingen kommentar til dette”.

    Jobber ikke Bjarne Ystebø i Visjon Norge?

    • Nei, han jobber i Norge Idag. Oslo Symposium fremstår som en vits. Så lenge de slipper til de mest ukristelige politikerne som finnes i Norge, nemlig fra FRP, så fremstår hele arrangementet uten troverdighet!

Det er stengt for kommentarer.