Jan Aage Torp besøker Sør-Korea for å delta på lederskapskonferanse i regi av Universal Peace Federation International -en konferanse for religionsledere og parlamentarikere -hvor Torps tema er barnevern

Levi Fragell reagerer sterkt på at pastor Jan Aage Torp reiser til Sør-Korea for å delta i en fredskonferanse finansiert av en organisasjon som er en del av nettverket til den religiøse sekten “den forente familie” som ble grunnlagt av den falske Messias-figuren Sun Myung Moon

En organisasjon grunnlagt av  Sun Myung Moon som grunnla “Den forente familie”  “Universal Peace Federation International” er en freds-organisasjon grunnlagt av den beryktede og selvutnevnte Messias-gestalten Sun Myung Moon som også er grunnlegger av den religiøse sekten “Den Forente Familie”. “Den forente familie” som også er blitt omtalt som “Moon bevegelsen” etter navnet på dens grunnlegger, Sun Myung Moon som døde i 2012. En av dem som reagerer på at pastor Torp får sin reise til Korea finansiert av en organisasjon som er endel av nettverket til “Den Forente Familie” eller enhetskirken er Levi Fragell som frykter at norske kristenledere har glemt de problematiske avvik som sekten “Den Forente Famile” eller “Moon-bevegelsen” utgjorde. I en kort melding skriver Torp  at hans deltagelse i konferanse for parlamentarikere og religionsledere, og at hans tema er barnevernet.

Boken “himmelsk hjernevask” forteller den sterke historien om hvordan en ung mann ble vervet til den forente familie, hvordan han ble utnyttet av sekten og tilsist befridd fra sektens grep.

“Jan-Aage Torp forteller at han har fått reise og opphold betalt av denne organisasjonen for å delta i en fredskonferanse i Seoul i Sør-Korea. På sin offentlige Facebook-side fremhever han nå sitt vennskap med den norske ledelse – og legger ut bilder fra konferansen i selskap med eksotiske diplomater fra fjerne verdenshjørner. Les denne tidligere artikkelen fra Aftenposten om alliansepartneren – Moon-sekten. Jeg legger ut dette fordi dagens norske kristne og andre livssynsengasjerte kanskje ikke husker de problematiske avvik dette gjelder,” skriver Levi Fragell på sin Facebook vegg. Fragell er som mange andre kjent med de mange og opprivende historier som er blitt fortalt av tidligere medlemmer av “Den Forente Familie” som av mange blir ansett for å være en sekt.  Jeg selv husker litt tilbake og kom over en gammel bok som ble utgitt tidlig på 1980 tallet som hadde navnet “Himmelsk hjernevask” hvor Christopher Edwards forteller om sine dramatiske opplevelser i en sekt preget av maktmisbruk og tvang. Boken forteller også den dramatiske historien om hvordan Christophers foreldre engasjerer privat etterforsker som hjelper dem å “kidnappe” ham ut av sektens grep.

Se: “Kristen” pastor lovpriser Sun Myung Moon som den inkarnerte Messias

Pastor Torp sender uheldige signal 

Pastor Moon og hans kone er grunnleggere av Universal Peace Federation som i disse dager arrangerer en lederskapskonferanse der Jan Aage Torp og en rekke andre religiøse ledere er samlet. Det samme ekteparet hvis bryllup er omtalt som “lammets bryllup” var grunnlegger og ledere for den religiøse sekten “Den forente familie” som også blir omtalt som “Moon sekten”. Foto: You Tube Søkelys

Selv om dette er noe som skjedde for nærmere 40 år siden og grunnleggeren av sekten er død, lever mye av det religiøse tankegodset fremdeles blant tilhengerne av pastor Moon og dette bør være ytterst problematisk for den som har befatning med organisasjonen. Det er også  problematisk at pastor Jan Aage Torp lar “Universal Peace Federation International” som ble grunnlagt av Sun Myung Moon og hans kone Hak Ja Han Moon, -finansiere hans reise og opphold i Sør-Korea. Dette fordi vi her snakker om en privat organisasjon -som søker almen legitimitet gjennom å invitere mennesker fra alle typer religiøs sammenheng. Det er ikke første gang at denne “Moonie peace group” arrangerer internasjonale fredskonferanser hvor man er samlet under slagord som “One family under god” (en familie under gud) ol. I realiteten snakker vi om en intereligiøs tankegang som går ut på at alle religioner skal finne sammen for å skape en falsk verdensfred. og pastor Sun Myung Moon og hans kone Hak Ja Han Moon er begge grunnleggere av denne ubibelske tese. “Mennesker som ikke er bundet av religiøse og ideologiske skillelinjer, må strebe etter og realisere dette idealet. Slik vil Guds historiske frelsesarbeid nå sitt endelige mål, og alle religioner vil oppfylle sine historiske oppgaver. Religionenes tidsalder og tiden for individuell frelse er derfor i ferd med å gå over i historien. Tidsalderen for frelse på familieplan er begynt. Av den grunn vil Enhetskirken etablere en mye større, familie-basert organisasjon, som ikke har noe med ens trosretning å gjøre. Dette er Familieforbundet for verdensfred og enhet»,” står det å lese på nettsiden til Enhetskirken. Pastor Jan-Aage Torp selv understreker at han er “så klassisk evangelikal-pentekostal som det går an.” -og han understreker videre at han deltar for å fremme sin sak som er de problematiske sidene med norsk barnevern.

Problematisk da det kan sende uønskede signal

Ideen og tanken om å samle alle religioner under en fane er ingen ny tanke. Mange har tatt til orde for akkurat dette. Det som likevel er nytt i vår tid, er at denne ideen syntes å samle stadig flere kristne personligheter, både fra liberal-teologiske kretser i de tradisjonelle kirkesamfunn, -og fra karismatiske strømninger hører vi nå de samme tonene. Når pastor Jan Aage Torp i disse dager deltar i en konferanse i regi av en organisasjon som er grunnlagt av pastor Sun Myung Moon, som stod svært langt borte fra klassisk evangelisk kristendom, er det problematisk -da det kan sendes gale signaler. At denne organisasjonen i tillegg betaler for Torps reise og opphold, -kan gjøre at bindingene kan oppfattes som litt for tette.  Jeg tror på ingen måte at Torp selv ønsker å promotere det tankegodset som ligger bak “Universal Peace Federation International” ideologi og religiøse utgangspunkt. Likevel sender Torp gjennom sin deltakelse uheldige signaler. Torp selv skriver “at han deltar på konferanse for parlamentarikere og religionsledere. Mitt tema var barnevernet,” og han sammenligner sin deltakelse på konferansen med å bli invitert på besøk av en regjering. På Torps facebook side kan vi lese at Oslokirkens pastor er invitert både til India og Niger av de lands respektive regjeringer. “Gjennom de forskjellige besøk ønsker Torp å fremme sin agenda som i aktuelle situasjon er problematikken omkring norsk barnevern. På tross av dette vil vi holde fast på at pastor Torps deltakelse kan sende uheldige signal da det i dette tilfellet eksisterer tette forbindelser mellom en religiøs sekt som har splittet tusenvis av familier og et lands formelle regjering.

___________________________________________________________________

Dette er Den Forente Familie og pastor Sun Myung Moon

Et medlem av Moon-bevegelsen blir kidnappet ut av sekten av sine foreldre. Fra videoen “Ticket to heaven”

Sun Myung Moon og hans utkårede  Hak Ja Han Moon giftet seg den 11 april 1960. Denne begivenheten som fant sted i i hovedsalen i  sektens hovedkvarteret i Seoul i Sør-Korea og selve bryllupet ble eller blir av sekten omtalt som “lammets bryllup” og i følge sektens tankegang en oppfyllelse av “lammets bryllup” som er omtalt som en fremtidig begivenhet i Johannes Åpenbaring kapittel 19. I Moon sekten ble Sun Myung Moon ansett som en Messias og hans kone Hak Ha Han Moon ble følgelig “lammets hustru”. De ble også ansett som “gjenoppreisningens Foreldre” og blant kultens medlemmer ble pastor Moon dyrket som Messias eller som en ny Jesus. I følge pastor Moons religiøse forestillinger mislykkes Jesus Kristus i sitt oppdrag under sin jordiske vandring for i følge sektens ideologi skulle Jesus ha giftet seg for å danne den perfekte familie, og det er her Sun Myung Moon gjennom sitt giftemål med sin kone -fullførte oppdraget, der Jesus feilet. Dette er en ubibelsk og forførersk ideologi det er grunn til å advare mot både “enhetskirken” eller den forente familie. Videre er det grunn til å være uhyre skeptisk til  “Universal Peace Federation International” som er et ektefødt barn av “Unification Church” og den grunnlegger, den falske Messias-figuren Sun Myung Moon. (Video: En geistlig begrunner her hvorfor han tror at pastor Moon er Messias) (Saken fortsetter under videoen)

Videoen under eller filmen “Ticket to Heaven” er en video som avslører Moon sekten. I videoen får du se en typisk sekt-taktikk hvor det nye offeret man forsøker å verve ikke får lov til å være alene og som blir dradd gjennom haugevis av aktiviteter som både gjør han fysisk trøtt og slik bryter man ned sperringene man måtte ha. En artig film som viser typiske sekt-teknikker som “kjærlighetsbombing” og at man fratar den man ønsker å verve tid til å være for alene slik at det ikke blir rom og tid for kritisk tenkning. Videoen kan anbefales…


En dokumentar om Moon sekten

 

Dette lærer “enhetskirken om “Den egentlige oppgaven til Messias”

Moon, som døde 3. september, anså seg selv som en ny Messias. Han var kjent for å gjennomføre massebryllup. Han var en sterk motstander av homofili og hevdet på et tidspunkt at jødeutryddelsen under den annen verdenskrig var Guds straff mot jødene for å ha drept Jesus. (Foto: Wikipedia)

Etter at Enhetskirken hadde betalt den nødvendige pris for at jødedommen og kristendommen ikke hadde tatt imot Messias, erklærte Far Moon til et fullsatt Olympia-stadion i Seoul i april 1992 at han var Messias’ annet komme og sammen med sin kone menneskehetens Sanne foreldre. Det er her viktig å forstå at Messias ikke kommer for å opprette en ny religion eller en ny religiøs bevegelse. Den egentlige hensikt med Far Moons liv og virke er derfor ikke å opprette Enhetskirken. I hans egne ord: «Derfor må den tredje Adam komme og betale den nødvendige pris for å oppfylle oppgaven til Sanne foreldre på verdensplan. Dette er oppgaven til Gjenkomstens Herre, som kommer som den tredje Adam. Gjenkomstens Herre representerer oppfyllelsen av Det fullførte testamentes tidsalder. Han må oppfylle alle løftene som ikke ble oppfylt i Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre. Han må med andre ord på verdensplan opprette det Gud opprinnelig planla: sanne familier og en sann arvelinje med Gud som sentrum. Dette oppnås gjennom den hellige velsignelses-seremonien. Sanne familier med Gud og Sanne foreldre som sentrum representerer roten til et nasjonalt og globalt ideal. Mennesker som ikke er bundet av religiøse og ideologiske skillelinjer, må strebe etter og realisere dette idealet. Slik vil Guds historiske frelsesarbeid nå sitt endelige mål, og alle religioner vil oppfylle sine historiske oppgaver. Religionenes tidsalder og tiden for individuell frelse er derfor i ferd med å gå over i historien. Tidsalderen for frelse på familieplan er begynt. Av den grunn vil Enhetskirken etablere en mye større, familie-basert organisasjon, som ikke har noe med ens trosretning å gjøre. Dette er Familieforbundet for verdensfred og enhet»

Sektens tro

They believe God is a single being with “perfect intellect, emotion and will”. They reject the traditional Christian concept of the Godhead. They think God contains within himself positive (male) and negative (female) aspects, which are in perfect harmony with each other.

They believe the Holy Spirit is the feminine counterpart to God. She is not a person, but is a form of energy that is derived from God.

They believe before Adam and Eve were married in Eden, Eve had an affair with the Archangel Lucifer. This caused the spiritual fall of mankind. She later engaged in an pre-marital sexual relationship with Adam. This caused the physical fall of mankind. Together, these illicit sexuality caused them to form an imperfect family. Their sin led to Satan taking control of the world.

The church links Communism (the expression of Satan) with Cain and Democracy (the expression of God) with Abel.

They believe Jesus Christ was a unique human being who was born without original sin. After his crucifixion, he was spiritually resurrected, although Satan took his body away.

They believe God’s original intent was for Jesus Christ to form a perfect marriage in order to redeem humanity, and undo the harm perpetrated by Adam and Eve. Since Jesus was executed before accomplishing his mission, it will be up to a third Adam to form this perfect marriage and complete Jesus’ task.

They believe that by his spiritual resurrection, Jesus has made possible spiritual salvation for persons who accept him as savior and believe in his message. They will, after death, live with Jesus in Paradise. However, because Jesus did not complete his original task, physical salvation is not possible on earth during one’s lifetime. Complete salvation (spiritual and physical) awaits the arrival of the third Adam and his subsequent perfect marriage.

They believe the apostle Paul was the originator of Christianity. Through his expertise, he converted the teachings of Jesus concerning the kingdom of God into a formal religion about Jesus.

They believe Hell exists on earth. Over time, Hell will be transformed into the kingdom of heaven on earth. Hell exists in the spiritual world as well, as an extension of life for those of us who live in Hell on earth.

They believe one of the main purposes of the Unification Church is to unite all of the fragments of Christianity into a single body.

They believe the third Adam was born in Korea between 1917 and 1930. (The first Adam was the individual described in Genesis; the second Adam is Jesus). He will be recognized as second coming of Christ, the perfect man. He will marry the perfect woman, and will become the “true spiritual parents of humankind”. Some members of the Unification Church regard Moon and his second (and current) wife Hak Ja Han as these parents, although the Church itself has never made this claim.

Tekst: Kjell Andersen Søkelys

Kilder: Kristenkoalisjonen 

http://www.upf.org/

Enhetskirken eller den forente familie’s nettside i Norge

8 tanker om “Jan Aage Torp besøker Sør-Korea for å delta på lederskapskonferanse i regi av Universal Peace Federation International -en konferanse for religionsledere og parlamentarikere -hvor Torps tema er barnevern

 1. Torp er like betydningsløs som hans venn bussjåføren. Kan de ikke bare ties ihjel?

  1
  2
  • Torp er på ingen måte betydningsløs. Den bloggeren du omtaler er betydningsløs og egentlig ingenting annet enn religiøs klovn. Jan Aage Torp derimot, reiser verden rundt, lar seg avbilde sammen med kirkeledere, blir invitert til å delta på store politiske og interreligiøse konferanser. Det er bare å følge med på hva han legger ut på Facebook. Her i Norge er Torp ubetydelig, men internasjonalt blir han ansett som en stor religiøs leder som omgir seg med biskoper, politiske ledere, parlamentarikere. Dette skriver Levi Fragell på sin Facebook side: “Pastor Torps egen offentlige Facebook-sider vrimler av fotos av Moon-lederskapet og eksotiske legitimerende kjendiser.

   https://www.facebook.com/116594532208251/posts/255974641603572/
   Bare se her
   https://www.facebook.com/pg/janaagetorp1/posts/?ref=page_internal

   1
   4
  • Jeg er ikke enig med deg Arnt. Det er bare her i Norge at han ser ubetydelig ut. Torp reiser verden rundt, snakker med religiøse og politiske ledere og virker på vegne av European Apostolic Leaders (EAL) Det å si at Torp er betydningsløs og kan sammenlignes med bussjåføren er det største understatement jeg har hørt.
   Avisen Dagen hang ut Torp og beskyldte ham for å kjøpe seg følgere, det er og bare svada.
   Redaktør Selbekk har aldri forstått hva slags nettverk Torp er en del av.
   Følger du Facebook siden til Torp finner du han avbildet med politiske og religiøse ledere i voksende antall.
   Her til lands har nok Torp forholdsvis begrenset innflytelse, det samme kan ikke sies om hans internasjonale virke.

   1
   2
 2. …under sitt ynkelig uhederlig mann navnet Sebastian.
  Og denne Moon er noe alle burde holde seg langt unna. Han er en slik tyv i milliardklassen som (slettet) forsøker å bli. Forskjellen er at Moon er intelligent og farlig.

  Denne kommentaren er moderert da kommentaren den siktet til er slettet pga usaklighet og personangrep.

 3. Det er mange lys som lyser for Sanheten i denne verden, men Bibelen sier at mange tror at mørke er lys og hvor mørkt vil det da ikke bli for den som tror lyset er mørke, for slangen er lur og vi tror han sover. Jeg drømte om slangen i natt. Jeg var på vei opp fjellet og der lå en stor sllange på stien lå som i en dvale tilstand, jeg tenkte den sov men i det jeg gikk forbi den grep den tak i foten og klemte rundt foten i begy Nielsen var det ikke så farlig men etter vert ble det. Verre og verre og tenkte må få tak i en stein å knuse hans hodet, men våknet opp for det skjedde tror at man kan sammenligne synden med dette når man flørter med synden så er det ikke så farlig men når synden har festet grepet på oss så slipper den ikke oss så lett derfor tror jeg mange er blindet på det mørke lyset blant tros mennesker også.

 4. Kommentarer som ikke angår selve saken vil bli slettet. Det samme gjelder personangrep eller hatefulle ytringer mot bestemte personer. Søkelys oppfordrer til saklig debatt om temaet for saken

  • Jeg ser det som et godt tegn at du har begynt å stryke meg Kjell Andersen. Det betyr at jeg treffer midt i blinken og gjør deg redd. Redde folk vet vi blir sinte, og hva er da bedre enn å stryke ordene deres.

   Det er akkurat det samme som skjer i PK-pressen når man kritiserer multikultfiaskoen deres. Du modereres bort. Da vet du du har vunnet.

   Førstnevnte betyr også at jeg har gjort jobben min:

   Esekiel 3:18:
   ” Når jeg sier til den urettferdige: «Du skal dø» og du ikke advarer ham, ikke taler slik at han blir advart mot sin urette vei så han kan leve, da skal den urettferdige dø for sin synd. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. 19 Om du advarer den urettferdige og han ikke vender om fra sin urett, fra sin urette vei, da skal han dø for sin synd. Men du har berget livet.”

   Håper Jehovah Gud drar deg Kjell. Da blir ikke Jesu død forgjeves for deg. Lykke til!

  • Det finnes mange artikler der du får fremme ditt syn og som er helt på siden av hva artikkelen dreier seg om.
   I denne saken vil jeg ikke at kverulerende personangrep eller drittkasting på hverandre skal ødelegge for det som er selve temaet. Derfor foretok jeg en rask gjennomgang av kommentarene og slettet kommentarer som var på sidelinjen.
   Kommentarene bør ha litt relevans til selve innholdet i artikkelen.
   Det var flere kommentarer som var helt på sidelinjen eller var fortsettelsen av en evig krig av skittkasting.

Det er stengt for kommentarer.