Fremdeles problematisk: Pastor Torp på konferansen for parlamentarikere og religionsledere i regi av fredsorganisasjon grunnlagt av Sun Myung Moon

Søkelys publiserte onsdag en artikkel hvor vi konkluderer med at det er problematisk at pastor Torp deltar på en konferanse for parlamentarikere og religionsledere i regi av «Universal Peace Federation International». – En organisasjon som er  grunnlagt av den omstridte Messias-gestalten pastor Sun Myung Moon. Sun Myung Moon er mest kjent for å ha grunnlagt den religiøse organisasjonen “The Unification Church” som igjen er kjent som “den forente familie”. Selve konferansen pastor Torp nå deltar i er en konferanse for parlamentarikere og kirkeledere -hvor Torps tema er barnevern. Konferansen Torp her deltar i har ikke et religiøst preg og vi vil presisere at det er en konferanse hvor politiske parlamentarikere og religionsledere er samlet for å diskutere ulike tema, -hvor Torps tema skal være barnevern. 

Jan-Aage Torp har lenge vært engasjert i problematikken omkring norsk barnevern og dette engasjementet vil vi fremdeles rose han for. Allerede når jeg leste om selve arrangementet i går, så var det tydelig at dette ikke var en religiøs event med bønn eller gudstjeneste, men vi finner det fortsatt problematisk sett på bakgrunn av denne organisasjonens opphav og forhistorie. I artikkelen ville vi peke på bakgrunnen til «Universal Peace Federation International» som er grunnlagt av de samme personene som grunnla den kontroversielle sekten som i USA blir omtalt som “den forente familie” eller “Moon bevegelsen” -som er en problematisk religiøs retning sett i lys av bibelsk kristendom. Når vi leser litt på nettsiden til «Universal Peace Federation International» så er det et religiøst bakteppe til det hele, et bakteppe som innebærer en interreligiøs tanke som ikke har sin basis i Skriften. På nettsidene til “UPF” møter vi en interreligiøs tankegang med et religiøst spåkbruk og med religiøse ritualer som ikke kan forsvares ut fra hva Skriften lærer. Vi møter termer som “vann-seremonier”  og jeg siterer: “Dr. Kim, representing Unificationism, also was one of the participants in the Water Ceremony which followed. It was particularly moving when each religious representative poured a glass of water into a larger container, symbolizing the flow of rivers to the ocean of universal love, life and peace. There was an atmosphere of solemnity and unity when each religious leader stepped forward to allow their faith to join with other traditions.”  http://www.upf.org/conferences-2/8100-final-day-of-summit-features-founder-s-rally  

Feil signal effekt

Selv om pastor Torp deltar på denne konferansen hvor hans tema er barnevern, og ikke for å dyrke et religiøst fellesskap med “the moonies” eller medlemmene av “den forente familie”, -er det likevel slik at hans deltakelse for mange er problematisk. Det vi finner problematisk er at pastor Torp gjennom det hele sender uheldige signaler. Vi vet at grunnleggerne av UPF var pastor Sun Myung Moon og hans kone, og vi ser hvordan denne pastorens tilhengere har dyrket grunnleggeren som Messias og når vi besøker “UPFi” nettsider så møter vi tydelig en interreligiøs tanke som fundamentalt bryter med den kristne lære om at Jesus er den eneste veien til frelse. Vi tror ikke at pastor Torp på noen måte gjennom dette har vendt seg bort fra denne grunntanken i den kristne tro, men vi er likevel redd for de signaler det sender at en sentral norsk evangelisk leder -deltar på en konferanse i regi av en gruppe som har sitt opphav i den forente familie. Selv om pastor Torp understreker at dette er en konferanse for parlamentarikere og religionsledere og hans tema er barnevern, -sender det likevel et signal som mange vil oppfatte som en anerkjennelse av den interreligiøse ideologi som helt klart preger arrangørene av konferansen. Vi vil tro og at pastor Torp benytter den anledning han har fått til å promotere sin motstand mot de uheldige sider ved norsk barnevern og samtidig i samtaler og dialog holder frem tesen om at Jesus er den eneste vei til frelse, at Bibelens Jesus er den eneste sanne Messias -og at ingen kommer til Faderen ut å gå gjennom Ham som er Veien, Sannheten og Livet.

Se: Ticket to Heaven -en video som avslører Moon bevegelsen

2 tanker om “Fremdeles problematisk: Pastor Torp på konferansen for parlamentarikere og religionsledere i regi av fredsorganisasjon grunnlagt av Sun Myung Moon

  1. Et eksempel ser vi i 2. Peter 2:1 – «Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet».

    I Matteus sier Jesus: «Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupske ulver» Matt 7,15. Profeten Jeremia sier: «For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred» Det de søker er denne verdens fred som. Ikke gir noe form for fred det er kun igjennom Jesus vi får San fred med Gux

Det er stengt for kommentarer.