Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse

“Islam er etter alt å dømme en viktig endetidsfaktor. Mye taler for at Dyret ”antikrist” vil opptre i Allahs navn. Da vil templet fungere som en moské, større enn både Mekka og Medina. Guds dom vil først ramme de arabiske nasjoner rundt Israel,” skriver Gordon Tobiassen i en artikkel på sjibbolet.no. 

Islam er etter alt å dømme en viktig endetidsfaktor. Mye taler for at Dyret ”antikrist” vil kaabaopptre i Allahs navn. Da vil templet fungere som en moské, større enn både Mekka og Medina. Guds dom vil først ramme de arabiske nasjoner rundt Israel. I gammel tid kom flere av de arabiske nabofolkene under Herrens dom. Ammon, Moab, Edom, Tyrus, Sidon, Syria, Egypt og filistrene var noen av Israels argeste fiender både på Saul og Davids tid. Ingen av disse folkene eksisterer i dag. De er gått opp i det store pan-arabiske folkehav som nå omgir Israel. Det handler om Irak, Libanon, Syria, Jordan og Saudi-Arabia. Herren har selv utalt harde dommer over disse folkene. Salme83.2-9 I Esekiel kp.35 og 36 ser vi det hat og fiendskap den arabiske verden bærer på mot Israel. Det gir seg utsalg i de veldige terrorbølgene som når Israel og jødene i dag.

Islam betrakter Israel som en kreftsvulst. De fleste arabiske land ønsker med alle midler å
fjerne denne svulsten. De bruker terror, løgn, svik, bedrag og vold for å lykkes. De såkalte Palestina-arabere har som alle seriøse bibelgranskere vet ingen arverett til noen del av Israel. Antisemittismen og anti-sionismen er på fremmarsj over hele verden i takt med Islams ekspansjon. Verdens statsmenn lar seg bedra og gjør felles sak med Israels fiender. De verdsetter arabiske olje høyere enn jødisk blod.

Antikrist
Antikrist kommer med tegn og under for å skape en falsk fred. Det er den hvite rytter som islam-krig-kristneJohannes så i Åpenbaringen kapitel 6 som stormer frem. I den 70 årsuke vil den falske fredsfyrste undertegne en pakt med jødene. Jesus Kristus, Guds sønn, var en inkarnasjon av Faderen, så vil dyret som stiger opp av havet, ”Antikrist,” være en djevelsk inkarnasjon av Satan og han vil opptre i Allahs navn og på hans vegne. Om det blir slik så vil templet fra da av igjen fungere som en muhammedansk moské, ja, som Islams aller helligste gudshus, større enn både Mekka og Medina. Antikrist vil forlange at alle skal tilbe ham, han hater jødene og vil bryte pakten med dem, etter velkjent muslimsk praksis. Midt i denne årsuke på 7 år vil han forby jødene å tilbe sin Gud.

Islam er en demonisk religion. Overalt hvor Islam råder eksisterer ikke toleranse og islam-drepertrosfrihet. Det oppfordres til å drepe de vantro i Allahs navn. I flere av de arabiske land i dag betraktes konvertering som blasfemi og gudsbespottelse. Straffen er som regel døden ved offentlig henrettelse etter fredags-bønnen i moskéen. Slike henrettelser foregår ved steining, halshogging, henging eller korsfestelse og er til offentlig forlystelse som overføres på TV. Islam vesen og ideologi stemmer godt med Dyrets djevelske virksomhet i endens tid. Som åpenbaringsboken beskriver.

Antikrist skal stå frem
Jesus vendte hjem til sin Far, Salme 110.1 Han skal komme tilbake først for å hente brude-skaren, og senere som konge da han setter føttene på Oljeberget. Antikrist skal også stå frem. ”Da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem og seire over dem og drepe dem. ”Dyret som du så, det var og er ikke, og det skal stige opp, ut av avgrunnen, og gå til undergang. Og de som bor på jorden, de som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har sitt navn skrevet i livets bok, – de skal undre seg når de ser at dyret var, og ikke er, og skalkomme igjen.” Åp 17:8

Vil Antikrist bli endetidens suverene muslimske leder? Islams målsetting er å underlegge gordon_tobiassen_mod_web_smallseg hele verden under Satans herredømme, og da gjennom Islams totale underkastelse. Vi ser at det nærmer seg raskt da denne endetidens onde fyrste skal tre frem på den politisk/ religiøse arena. Vi ser at plattformen er lagt og klar ved det antikristelige rike, representert ved EU. Det ligger klart religiøst og politisk. Antikrist vil inngå en syvårig fredspakt med Israel (Dan.9.27). Israel vil da i likhet med alle de andre Middelhavslandene være innlemmet ”Eurabia”. Når Antikrist står frem, vil det være som den falske fredsfyrsten. Det første han da vil gjøre er å inngå en 7-års pakt med jødene. Dette vil markere begynnelsen på den 70. profetiske årsuke som Daniel talte om i Daniel 9.27. De israelske ledere som tar imot og inngår pakten med Antikrist vil være sekulære jøder, som ikke regner med Israels Gud, og som derfor er åndelig blinde. Dette er vel forklaringen på at de lar seg forføre av denne kommende onde og falske fyrste. Artikkelen ble opprinnelig publisert på nettstedet http://www.sjibbolet.no i mars 2014 og er forfattet av Gordon Tobiassen (Bildet).

Bible Prophecy and the Coming Muslim anti-Christ

Enkelte lesere har etterlyst Walid Shoebat`s undervisning her på Søkelys og derfor syntes vi det er relevant å poste denne videoen hvor Shoebat deler sine tanker om islam og Antikrist her. Walid Shoebat is a scholar of both Islamic and Christian religions and he does not believe the Antichrist will rise from Europe. Rather, he teaches in this video that the Antichrist will arise from Turkey in resurgence of the Ottoman Empire.

https://www.youtube.com/watch?v=RQ8C-qe3qSM

Facebook Comments

16 tanker om “Islam på endetidens historiske arena i dyrets skikkelse

 1. Det var mange som benekta at nasjonen Israel skulle verta gjenoppretta.
  Dei fleste kristne sa faktisk at Gud hadde forkasta folket sitt då dei ikkje tok imot Yeshua .
  Arthur Pink skreiv i 1923 desse orda.
  “It must be borne in mind that the Jews are to return to Palestine and there re-assume a national standing whilst yet unconverted. There are a number of passages which establish this beyond question. For example, in Ezek. 22:19-22 we are told, “Therefore thus saith the Lord God; because ye are all become dross, behold, therefore I will gather you into the midst of Jerusalem, as they gather silver, and brass, and iron, and lead, and tin, into the midst of the furnace, to blow the fire upon it, to melt it; so will I gather you in Mine anger and in My fury, and I will leave you there, and melt you. Yea, I will gather you, and blow upon you in the fire of My wrath, and ye shall be melted in the midst thereof”. The first six verses of Isa. 18 describe how the Lord will gather the Jews to Jerusalem, there to be the prey of “fowls and beasts”
  Israel måtte verta samla igjen i landet der det bokstavlege Jerusalem ligg.Som profetiane sa måtte dette skje om dei siste hendingane skulle oppfyllast.Han viser til mange bibelvers som her i Esekiel 22.
  “Difor seier Herren Gud: Fordi de alle har vorte som slagg, vil eg SAMLA DYKK I JERUSALEM. 20 Som ein samlar sølv, kopar, jern, bly og tinn i ein smelteomn og så kveikjer opp eld og smeltar det, så vil eg i min vreide og harme samla dykk, leggja dykk i omnen og smelta dykk. 21 NÅR EG SAMLAR DYKK OG LET MIN VREIDEELD LOGA MOT DYKK, SKAL DE SMELTA I DEN. 22 Som sølvet smeltar i omnen, så SKAL DE OG SMELTAST. Då skal de sanna at eg, Herren, har late min vreide gå ut over dykk”
  Frå mange nasjonar har jødane kome heim og stadig kjem nye grupper frå Guds Folk.
  Frå td Frankrike reiser no mange utrygge jødar heim til Guds Land.
  Gud ynskjer at alle skal koma heim.
  ————
  ———–
  Diverre er det ikkje alle som forstår kva LUTRING eller smertefull SMELTETID som er i vente for nasjonen Israel.
  Gud vil reinsa folket sitt og BERRE dei som verkeleg vil tilhøyra HAN vil overleva.
  ———-
  ———
  Vakna, sverd, mot min hyrding,
  mot mannen som står meg nær,
  lyder ordet frå Herren, Allhærs Gud.
  Slå hyrdingen, og lat sauene spreiast!
  Mot dei minste vil eg lyfta mi hand.
  8 I heile landet, lyder ordet frå Herren,
  skal TO TREDJEDELAR SKAL RYDJAST UT OG DØY,
  men EIN TREDJEDEL SKAL LEIVAST.
  9 Denne TREDJEDELEN LET EG GÅ GJENNOM ELD,
  eg REINSAR HAN, som ein reinsar sølv,
  og PRØVER HAN, som ein prøver gull.
  Dei skal kalla på mitt namn,
  og eg vil høyra bøna deira og seia:
  «Dei er mitt folk,»
  og dei skal svara:
  «Herren er vår Gud.» Sakarja 13

 2. Tanken om en muslimsk antikrist er nå i ferd med å bli temmelig utbredt, og når vi ser på Koranen og muslimsk tro har den mange antikristelige kjennetegn. Vi ser et hat mot kristne og hat mot jøder som begge grupper har en utvalgt posisjon i følge Bibelen. Jødefolket (Abrahams etterkommere) ble utvalgt som Guds eiendomsfolk i og med Jahve’s utvelgelse av Abraham som fikk løfte -mens den kristne kirke eller menighet er utvalgt (før verdens grunnvold ble lagt) i Kristus. Kristus er den utvalgte: Apg 2,22 Israelittiske menn! hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann som var blitt utpekt for eder av Gud ved kraftige gjerninger…” og alle mennesker som tar sin tilflukt til Jesus fra Nasaret, har fått den store gave å kalles Guds eiendomsfolk -fordi vi er i Kristus. Guds utvelgelse i den gamle pakt var Abraham og hans ætt -og Guds utvelgelse i den fornyede pakten er Kristus Jesus -og dem som er i Han.
  Når islam hater Guds utvalgte folk og samtidig avviser at Gud har en sønn og at Kristus er kommet i kjød -er det av antikristens ånd -og kanhende vi i islam vil se den personifiserte Antikrist med stor A.

  • Antikrist er sjefen for Babylon- endetidas stormakt.
   Det burde ikkje vera tvil om kva makt det er som er dronninga over dei andre nasjonane.
   Arthur Pink skreiv i 1923 desse orda.
   http://www.biblebelievers.com/Pink/antichrist16.htm
   “But we are not left to logical deductions, the Word of God expressly affirms that Babylon will play a prominent part at the Time of the End. The empire over which the Antichrist will reign is described in the identical symbols which were applied to the four world-kingdoms of Dan. 7. “
   ————-
   “The whole of Jer. 51 should be carefully studied in this connection. Much in it we reserve for consideration in the two chapters which will follow this. Here we simply call attention to vv. 47-49: “Therefore, behold, the days come, that I will do judgment upon the graven images of Babylon: and her whole land shall be confounded, and all her slain shall fall in the midst of her. Then the heaven and the earth, and all that is therein, shall sing for Babylon: for the Spoiler shall come upon her from the north, saith the Lord. As Babylon hath caused the slain of Israel to fall, so at Babylon shall fall the slain of all the earth”
   ————–
   “Isaiah, Jeremiah, and the Revelation each declare that Babylon shall be burned with fire. “And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees’ excellency shall be as when God overthrew Sodom and Gomorah” (Isa. 13:19). “The mighty men of Babylon have forborne to fight, they have remained in their holes: their might hath failed; they become as women: they have burned her dwelling places; her bars are broken…Thus saith the Lord or hosts; the broad walls of Babylon shall be utterly broken, and her high gates shall be burned with fire” (Jer. 51:30,58). “And cried when they saw the smoke of her burning, saying, What city is like unto this great city!” (Rev. 18:18).”
   ———————–
   http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm
   “It will become very clear to you why AMERICA will produce ANTICHRIST. He will rise up right in front of the noses of the apostate Christians who will embrace Him with their whole heart, for they REJECTED TRUTH, REJECTED GOD, AND REJECTED CHRIST. It will be the deception of all deceptions. YOU DO NOT WANT TO BE A PART OF THAT DECEPTION! “COME OUT OF HER, MY PEOPLE, THAT YE NOT BE PARTAKERS OF HER PLAGUES”
   Dei kristne kjem til å applaudera Antikrist sine gjerningar i starten. Han tek eit oppgjer med muslimane.

 3. Sitat:
  “Det er den hvite rytter som islam-krig-kristne Johannes så i Åpenbaringen kapitel 6 som stormer frem. I den 70 årsuke vil den falske fredsfyrste undertegne en pakt med jødene.”
  ———————–
  Dette er riktig, men det er ikkje ein muslim som gjer det.
  Åp 6 beskriv Antikrist si utvikling.
  Fyrst er det som ryttaren på den kvite hesten.
  “Då såg eg ein kvit hest, og han som sat på hesten, hadde ein boge. Det vart gjeve han ein sigerskrans, og med siger drog han ut for å sigra.”
  ———————
  Til slutt er han beskrive som “døden og dødsriket” eller som det står på engelsk “Death and Hell”
  “Kom!» 8 Då fekk eg sjå ein gulbleik hest. Han som sat på hesten, bar namnet Døden, og dødsriket fylgde han”.
  Du finn han omtala i Habakkuk 2 som” Death and Hell.”(døden og dødsriket)
  “Behold, his (ANTIKRIST) soul which is lifted up is not upright in him: but the just shall live by his faith.
  Yea also, because HE TRANSGRESSETH BY WINE he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as HELL, and is as DEATH. and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people:”
  http://ariel.org/dlc/dlc-exw-hab05.htm
  Den vestlege verda vil samla seg rundt han når han tek eit oppgjer med muslimane.
  Jødane vil forguda han i starten.
  Han går inn i land etter land i Midtausten, slik Daniel 11 beskriv det.
  Esaias 28 fortel om denne pakta jødane inngår med “Death and Hell”.
  “Because ye have said, We have made a COVENANT WITH DEATH, and with HELL are we at AGREEMENT, when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:
  “And your COVENANT WITH DEATH shall be disannulled, and your AGREEMENT WITH HELL shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it.”
  Når jødane trur framtida er sikra med denne pakta, kjem undergangen over dei når Antikrist invaderar landet.

 4. Du kan da ikke mene at Bush er antikrist? Dette er jo det reneste tøv, Langesæter. Mer sannsynlig er han en muslim, kanskje Obama?

  • Nei, Anna.
   Du må setja deg inn i alle kjenneteikna.
   George W. Bush er personen som kjem tilbake til alle si undring.
   I 2001, då terroraksjonen 911 skjedde, levde det 5 avgåtte presidentar i USA.
   Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush og Bill Clinton.
   George Walker Bush sat som president.
   Legg merke til teksten.
   ” Dei er òg sju kongar: ( presidentar) Fem av dei er falne (gått av), Gerald Ford , Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush, og Bill Clinton éin er no, (George Walker Bush jr)
   og éin er enno ikkje komen, (Barak Obama)
   og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund.(LITTLE WHILE)
   Dyret / Antikrist ( George Walker Bush) som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte.” Op 17″

  • ‘ en er nå’ .Det betyr at en av disse ‘kongene’/ rikene eksisterte på Johannes sin tid. Det var med andre ord Romerriket.

  • Etter vanlig tolkning av skriftstedet så kommer antikrist fra et land i det gamle Romerriket. Mange ser det slik at EU er det nye Romerriket og at antikristen kommer herfra. Tyrkia ønsker medlemskap og ifølge Shobat kommer antikrist fra Tyrkia.
   Langesæter, vi kommer ikke bort fra at det ble sagt ‘en er nå’ og at dette refererte til Johannes sin tid. Du finner ikke belegg for å tro noe annet. Det er mye i GT og Åpenbaringen som fremdeles er uklart for oss.

  • “en er nå”
   ————–
   I Johannes Åp 14 finn du desse 3 engalar bodskap.
   Det er Guds tre siste advarslar til menneska på jorda.
   “Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.
   Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For NÅ er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!»
   ——————————
   8 En annen engel fulgte etter og sa: « Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.»
   ——————
   9 En tredje engel fulgte etter dem og ropte med høy røst: «Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, 10 skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, “
   —————————
   Desse tre advarslane har fyrst aktualitet heilt på slutten av historien.
   Fyrst då kjem dyret og biletet vert sett opp.
   Babylon den store er vorte supermakt og Gud forkynner at ho er FALLEN.
   Det same gjeld bodskapen om DOMMEN.
   “NÅ er timen komen” gjeld sjølvsagt heilt på slutten.
   Dommen kjem etter 120 jubileum eller 6000 år på Yom KIppur, slik 3 Mosebok 25 fortel oss.
   ———————
   Antikrist kjem i ei rekkje av styrande og gjeld frå eit punkt i historien som Gud har sett.
   http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm
   “Thus, we can without much fear of contradiction dismiss the possibility that these “seven kings” as such refer to seven nations; we are then left with the thought that the riddle is referencing different PERSONS – i.e., seven rulers who ARREAR IN SUCCESSION to one another as world-rulers in the “Latter Days” – AND IN THE “LATTER DAYS” THE ONLY RULERS THAT COUNT ARE U.S. PRESIDENTS, THE “KINGS” OVER MODERN BABYLON. [

  • Desverre Anna..Langesæter er besatt av regnestykker og vet både når Jesus kommer og at Bush er antikrist. Han tror vi blir frelst av lovgjerninger og at Paulus og Lukas er falske profeter. Her må det et mirakel til skal Langesæter bli frelst. Den onde har lurt han trill rundt og viklet han inn i en syk mix av bibel, New age, jødedom og ren fantasi.

  • Jeg tror Jesus kommer å oppretter sitt rike her på jord..1000 års riket. Men dette riket tar slutt etter 1000 år da djevelen igjen vil bli sluppet løs og forfører nasjonene. Slik Åp.20 beskriver.. Da kommer Herren til å kaste ild ned fra himmelen og fortære dem. Så vil denne jorden brenne opp og Guds domstol blir opprettet slik Åp.20:11-15 beskriver. Deretter skaper Herren en ny himmel og en ny jord. Der vil de troende leve i evighet sammen Med Herren. Dette taler både Paulus, Peter, Johannes og profetene om. Ingen motsetninger i dette.. Skal du komme dit må du omvende deg å tro på evangeliet.

  • Ok,men då burde du bruka litt tid på desse 6000 åra eller 120 jubileum.

   “Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret som var og ikkje er, men som skal koma att (RETURNERA).”
   Som teksten seier vil dei som ikkje har namnet sitt innskrive i livsens bok UNDRA SEG når dei ser dyret som har styrt før koma tilbake.
   Det vil flesteparten gjera når Bush returnerer. Veldig få reknar med det.
   Han vil ta eit oppgjer med muslimane og går inn i land etter land i Midtausten og tek kontrollen.
   Eit område vert skåna. Det er Jordan,slik Daniel 11 fortel.
   “Han dreg inn i det fagre landet (ISRAEL), og mange tusen skal falla. Men desse skal sleppa unna hans hand: Edom og Moab (JORDANOMRÅDET) og dei fremste av ammonittane.”
   http://api.ning.com/files/wPCzCvlx32z1IrSUb552fD9mcan1mmoz0JCo3dmwq3G4lN*PR4cos3fJ5eqarHXSrr3STFdOuPcJ8X*Re-5Rr704g4NAkwHi/JordanTopoEagle.jpg
   Åp 12 beskriv området og. Det er det same Yeshua seier i Matteus 24 om dei som bur i Judea må røma til fjells når dei ser Antikrist gjera seg klar til å innta Jerusalem.
   “Men ho fekk dei to vengene til DEN STORE ØRNA, så ho kunne flyga ut til staden sin i ØYDEMARKA og få mat og det ho elles trong i ei tid og to tider og ei halv tid, langt borte frå ormen.”
   “In total, President Gog Bush will visit Israel 3 times. But between his second and third visit, something* will occur that will cause the USA elections to be cancelled and President Bush will remain the president.
   (It is interesting to note that the name Bush בוש read in reverse is Shuv שוב – RETURN.)
   When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.”
   http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  • Bjørn. Ja, Jesus oppretter 1000 års riket her på jorden etter at 6000 år har passert. I de 1000 årene får jødene den posisjonen de skulle hatt, men som de valgte bort på grunn av synd. De skal spre evangeliet ut til fjerne kyster, står det.
   Etter 1000 år slippes den onde løs. Mange mennesker blir født i 1000 årsriket, og de må også prøves slik som oss, Så starter evigheten her på en renset jord.

  • Har tilnærmet samme forståelse som deg her, Langesæter. Men det er jo ikke noe til hinder for at opprykkelsen likevel vil skje. Jeg tror ikke at Paulus lyver. Kan det hende at bruden rykkes opp og bringes til Jerusalem, der bryllupsmåltidet kanskje skal være? Ref; to skal male på samme kvern, den ene tas med og den andre blir latt tilbake. Folk tror at de skal bo i himmelen, men vår bolig skal være her på jorda – på en renset jord. Derfor står det kanskje at den er spart til ilden.
   Ellers er jeg enig i at mennesket har fått 6000 år her på jorda før 1000 års riket kommer, eller riket for Israel som det også kalles. Har riktignok litt andre betegnelser på de tre 2000 års periodene enn deg.

  • Kolosserne 2:20-23 NB
   “Når dere er døde med Kristus fra verdens
   barnelærdom, hvordan kan dere da – som om dere fortsatt levde i verden – la dem legge slike bud på dere: Ta ikke! Smak ikke! Rør ikke! Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Slikt har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legemet. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet.”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *