350 “Ungdom i Oppdrag” misjonærer risikerer å bli kastet ut av Storbritannia innen april

ywam-2Den kristne misjons bevegelsen Youth With A Mission, i Norge kalt Ungdom i Oppdrag (UIO) risikerer å miste mer enn 350 misjonærer som jobber med å spre evangeliet i Storbritannia og Wales fordi deres visum er suspendert. Dersom ikke britiske myndigheter opphever suspenderingen av misjonærenes visum vil 350 misjonærer og deres familier måtte forlate landet innen april. Bakgrunnen er at britiske immigrasjonsmyndigheter har endret organisasjonens visum-status, heter det i en haste-melding sendt ut fra organisasjonens base i Harpenden.

I følge britiske myndigheter er det funnet visum-regelbrudd knyttet til organisasjonen i to
av flere regioner og dette gjør at myndighetene truer med å frata dem en gunstig visum ordning som gjør at UIO misjonærer har kunnet være i Storbritannia i to år. Også andre kristne organisasjoner har fått merke det britiske forsøker på å begrense innvandring og blant de som har vært rammet tidligere finner vi  Wycliffe bibeloversettere og Nations ‘Trust. Dersom britiske immigrasjonsmyndigheter gjør alvor av sin trussel vil mer enn 350 UIO misjonærer måtte forlate landet innen 60 dager, heter det på organisasjonens nettside. Youth With A Mission er en internasjonal misjonsorganisasjon som sender ut unge mennesker med det kristne budskapet til alle verdensdeler gjennom blant annet DTS. Samtidig med hastemeldingen fra organisasjonen går det ut en oppfordring til troende om å be for situasjonen samtidig som organisasjonen er i dialog med britiske myndigheter.

https://www.youtube.com/watch?v=2sYNf4mma8w