Islam kan være Babylon den store skjøge i Åpenbaringsboken

babylon-206x300Når vi i dag refokuserer på det profetiske ord, blir det åpenbart at dyrets rike som portretteres i Åpenbaringen peker på det islamske imperium. Riket stiger opp fra området til de historiske rikene Babylon (løve), Media Persia (bjørn) og Grekenland

Det har eksistert mange teorier omkring hvem som vil komme til å oppfylle de bibelske profetier om “”Babylon den store skjøge” som er nedskrevet i Johannes Åpenbaring kapittel 17 og 18. “Skjøgen er en by og er et mysterium for verden. Avsnittet gir en rekke beskrivelser av kvinnen og det er i dag flere teorier om hvem hun er. Noen hevder det er New-York andre Jerusalem, men det mest utbredte teorien er at skjøgen er Roma,” skriver David Lindhjem i et innlegg på verdidebatt. “Dyret representerer derfor ikke Romerriket, men det islamske imperium som i dag våkner til live igjen etter å ha vært “dødelig såret” i ca. 100 år,” skriver Lindhjem i sin første del av innlegget som kan leses fra verdidebatt her

Én tanke om “Islam kan være Babylon den store skjøge i Åpenbaringsboken

  1. Jeg syntes likevel at det var en interessant teori Lindhjem her fremsetter. Med fremveksten av islam de siste årene har vi sett en grusom og ondskapsfull makt reise seg, en makt som myrder og dreper kristne i stadig større omfang og antall uten at den kristne kirke i Vesten syntes å bry seg nevneverdig. Jeg venter i spenning på del 2 og 3 av hans innleggs-serie

Det er stengt for kommentarer.