Sør-stats baptistene endrer policy omkring tungetale

Etter flere tiår med motstand vil Sør-stats baptistene nå tillate at misjonærkandidater taler i tungetaletunger, en praksis som er assosiert med pinsevenner og karismatiske kirker. Den nye policyen ble godkjent av trossamfunnets internasjonale misjons styre onsdag og og reverserer dermed en policy som man vedtok for ti år siden. Tungetale er en gammel kristen praksis omtalt i det nye testamentet der mennesker ber i et språk de ikke forstår. Praksisen som man finner i NT døde ut før den gjenoppstod i det 20 ende århundre og blant mange pinsevenner blir tungetalen ansett som en Hellige Ånds gave som også inkluderer helbredelse og profeti. Det er Charisma News som sent fredag kveld kunne bringe nyheten om skifte av policy innenfor Sør-stats baptistene. I 2005 ble det vedtatt retningslinjer som automatisk diskvalifiserte misjonskandidater som talte i tunger. Disse vil imidlertid ikke lenger automatisk bli diskvalifisert. Sør-stats baptistene har vært blant de kirkesamfunn som har ment at praksisen med tungetale opphørte ved den siste apostels død. Et synspunkt som er svært omstridt blant kristne i Norge.