Innlegg: Når kommer verdensvekkelsen?

“Vi ber om vekkelse! Vi venter på vekkelse! De første kristne var ofte samlet til bønn. «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene» Apg 2  Vi hører stadig om at det skal komme store vekkelser. Det er spesielt amerikanske forkynnere som hevder dette, men vi hører også at det skal komme en vekkelse over Norge hvor over 1 million mennesker skal bli frelst før Jesus kommer for å hente bruden,” skriver  Ingolf K. Ones, Isdalstø i et innlegg

Noen forkynnere hevder at Jesus ikke kan komme for å hente bruden før en mektig vekkelse har forberedt verden for Hans komme. Vi lever i Nådens tidshusholdning. Denne tidshusholdning vil bli avsluttet med dom slik som de fem tidligere tidshusholdninger. Verden modnes for dom, og Jesus kommer ikke før denne verdens ondskap er fullmoden. Gud advarer i sitt Ord dem som «gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.» Jes 10:1. Til tross for dette har vårt storting vedtatt og satt i kraft mange ugudelige lover. Et alvorlig eksempel er abortloven, som vi med full rett kan kalle fosterdrapsloven. Mer enn 500.000 fostre er blitt drept i mors liv etter at loven ble innført. Straffen venter på dem som medvirker til dette, hvis de ikke omvender seg fra denne galskap av et sønderknust hjerte! Kan vi finne noe i Bibelen om store vekkelser før Jesus kommer og henter Bruden? Nei, tvert imot! Bibelens beskrivelse av tiden før Jesus kommer for å hente Bruden og tiden før Hans komme som Konge for å opprette tusenårsriket, er trist lesning. Ærefrykten for Guds ord forsvinner og mange kristne lederes frafall fra sentral bibelsk lære er betydelig. Den norske kirke har lidd skipsbrudd og det forventes at flere trossamfunn vil følge etter. Dagbladet Dagen ­stilte ­fire spørsmål til 15 pinsepastor­er om deres forhold til homofili. De aller fleste svarene som ble avgitt, er meget trist lesning. Det ­lover ikke godt for dagene som kommer! Jesus sa: «Mon jeg finner troen på jorden?» og apostelen Paulus skrev til Tessalonikerne at «først må frafallet komme!» 2. Tess 2:3.

Etter min forståelse er tiden moden for Hans komme. Jesu komme står for døren! Det forholder seg nemlig ikke slik at det er en skikket verden som skal ta imot Ham, men en verden som er moden for dom! Det er imidlertid mange mennesker over hele verden som venter på bortrykkelsen.  De er våkne og edrue og lever i forventning om at «Herren selv skal komme ned fra Himmelen med et bydende rop, og med overengels røst og med Guds basun» og kalle de døde i Kristus og de levende i Kristus til oppbrudd. Tess 4:16. Disse menneskene vet at det er viktig at de våker og ber om at de «må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» Luk 21:36. Hvor blir det så av verdensvekkelsen? Jo, den kommer, men det må først skje et mirakel uten sidestykke i historien: bortrykkelsen! Bortrykkelsen vil bli førstesidestoff i media over hele jorden. Tenk hva som vil skje i det øyeblikk Gud gir beskjed til Jesus om å hente Bruden! Troende og rede kvinner og menn som sitter med spakene i fly, biler, busser, bybanevogner og skip over hele verden, vil bli hentet hjem til himmelen!  Over hele jorden vil det være menighetsmedlemmer som er latt tilbake fordi de ikke var rede. Alle disse vet hva som er skjedd. De vil bli meget ulykkelige, og samtidig fullt klar over at nå kommer Den store trengsel, Vredens sju år, og at Antikrist nå vil stå frem.

Frafalne og folk med noe kjennskap til kristendommen vil strømme til møtene etter bortrykkelsen har funnet sted

Det er all grunn til å tro at alle de etterlatte med familier og venner, samt alle som har noe kjennskap til Bibelens lære, vil ønske å komme til himmelen. Det blir da en vekkelse av uanede dimensjoner over hele verden til tross for at de fleste må regne med å gi sitt liv for troen på Jesus! Verdensvekkelsen blir da en realitet! De som ønsker å komme til himmelen, søker nå til kirker og bedehus hvor de vil kunne lytte til et uforfalsket evangelium fra dyktige forkynnere som nå er klar over at de må følge Skriftens ord til punkt og prikke! Antikrist står frem. Han inngår en avtale med Verdenskirken (Skjøgekirken) for å få hjelp til å bli godtatt som verdensleder. Bort imot midten av trengselstiden føler Antikrist at han har fått den hjelpen han trenger, og han går nå løs på Skjøgekirken for å ødelegge den, fordi han ikke tåler noen konkurranse om tilbedelse!

Dette kan vi lese om i Åp 17 og 18. Nå setter Antikrist seg i Templet og forlanger tilbedelse. Han får hjelp av Den falske profet, det annet dyr, som stiger opp av folkehavet. Den falske profet får i oppdrag å sørge for at alle mennesker på jorden faller ned og tilber Antikrist. Et middel til dette er å tvinge alle mennesker til å ta dyrets merke på pannen eller på høyre hånd. Den som ikke retter seg etter dette kravet, får ikke anledning til å handle i butikkene. De må da regne med å gi sine liv for troen på Jesus, deres Frelser og Herre. Mange mennesker over hele jorden velger Jesus Kristus og blir med i den store hvite skare som ingen kunne telle! Apostelen Johannes fikk se resultatet av denne verdensomfattende vekkelse: «En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for Tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender.» Apg 7:9. «Dette er de som kommer ut av Den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.» Apg 7:14. «De hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.» Apg 12:11. Den store trengsel kommer som et resultat av folkenes forkastelse av Jesus Kristus, Guds frelsestilbud, men den er også en prosess som har til hensikt å vekke og modne Israel, Guds utvalgte folk, til erkjennelse av at det var galt å forkaste Jesus, deres lovede Messias, og at de nå må komme i rett forhold til Ham.

Innlegget er skrevet av  Ingolf K. Ones.

Se filmen  Final The Rapture
I videoen under som er en spillefilm fra 2013, får vi et innblikk i hva som vil skje når bortrykkelsen finner sted.

https://www.youtube.com/watch?v=qghnCM5l__U

 

 

16 tanker om “Innlegg: Når kommer verdensvekkelsen?

 1. Det er vanskelig å se ut i fra bibelen at de virkelig store menneskemassene skal vende om til Gud.

  Selv i GT heter det profetisk at “det blir ikke mange mennesker tilbake”

  Jesus slo fast at “som det var i Noahs dager skal det være i menneskesønnens dager”. Da overlevde kun 8 av millioner. Da er det vel grunn til å tro at bare et betydelig mindretall overlever Harmageddon. Det heter jo at “mennesker da skal bli sjeldnere enn gull – ja gull fra Ofir”.

  “Få er de som går på den smale vei”, sa Kristus.

  Slik kunne vi fortsette å vise til analoge bibelsteder om emnet. Når det står at “en stor skare som ingen kunne telle kommer ut av den store trengsel” kan man lett tenke at det er snakk om voldsomme menneskemengder. Men at de ikke kunne telles kan også bare bety at tallet ikke er fastlagt på forhånd slik det er for de 144000’s del som har himmelsk håp.

  Ordet “skare” er dessuten “oklas” på gresk. Det er samme ord som brukes om de 120 som var samlet på pinsedagen i år 33. En STOR “oklas” behøver derfor ikke nødvendigvis inkludere tusenvis eller millioner av mennesker.

  Selvsagt ville det ha gledet Guds hjerte storlig om de fleste av Hans skapninger vendte om til Hans veiledning og tok imot Kristi offer. Men når vi leser alle skriftstedene om det motsatte, er det all grunn til å akseptere noe annet JHVH Gud lar si om seg selv i sitt inspirerte ord:

  “Det er umulig for Gud å lyve”.

  11
  4
 2. Jeg har som mange andre kristne fått feil undervisning om dette.
  Når alle går rundt og venter på en vekkelse, føler jeg ikke så veldig for å si hva jeg mener Guds Ord sier om dette. Da er man pessimist osv.

  Våre kristne aviser kunne gjerne lese dette innlegget til Søkelys grundig og skrive noe om dette. Bra artikkel med mange viktige bibelvers her 🙂

  Jeg tenker at det må da være NOEN pastorer som har skjønt at de har undervist feil ang. vekkelse? Det er ok å gjøre feil. Men man kan jo forsøke å rydde opp etter seg…. (Og Jesus kommer ikke snart, kjære pastorer, det er det minst 3,5 el. 7 år til det. Men OPPRYKKELSEN skjer kanskje snart)

  Jeg ber ikke om vekkelse. Jeg ber for enkeltpersoner, og vilt fremmede personer Gud viser meg. Og Guds Ord står fast på det -at da skjer det noe.
  Jeg tror dessverre at mange rundt meg aldri vil vende om før livet blir uutholdelig her for dem. Selv om jeg vet at alt er mulig for Gud. Matt. 19:26.

  2
  1
  • Dette var en utrolig bra artikkel.

   Hannah, dersom du har lyst til å lese og lære mer om endetiden så har jeg masse flotte artikler på http://www.bibelogtro.com

   De fleste av dem er oversatt fra http://www.beginningandend.com

   Tilbakemeldingene jeg får er at disse artiklene har vært til oppmuntring, klargjørende og har gitt en bedre forståelse av Biblelen. Hele Bibelen henger sammen og det som skjedde før den store vannflommen henger nøye sammen med det som skjer opp igjennom historien og som vil skje i endetiden.

   Start gjerne med å lese dette:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2018/02/18/nefilim-kjemper-i-bibelen-utvidet/

   Mvh hilsen og de beste ønsker Richard

   4
   3
  • Takk Richard. Har vært en del innom nettstedene du nevner. Veldig bra 🙂 Som Søkelys og Toreblogg. Anbefales! Oppdaget dessverre siden din litt sent, så det meste har jeg lest på utenlandske nettsteder, bøker og YouTube. Men det viktigste av alt, Bibelen 🙂 Det finnes intet mer spennende!

   Det du skriver om at Bibelen henger sammen, vannflommen, endetid osv. er så sant. Og ikke et navn el. dato nevnt i Bibelen er uviktig 🙂

 3. Til Josef!
  I Joh.åp 7. 4 – 8 står det at de 144000 er fra Israels tolv stammer. Det står at det var tolv tusen fra hver av de nevnte stammene. Kan vel ikke bli mer tydelig enn det!

  4
  6
  • Men Hannah, de tolv som er nevnt er ikke samsvarende med de opprinnelige tolv stammene. Dan står ikke der. Josef står der tydeligvis for Efraim. Levi hadde ikke arvelodd i Israel, men var satt til side som et presteskap, men er satt inn i stedet for Dan.

   Det jordiske Israel vi i dag ser innerst i Middelhavet er et blandingsfolk av alle jordens raser og ætter. Det finnes INGEN idag som kan dokumentere at de er opprinnelige jøder fra før år 70 evt. da også alle listene med opptegnelser over hvem som tilhørte de ulike stammene, samt prestelige levitter eller yppersteprestelige aronitter ble borte da romerne brant ned tempelet og fordrev innbyggerne rundt i verden. I dagens Israel bor det rundt 8 millioner mennesker som HEVDER de er jødiske etterkommere.

   Alle de 144000 utgjør som bibelen sier “et kongelig presteskap”. Et presteskap av tidligere jordiske kvinner og menn som utgjør den regjering av ÅNDELIGE JØDER hvori opptatt Jesu første disipler og medlemmer utvalgt helt frem til idag.

   Som bibelen sier dreier det seg ikke bare om tidligere jøder, for det står: “Jøde er ikke lenger den som er omskåret på kroppen, men hjertets omskjærelse i ånden”. Dette er logisk ettersom budskapet gikk ut til hedningene etter at de fleste jødene forkastet Jesu invitasjon.

   Disse 144000 kvinner og menn skal altså som regjering styre menneskene under Kristus i tusen år for å gjenopprette det jordiske paradiset som Adam og Eva tapte. At denne regjeringen tidligere har vært mennesker borger for at alle de som lever på jorden etter Harmageddon kan være sikre på at både kvinner og menn vil bli forstått med barmhjertighet.

   Det vil til slutt bli et vidunderlig jordisk paradis – akkurat som Jehovah skapte det – før de første mennesker stjal og gjorde opprør. Men ingen av Guds skapninger får i det lange løp lov til å pille Gud på nesen. Alt blir som Han har sagt. Og når Hans hviledag er over, etter de tusen år, kan Kristus presentere for Ham et skaperverk akkurat like fullkomment som da Han innledet hvilen.

   7
   4
  • Det strømmer for eksempel inn afrikanere fra Etiopia til Israel som hevder de er etterkommere av Salomo og dronningen av Saba. Blant innbyggerne i dagens Israel er det harde debatter om hvem som skal få lov til å kalle seg jøder. Mange afrikanere er vist ut av landet. Poenget er imidlertid at INGEN i dag kan vise til noe som helst stammeopprinnelse. Det er og blir påstander.

   7
   4
  • Josef du mener nok å svare HannE – Berit Østby. Ikke meg, Hannah.

   Er du Jehovas vitne?

  • Ja, jeg er et vitne for Jehovah OG Kristus. Slik alle sanne kristne bør være. Jehovahs navn står over 7000 ganger i Bibelen, og det konkluderes: “Dere er mine vitner, Sier JHVH, at Jeg er Gud”. Noen uttaler dette Jahveh, mens andre sier Jehovah.

   Men jeg tilhører ikke selskapet Vakttårnet, som vanligvis kaller seg Jehovas Vitner. Det er da heller ikke å undres over at Satan lar sine tjenere kalle seg for Jehovas vitner. Han forsøker jo å kopiere en rekke bibelske elementer for å narre menneskene.

   5
   1
  • Ok.
   Da er det Rom. 10, 9-10 som gjelder for deg, som meg da.
   Jeg har bare lurt flere ganger. Takk for svar.

  • Richard: “Skriften identifiserer de 144 000 i klar tekst at de er israelitter, barn av Israel.”

   Dessverre farer du vill fordi du leser de greske skriftene med kjødelige øyne. Bibelen fastslår at “jøde er ikke lenger de som er omskåret på kroppen, men ved hjertets omskjærelse i ÅNDEN.”

   Det viser at de 144000 er en blanding av de første kristne jødene og kristne av nasjonene etter at Peter gikk til hedningen Kornelius fordi tallet på 144 000 ikke ble oppfylt på grunn av at de fleste jødene forkastet Jesus som messias.

   Guds Israel i dag er derfor ikke atombombenasjonen Israel innerst i Middelhavet, men en ÅNDELIG nasjon av salvede kristne kvinner og menn som til sammen utgjør 144 000 himmelske regjeringsmedlemmer som skal styre jorden i det kommende tusenårige riket som skal gjøre jorden og menneskeheten om til det paradiset på jord som Adam og Eva tapte. Eller som bibelen sier: “ALLE tings gjenopprettelse”. Også de jordiske, etter at himmelen ble renset rundt 1914. (“Fadervår: Som i himmelen så og på jorden”.)

   Vi som har dette håpet og “fortsatt er tilbake” på jorden skal til sist rykkes opp til våre himmelske brødre og sammen utgjøre den ÅNDELIGE bruden når det ÅNDELIGE bryllupet med Kristus finner sted.

   7
   4
 4. Teologisk matematikk er og blir like tragikomisk som stjernetydig og annen overtro. Ufrivillig komisk, men egentlig trist. I alle fall er abrahamittisk tallmystikk unødvendig for å takle virkeligheten. Men det er sikkert et stimulerende tidsfordriv. Like givende som en kryssordoppgave.

  Blandingen av konkrete tall, mystisisme og metaforer er ideell grobunn for religiøse og profane konspirasjonsteorier. Bibelens uklare klarheter og klare uklarheter sysselsetter gode hjerner somkunne ha brukt talenter og privilegier på mer samfunnsnyttige aktiviteter.

  2
  1
  • Takk for dine ateistiske bidrag til oppfyllelsen av profetiene. Jeg var litt usikker en stund fordi ingen ateister kom med sine anklager. Men nå har altså budskapet mitt nådd helt frem til dere og de bibelske sannhetene viser seg således å stemme til minste detalj. Nå må du bare love meg at du ikke stikker her ifra med halen mellom benene. Vi er HELT avhengige av deg for at bildet skal være komplett. Takk for at du ikke klarer å holde deg.

   Åndelig kaffe og bløtkake til deg!

   Din hengivne

   Josef :=)

   2
   1

Det er stengt for kommentarer.