Israelsk flyangrep mot 6 Hamas mål på den nordlige del av Gaza

Israelske fly angrep militære mål i Gaza. Foto: Isaac Idan- med tillatelse (arkivfoto)

Israelske kampfly skal i natt ha bombet seks forskjellige mål på Gaza stripen. Dette melder palestinske kilder. De israelske angrepene skal ha kommet etter at flere hus i den israelske byen Sderot ble beskutt med maskingevær ild tidligere onsdag. Ingen skal ha blitt skadd som en følge av det palestinske angrepet. Sent onsdag kveld svarte Israel på det palestinske angrepet med å sende F16 fly på vingene. Disse skal ha avfyrt et ukjent antall raketter mot seks forskjellige Hamas mål. Foreløpig er det usikkert hvorvidt noen er drept eller skadd på palestinsk side. I de siste dagene har det vært svært spent mellom Israel og Hamas på grunn av den amerikanske ambassade flyttingen og feiringen av at staten Israel er 70 år.

Facebook Comments

16 tanker om “Israelsk flyangrep mot 6 Hamas mål på den nordlige del av Gaza

 1. Opptøyer, brannstiftelser og vold sprer seg nå som en farsott over Europa fra akkurat de samme kulturelle entitetene som plager nasjonen Israel. Alle vet hva som er problemet. Ikke hudfarge, men politisk religion.

  Alt dette oppfyller Bibelens ord om at “folkene skal engstes av fortvilelse over det som kommer over dem”. Samtidig legges grunnlaget for at Gud legger “dyret” – nasjonene – i hjertet å ødelegge “skjøgen” – falsk religion.

  Etter hvert som alt dette eskalerer vil dette initiativet for nasjonene virke som globalistenes siste halmstrå for å redde sitt prosjekt. Slik får FN – “dyrets bilde” – “makt i en time” – en kort tid – til å gjennomføre sitt siste stunt.

  For etter at de har tatt hånd om den religionsinspirerte trusselen mot verdensfreden, vil de selv initiere et kraftig utrop world wide om “fred og sikkerhet”. Men som sanne kristne kjenner fra bibelen vil det i samme stund komme “en brå undergang over dem” – Harmageddon. Det vil utløses når nasjonene til sist går til angrep på den siste rest av fredelige kristne som ikke har latt sin gudsdyrkelse kue av de moderne “faraoer”s trusler.

  En vidunderlig fremtid på en paradisisk jord i evig ungdom ligger rett foran menneskene. Grip denne sjansen, svelg stolthet og revurder din nåværende tro og vend om. Dette tilbudet kommer snart aldri igjen!

 2. I DE SISTE DAGER (Altså NÅ red.anm) skal det skje…….

  …….De skal smi sverdene om til plogskjær
  og spydene til vingårdskniver.
  FOLK SKAL IKKE LØFTE SVERD MOT FOLK
  OG IKKE LENGER LÆRE Å FØRE KRIG.

  Vi lever NÅ i de siste dager. Det er NÅ Guds tjenere skal ” smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. OG IKKE LÆRE Å FØRE KRIG”.

  Det er på dette grunnlag kristne i det hele tatt får overleve Harmageddon. Det homoseksuelt tolererende kjødelige Israel som dreper andre mennesker ned for fote og som setter sin lit til atomvåpen, granater, bomber, kuler og krutt viser en hel verden at de ikke stoler på JHVH, men kun på seg selv.

  De har ikke endret sin åndelige banditt-oppførsel det grann siden JHVH dømte dem til fortapelse via profetien om at i den syttiende uken skulle all ofring opphøre. Det finnes etter at JHVH satte ENDELIG punktum for deres råtne nasjon i år 70 evt. ikke en eneste opptegnelse om hvem som er levitter eller aronitter som var de eneste som kunne tjene i tempelets indre deler.

  Det som skjedde da Israel ble endelig knust i år 70 er et godt forbilde for Israels bedrøvelige endeligt om kort tid når Kristus og de 144000 brødrene hans knuser dem. Alle deres villfarne kolportører som ikke vender om fra sin avgudsdyrkelse innerst i Middelhavet vil også måtte bøte med avskjærelse fra det evige livet. Akkurat som Jesus profeterte om fariseerne og sadukeerne – totalt villfarne jøder.

  Det er fortsatt litt tid igjen hr. Langesæter. Svelg stoltheten over feiltakelsen og vend om!

  • Åndelig sett er Israel i sin nåværende tilstand i et åndelig mørke og kan sammenliknes med hvilket som helst annet folk. Kan lese om det litt utover i galaterne.
   Står også at ikke Gud har forkastet sitt folk som Han tidligere har vedkjent seg. Det kan vi lese utover i Romerne.
   Kan også lese om Guds frelsesplan med dette folket. Men nå er de podet av sitt eget naturlige oljetre pga vantro. Men de blir podet på igjen ved tro. Vi hedninger som er et vilt oljetre er podet på ved tro. Står også at vi ikke skal være hovmodige, men frykte.
   Viktig å ikke glemme at vi er rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus. At vi kun holder oss til Hans frelses gjerning alene.
   Nåden alene, troen alene, skriften alene, Kristus alene.

   Men vi må ikke glemme Guds plan med jødefolket i endens tid. Han har en stor plan med dette folket
   De skal gjennom trengsel og en liten rest av jødefolket skal bli frelst. Og det er dom over alle dem som har behandlet dette folket urettferdig. Kan lese om disse ting i profetene

   1
   1
  • Jødene er elsket pga fedrene.
   Dem tilhører lovgivningen, paktene, løftene, gudstjenesten osv.
   Virker som mange overser dette i skriften

   1
   1
  • Men vi hedninger har fått del i Israels borgerskap ved troen på Jesus Kristus, vi som en gang av utenfor
   Derfor kan vi som er frelst ved troen på Jesus Kristus ta til oss løftene som er skrevet i Guds Ord

   1
   1
  • Flott at du er så interessert i bibelen Andre. Feilen du begår er at du forveksler profetien om de åndelige jøder med de bokstavlige, kjødelige jødene.

   Du har sikkert lest at “jøde er ikke den som er omskåret på kroppen, men de med hjertets omskjærelse i ånden.” Det er de sanne kristne – folk av “alle ætter og tunger” – inklusive individuelle jøder som vender om – som er de “jøder” disse profetiene går i oppfyllelse på.

   De kjødelige jødene på Jesu tid fikk tilbudet om å få være blant de 144000 kvinner og menn som skulle utgjøre Guds Rike i himmelen av Mesteren Kristus selv. MEN DE FLESTE SA NEI. Da gikk invitasjonen ut til folk av nasjonene rundt Israel. Og i år 70 lot JHVH Gud nasjonen Israel ødelegge.

   Dagens kjødelige Israel er et rasemessig blandingsfolk og tjener ingen funksjon for Gud ettersom ingen lenger kan hevde å være etterkommere av Levi eller Aron. Alle disse nedtegnelsene forsvant da det siste tempelet brant og ble ødelagt og jødene ble ført bort.

   Dagens kjødelige Israel er under Satans regime – akkurat som alle andre nasjoner under “denne verdens gud”. Å sette sin lit til dem ender i avgrunnen. Det er fra det himmelske Jerusalem frelsen kommer. Og det består av 144000 “levende stener”.

 3. Josef sitat:”At du er rundlurt av de av JHVH forkastede jødene viser bare at «djevelen søker hvem han kan oppsluke».
  ——————————————————–
  Dei kristne framstiller det som om jødane er forblinda sidan dei ikkje aksepterer Jesus som Messias eller som Guds son.
  Det sterkaste BEVISET for at Jesus er Guds son vert presentert ved å lesa Esaias 53.
  Tidlegare fekk eg høyra at jødane ikkje vil lesa dette kpt.
  Faktum er at kristne les det dei vil utan å ta hensyn til samanhengen (konteksten)
  http://www.aish.com/sp/ph/Isaiah_53_The_Suffering_Servant.html

  Herren Gud har ikkje nokon son som sit med han i himmelen. Det er rein oppdikting. Han styrer HEILT ÅLEINE.
  Ved å gå rundt og prøva å omvenda td jødane til å tru på Jesus, så oppfordrar du folk til avgudsdyrking.
  Gud treng ikkje eit menneskeoffer for å verta tilfredsstilt. Det er læra til Baal-dyrkarane.
  Herren Gud tilgjev om ein vender seg bort frå synda.

  “Den som synder, skal selv dø. En sønn skal ikke bære farens skyld, og en far skal ikke bære sønnens skyld. Den rettferdige skal få igjen for sin rettferd, og den urettferdige skal rammes av sin egen urett.
  21 Men når en urettferdig vender om fra all sin synd, når han holder alle forskriftene mine og gjør det som er rett og rettferdig, da skal han leve og ikke dø. 22 Alle syndene han har gjort, skal være glemt. Fordi han har gjort rett, skal han leve. 23 Det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø, sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sine veier og leve.
  24 Men når en rettferdig vender seg bort fra sin rette ferd og gjør urett, alt avskyelig som den urettferdige gjør, skulle han da få leve? Alle de rettferdige gjerninger han har gjort, skal være glemt. For sin troløshet og for sin synd skal han dø.” Esekiel 18

 4. Torstein Langesæter tror ikke på GT heller. La meg sitere en gang til DIREKTE fra GT:

  2 I DE SISTE DAGER (Altså NÅ red.anm) skal det skje
  at JHVH’s tempelberg skal stå urokkelig
  som det høyeste av fjellene
  og rage over høydene.
  Dit skal alle folkeslag strømme.

  3 Mange folk skal dra av sted og si:
  «Kom, la oss gå opp til JHVH’s fjell,
  til Jakobs Guds hus,
  så han kan lære oss sine veier
  og vi kan ferdes på hans stier.
  For lov skal gå ut fra Sion,
  JHVH’s ord fra Jerusalem.»

  4 Han skal dømme mellom folkeslag
  og skifte rett for mange folk.
  De skal smi sverdene om til plogskjær
  og spydene til vingårdskniver.
  FOLK SKAL IKKE LØFTE SVERD MOT FOLK
  OG IKKE LENGER LÆRE Å FØRE KRIG.

  Pussig at såkalte kristne kan få dette klinkende klare skriftstedet om DE SISTE DAGER, som er NÅ, til å bety at maskingeværild, bomber, granater og atomvåpen ikke bare har Guds godkjennelse, men også Hans storlige velsignelse.

  Det er bare en eneste grunn til at noen kan lese bibelen og komme til en slik konklusjon og det er at de er total-forblindet av Satan Djevelen. VÅKN OPP!

 5. sitat Josef:Jakobs ÅNDELIGE etterkommere skal være de som IKKE LØFTER SVERD MOT FOLK OG IKKE LENGER LÆRE Å FØRE KRIG.
  —————————————–
  Kor i teksten står det “åndelige etterkommere”?
  Då Sakarja skreiv desse orda var ikkje erstatningsteologien komen.
  Heile Tanakh handlar om dei bokstavlege etterkomarane av Abraham som gjennom Isak og Jakob inntok landet.

  Esekiel 39 er eit typisk eksempel på at hendingane på slutten føregår i det bokstavlege Israel.
  Israels fiendar vert knuste av Gud og israelittane må halda på i lang tid for å rydda opp etter krigen.

  “Jeg sender ild mot Magog og mot dem som bor trygt på kystene. De skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent blant mitt folk Israel. Jeg vil ikke la mitt hellige navn vanhelliges mer. Da skal folkeslagene kjenne at jeg, Herren, er hellig i Israel. Se, det kommer, det skal skje, sier Herren Gud. Dette er dagen jeg har talt om.
  Da skal de som bor i Israels byer, gå ut. De skal sette fyr på våpnene og brenne opp både rundskjold og langskjold, buer og piler, klubber og spyd. De skal fyre med dem i sju år. De trenger ikke hente ved fra marken og ikke hugge av skogene, for de holder ilden ved like med våpnene. De skal plyndre dem som plyndret dem, og røve dem som røvet dem, sier Herren Gud.
  11 Den dagen gir jeg Gog et gravsted i Israel, i Abarim-dalen, «de veifarendes dal», øst for sjøen. Dalen skal stenge veien for de veifarende. Der skal de gravlegge Gog og hele hans flokk, og dalen skal kalles Gog-flokkens dal. 12 Israelittene skal holde på med å gravlegge dem i sju måneder, for å gjøre landet rent. ”

  Sakarja 14 fortel og om nasjonane som ikkje vil få bokstavleg regn dersom dei ikkje vil halda lauvhyttefesten.

  “Da skal de som er igjen av alle folkeslagene som kom mot Jerusalem, år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, og for å feire løvhyttefesten. Hvis noen av slektene på jorden ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarene, skal regnet ikke falle over dem. 18 Det skal heller ikke falle over egypterne hvis de ikke drar opp og ikke kommer. De skal rammes av samme plage som Herren lar ramme de folkeslagene som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten. Dette skal være straffen for Egypt og alle folkeslagene som ikke drar opp for å feire løvhyttefesten.”

  Om sabbaten står det:

  “For slik den nye himmel
  og den nye jord som jeg skaper,
  alltid skal bestå for mitt ansikt, sier Herren,
  slik skal deres ætt og navn bestå.

  23 Og det skal skje:
  Fra nymånedag til nymånedag,
  fra SABBAT TIL SABBAT,
  skal ALLE MENNESKER komme
  og tilbe for mitt ansikt,
  sier Herren.” Esaias 66

  Ofringane i tempele skal i følge Esekiel 46 halda fram.
  Kristne lærer at Jesu offer avskaffa ofringane i GT. Det stemmer ikkje.
  Når tempelet igjen kjem på plass vil det vert gjenopptatt.

  • Hvorfor ikke fremføre argumenter for buddhismen Torstein? Eller Hare Krishna? Eller hinduismen? Du tror jo ikke på Kristus som du mener “bør kastes i søpla”.

   Sanne kristne tror på Kristus som oppfyllelsen av GT. Ikke atombombemakten og homonasjonen Israel. At du er rundlurt av de av JHVH forkastede jødene viser bare at “djevelen søker hvem han kan oppsluke”.

   Hva blir det neste innslaget på søkelys? Japansk keiserdyrkelse eller afrikansk fedredyrkelse?

   GT er klar på at ofringene og tempelet opphørte på slutten av de 70 årsukene da “jødene gikk i forventning om Messias” nettopp på bakgrunn av profetien i GT.

   Jødene er som nasjon “kastet i søpla”, men er som enkeltpersoner hjertelig velkomne til Guds Rike i himmelen.

 6. Israel må inn å utrydde Hamas i Gaza. Det må gjøres skikkelig. Ondskapen må ryddes vekk. Det er tragisk men det må gjøres før eller siden. Nazi Tyskland måtte knuses sønder og sammen og Japan måtte betale dyrt for at freden kunne senke seg i verden. Slik er det av og till. Når ondskapen vokser vil den ikke stoppe. Den må utryddes.

  4
  1
 7. 2 I DE SISTE DAGER (Altså NÅ red.anm) skal det skje
  at JHVH’s tempelberg skal stå urokkelig
  som det høyeste av fjellene
  og rage over høydene.
  Dit skal alle folkeslag strømme.

  3 Mange folk skal dra av sted og si:
  «Kom, la oss gå opp til JHVH’s fjell,
  til Jakobs Guds hus,
  så han kan lære oss sine veier
  og vi kan ferdes på hans stier.
  For lov skal gå ut fra Sion,
  JHVH’s ord fra Jerusalem.»

  4 Han skal dømme mellom folkeslag
  og skifte rett for mange folk.
  De skal smi sverdene om til plogskjær
  og spydene til vingårdskniver.
  FOLK SKAL IKKE LØFTE SVERD MOT FOLK
  OG IKKE LENGER LÆRE Å FØRE KRIG.

  Pussig at såkalte kristne kan få dette klinkende klare skriftstedet om DE SISTE DAGER, som er NÅ, til å bety at maskingeværild, bomber, granater og atomvåpen ikke bare har Guds godkjennelse, men også Hans storlige velsignelse.

  Det er bare en eneste grunn til at noen kan lese bibelen ogkomme til en slik konklusjon og det er at de er total-forblindet av Satan Djevelen. VÅKN OPP!

  6
  2
  • Dersom Josef les denne teksten slik den står, så ser han at tempelet skal koma på plass på tempelhøgda i det bokstavlege Jerusalem.
   http://templemountfaithful.org/vision.php
   Nasjonane vil koma til Jerusalem for å læra om den EINE Herren Gud.
   TORAH eller lovlære skal gå ut frå Jerusalem.
   Nasjonane skal læra seg å leva etter Guds bod.
   Dei kjem til å halda både lauvhyttefesten og sabbaten.
   Nasjonane skal slutta å føra krig mot kvarandre.
   Det skal verta fred over heile kloden.
   Denne tida kjem om ikkje lenge.
   Israel med det bokstavlege Jerusalem vert senteret på kloden.

  • Leser du ikke det som står her overtydelig?

   Jakobs ÅNDELIGE etterkommere skal være de som IKKE LØFTER SVERD MOT FOLK OG IKKE LENGER LÆRE Å FØRE KRIG.

   For de JHVH har behag i allerede i endetiden (= NÅ) “har smidd sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver.” De sanne Guds tilbedere får leve videre etter det globale Harmageddon-slaget mellom Gud ved Kristus og mennesker FORDI de FØR dette slaget er blitt fredelige.

   4
   1

Det er stengt for kommentarer.