Israelsk flyangrep mot 6 Hamas mål på den nordlige del av Gaza

Israelske fly angrep militære mål i Gaza. Foto: Isaac Idan- med tillatelse (arkivfoto)

Israelske kampfly skal i natt ha bombet seks forskjellige mål på Gaza stripen. Dette melder palestinske kilder. De israelske angrepene skal ha kommet etter at flere hus i den israelske byen Sderot ble beskutt med maskingevær ild tidligere onsdag. Ingen skal ha blitt skadd som en følge av det palestinske angrepet. Sent onsdag kveld svarte Israel på det palestinske angrepet med å sende F16 fly på vingene. Disse skal ha avfyrt et ukjent antall raketter mot seks forskjellige Hamas mål. Foreløpig er det usikkert hvorvidt noen er drept eller skadd på palestinsk side. I de siste dagene har det vært svært spent mellom Israel og Hamas på grunn av den amerikanske ambassade flyttingen og feiringen av at staten Israel er 70 år.

13 tanker om “Israelsk flyangrep mot 6 Hamas mål på den nordlige del av Gaza

 1. 2 I DE SISTE DAGER (Altså NÅ red.anm) skal det skje
  at JHVH’s tempelberg skal stå urokkelig
  som det høyeste av fjellene
  og rage over høydene.
  Dit skal alle folkeslag strømme.

  3 Mange folk skal dra av sted og si:
  «Kom, la oss gå opp til JHVH’s fjell,
  til Jakobs Guds hus,
  så han kan lære oss sine veier
  og vi kan ferdes på hans stier.
  For lov skal gå ut fra Sion,
  JHVH’s ord fra Jerusalem.»

  4 Han skal dømme mellom folkeslag
  og skifte rett for mange folk.
  De skal smi sverdene om til plogskjær
  og spydene til vingårdskniver.
  FOLK SKAL IKKE LØFTE SVERD MOT FOLK
  OG IKKE LENGER LÆRE Å FØRE KRIG.

  Pussig at såkalte kristne kan få dette klinkende klare skriftstedet om DE SISTE DAGER, som er NÅ, til å bety at maskingeværild, bomber, granater og atomvåpen ikke bare har Guds godkjennelse, men også Hans storlige velsignelse.

  Det er bare en eneste grunn til at noen kan lese bibelen ogkomme til en slik konklusjon og det er at de er total-forblindet av Satan Djevelen. VÅKN OPP!

  6
  2
  • Leser du ikke det som står her overtydelig?

   Jakobs ÅNDELIGE etterkommere skal være de som IKKE LØFTER SVERD MOT FOLK OG IKKE LENGER LÆRE Å FØRE KRIG.

   For de JHVH har behag i allerede i endetiden (= NÅ) “har smidd sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver.” De sanne Guds tilbedere får leve videre etter det globale Harmageddon-slaget mellom Gud ved Kristus og mennesker FORDI de FØR dette slaget er blitt fredelige.

   4
   1
 2. Israel må inn å utrydde Hamas i Gaza. Det må gjøres skikkelig. Ondskapen må ryddes vekk. Det er tragisk men det må gjøres før eller siden. Nazi Tyskland måtte knuses sønder og sammen og Japan måtte betale dyrt for at freden kunne senke seg i verden. Slik er det av og till. Når ondskapen vokser vil den ikke stoppe. Den må utryddes.

  4
  1
 3. Torstein Langesæter tror ikke på GT heller. La meg sitere en gang til DIREKTE fra GT:

  2 I DE SISTE DAGER (Altså NÅ red.anm) skal det skje
  at JHVH’s tempelberg skal stå urokkelig
  som det høyeste av fjellene
  og rage over høydene.
  Dit skal alle folkeslag strømme.

  3 Mange folk skal dra av sted og si:
  «Kom, la oss gå opp til JHVH’s fjell,
  til Jakobs Guds hus,
  så han kan lære oss sine veier
  og vi kan ferdes på hans stier.
  For lov skal gå ut fra Sion,
  JHVH’s ord fra Jerusalem.»

  4 Han skal dømme mellom folkeslag
  og skifte rett for mange folk.
  De skal smi sverdene om til plogskjær
  og spydene til vingårdskniver.
  FOLK SKAL IKKE LØFTE SVERD MOT FOLK
  OG IKKE LENGER LÆRE Å FØRE KRIG.

  Pussig at såkalte kristne kan få dette klinkende klare skriftstedet om DE SISTE DAGER, som er NÅ, til å bety at maskingeværild, bomber, granater og atomvåpen ikke bare har Guds godkjennelse, men også Hans storlige velsignelse.

  Det er bare en eneste grunn til at noen kan lese bibelen og komme til en slik konklusjon og det er at de er total-forblindet av Satan Djevelen. VÅKN OPP!

 4. Hvorfor ikke fremføre argumenter for buddhismen Torstein? Eller Hare Krishna? Eller hinduismen? Du tror jo ikke på Kristus som du mener “bør kastes i søpla”.

  Sanne kristne tror på Kristus som oppfyllelsen av GT. Ikke atombombemakten og homonasjonen Israel. At du er rundlurt av de av JHVH forkastede jødene viser bare at “djevelen søker hvem han kan oppsluke”.

  Hva blir det neste innslaget på søkelys? Japansk keiserdyrkelse eller afrikansk fedredyrkelse?

  GT er klar på at ofringene og tempelet opphørte på slutten av de 70 årsukene da “jødene gikk i forventning om Messias” nettopp på bakgrunn av profetien i GT.

  Jødene er som nasjon “kastet i søpla”, men er som enkeltpersoner hjertelig velkomne til Guds Rike i himmelen.

 5. I DE SISTE DAGER (Altså NÅ red.anm) skal det skje…….

  …….De skal smi sverdene om til plogskjær
  og spydene til vingårdskniver.
  FOLK SKAL IKKE LØFTE SVERD MOT FOLK
  OG IKKE LENGER LÆRE Å FØRE KRIG.

  Vi lever NÅ i de siste dager. Det er NÅ Guds tjenere skal ” smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. OG IKKE LÆRE Å FØRE KRIG”.

  Det er på dette grunnlag kristne i det hele tatt får overleve Harmageddon. Det homoseksuelt tolererende kjødelige Israel som dreper andre mennesker ned for fote og som setter sin lit til atomvåpen, granater, bomber, kuler og krutt viser en hel verden at de ikke stoler på JHVH, men kun på seg selv.

  De har ikke endret sin åndelige banditt-oppførsel det grann siden JHVH dømte dem til fortapelse via profetien om at i den syttiende uken skulle all ofring opphøre. Det finnes etter at JHVH satte ENDELIG punktum for deres råtne nasjon i år 70 evt. ikke en eneste opptegnelse om hvem som er levitter eller aronitter som var de eneste som kunne tjene i tempelets indre deler.

  Det som skjedde da Israel ble endelig knust i år 70 er et godt forbilde for Israels bedrøvelige endeligt om kort tid når Kristus og de 144000 brødrene hans knuser dem. Alle deres villfarne kolportører som ikke vender om fra sin avgudsdyrkelse innerst i Middelhavet vil også måtte bøte med avskjærelse fra det evige livet. Akkurat som Jesus profeterte om fariseerne og sadukeerne – totalt villfarne jøder.

  Det er fortsatt litt tid igjen hr. Langesæter. Svelg stoltheten over feiltakelsen og vend om!

  • Åndelig sett er Israel i sin nåværende tilstand i et åndelig mørke og kan sammenliknes med hvilket som helst annet folk. Kan lese om det litt utover i galaterne.
   Står også at ikke Gud har forkastet sitt folk som Han tidligere har vedkjent seg. Det kan vi lese utover i Romerne.
   Kan også lese om Guds frelsesplan med dette folket. Men nå er de podet av sitt eget naturlige oljetre pga vantro. Men de blir podet på igjen ved tro. Vi hedninger som er et vilt oljetre er podet på ved tro. Står også at vi ikke skal være hovmodige, men frykte.
   Viktig å ikke glemme at vi er rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus. At vi kun holder oss til Hans frelses gjerning alene.
   Nåden alene, troen alene, skriften alene, Kristus alene.

   Men vi må ikke glemme Guds plan med jødefolket i endens tid. Han har en stor plan med dette folket
   De skal gjennom trengsel og en liten rest av jødefolket skal bli frelst. Og det er dom over alle dem som har behandlet dette folket urettferdig. Kan lese om disse ting i profetene

   1
   1
  • Jødene er elsket pga fedrene.
   Dem tilhører lovgivningen, paktene, løftene, gudstjenesten osv.
   Virker som mange overser dette i skriften

   1
   1
  • Men vi hedninger har fått del i Israels borgerskap ved troen på Jesus Kristus, vi som en gang av utenfor
   Derfor kan vi som er frelst ved troen på Jesus Kristus ta til oss løftene som er skrevet i Guds Ord

   1
   1
  • Flott at du er så interessert i bibelen Andre. Feilen du begår er at du forveksler profetien om de åndelige jøder med de bokstavlige, kjødelige jødene.

   Du har sikkert lest at “jøde er ikke den som er omskåret på kroppen, men de med hjertets omskjærelse i ånden.” Det er de sanne kristne – folk av “alle ætter og tunger” – inklusive individuelle jøder som vender om – som er de “jøder” disse profetiene går i oppfyllelse på.

   De kjødelige jødene på Jesu tid fikk tilbudet om å få være blant de 144000 kvinner og menn som skulle utgjøre Guds Rike i himmelen av Mesteren Kristus selv. MEN DE FLESTE SA NEI. Da gikk invitasjonen ut til folk av nasjonene rundt Israel. Og i år 70 lot JHVH Gud nasjonen Israel ødelegge.

   Dagens kjødelige Israel er et rasemessig blandingsfolk og tjener ingen funksjon for Gud ettersom ingen lenger kan hevde å være etterkommere av Levi eller Aron. Alle disse nedtegnelsene forsvant da det siste tempelet brant og ble ødelagt og jødene ble ført bort.

   Dagens kjødelige Israel er under Satans regime – akkurat som alle andre nasjoner under “denne verdens gud”. Å sette sin lit til dem ender i avgrunnen. Det er fra det himmelske Jerusalem frelsen kommer. Og det består av 144000 “levende stener”.

 6. Opptøyer, brannstiftelser og vold sprer seg nå som en farsott over Europa fra akkurat de samme kulturelle entitetene som plager nasjonen Israel. Alle vet hva som er problemet. Ikke hudfarge, men politisk religion.

  Alt dette oppfyller Bibelens ord om at “folkene skal engstes av fortvilelse over det som kommer over dem”. Samtidig legges grunnlaget for at Gud legger “dyret” – nasjonene – i hjertet å ødelegge “skjøgen” – falsk religion.

  Etter hvert som alt dette eskalerer vil dette initiativet for nasjonene virke som globalistenes siste halmstrå for å redde sitt prosjekt. Slik får FN – “dyrets bilde” – “makt i en time” – en kort tid – til å gjennomføre sitt siste stunt.

  For etter at de har tatt hånd om den religionsinspirerte trusselen mot verdensfreden, vil de selv initiere et kraftig utrop world wide om “fred og sikkerhet”. Men som sanne kristne kjenner fra bibelen vil det i samme stund komme “en brå undergang over dem” – Harmageddon. Det vil utløses når nasjonene til sist går til angrep på den siste rest av fredelige kristne som ikke har latt sin gudsdyrkelse kue av de moderne “faraoer”s trusler.

  En vidunderlig fremtid på en paradisisk jord i evig ungdom ligger rett foran menneskene. Grip denne sjansen, svelg stolthet og revurder din nåværende tro og vend om. Dette tilbudet kommer snart aldri igjen!

Det er stengt for kommentarer.