I kveld bød “apostelen” på lykkereligion, – veien ut av gjeld er å “så inn” penger i Hanvold og Guillermo Maldonado virksomhet

prosperity-pimpsTirsdagkveldens velstandsmøte i regi av Jan Hanvold og “apostel” Guillermo Maldonado overgikk nesten det vi så under den kristne jappe-tiden på slutten av 1980 tallet da herlighetsteologien blomstret opp under Ulf Ekman, Åge Åleskjær og Jan Hanvolds virksomhet her i Norge. Mens Hanvold på 1980 tallet med sin trosskole i Drøbak var å regne for en smågutt, og OKS og Levende Ord var de hippe stedene, er det nå Jan Hanvold som er den fremste eksponenten for klassisk herlighetsteologi. Når “apostel”  Guillermo Maldonado ikveld introduserte seg selv var det igjen penger og velstand som var tema…

Ulf Ekman er blitt katolikk, Åge Åleskjær har pensjonert seg og den fremadstormende Jan Hanvold er blitt den som har tatt over snakket om religiøse demoner i regi av showet vi i kveld var vitne til fra Smiths Venners stevnehall i Vestfold. Flokken som i kveld var samlet omkring den karismatiske apostelen Guillermo Maldonado fikk servert en rekke eventyr og løfter om å få byttet ut sine metallproteser med ben samt løfter om å bli fri for gjeld. Veien til å bli fri fra gjeld er å “så inn” penger i Jan Hanvolds virksomhet og rent praktisk fremgangs-hallikble det gjort med å sende rundt kollektbøttene, kortlesere eller giroer slik at du kan kjøpe deg Guds overnaturlige hjelp til å bli gjeldfri, -slik apostel Guillermo Maldonado garanterte med eksempler fra sitt eget liv. Seansen vi var vitne til i kveld fra Oslofjord Convention Center i Stokke var verken oppbyggende eller overraskende. Klassisk herlighetsteologi som bevist lover store økonomiske mirakler i kjent stil fra menn som Peter Popoff, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Creflo Dollar eller noen av de andre lykkereligiøse det går 24 av på dusinet. Med andre ord intet nytt fra den kanten, kun endeløse løfter om penger, velstand og lykke. -et budskap som neppe er gangbar mynt blant gatebarna i Indias slum, blant de fattige i Sør-Afrikas slum eller blant barna i det krigsherjede Syria. Kort sagt fikk vi nok en gang et budskap skreddersydd for den rike vestlige verden. Bortsett fra dette er det lite å si omkring kveldens seanse i tradisjonell Jan Hanvold regi.

Facebook Comments

7 tanker om “I kveld bød “apostelen” på lykkereligion, – veien ut av gjeld er å “så inn” penger i Hanvold og Guillermo Maldonado virksomhet

 1. Det er rart at så mange kristne støttar Hanvold.
  Dei fleste burde greia å gjennomskua kor ubibelsk det heile er.
  Gud velsignar menneske som fylgjer boda Hans.
  Slik står det i 5 Mosebok 28:

  “Dersom du no vil lyda Herren din Guds røyst og trufast følgja alle boda hans som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda. 2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud”

  ” Dersom du HELD BODA frå Herren din Gud og GÅR PÅ HANS VEGAR, vil Herren gjera deg til sitt heilage folk, slik han med eid har lova deg. 10 Då skal alle folk på jorda sjå at Herrens namn er ropa ut over deg, og dei skal frykta deg.
  11 Herren skal gje deg rikeleg av det som godt er, av frukt av ditt morsliv og frukt av din buskap og frukt av ditt åkerland, på den jorda Herren med eid lova fedrane dine å gje deg. 12 Herren skal opna sitt rike forrådskammer, himmelen, for deg. Han skal la landet få regn i rett tid og velsigna alt dine hender gjer. Du skal låna ut til mange folkeslag, men sjølv treng du ikkje låna.”

  —————-
  Det er dette Yeshua og påpeikar:

  ” Ikkje alle som seier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal koma inn i himmelriket, men den som gjer det Far min i himmelen vil. 22 Mange skal seia til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikkje TALA PROFETORD i ditt namn, drive ut vonde ånder i ditt namn og gjort MANGE MEKTIGE GJERNINGAR i ditt namn?’ 23 Då skal eg seia det beint ut: ‘EG HAR ALDRI KJENT DYKK. Gå bort frå meg, de som GJER URETT ( IKKJE VIL HALDA GUDS LOV)” Matteus 7.

  Guds lov står i 2 Mosebok 20.

  “Hugs på sabbatsdagen og hald han heilag. 9 Seks dagar skal du arbeida og gjera all di gjerning, 10 men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje slaven din eller slavekvinna di, korkje buskapen din eller innflyttaren som bur i byane dine. 11 For på seks dagar laga Herren himmelen og jorda, havet og alt som er i dei; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og helga han.”

  Denne rogalendingen som er leiar for fastegruppa på Visjon Norge snakka om kor vanskeleg det var å ikkje verta frista når han såg Hanvold etter svinekotelettar.

  Tydelegvis hadde han ikkje lese Esaias 66.

  “For sjå, Herren kjem i ein eld,
  hans vogner som ein kvervelvind.
  Han slepper sin vreide laus som ein brann
  og sine trugsmål som logande eld

  For Herren skal HALDA DOM med eld
  og med sverd mot alle menneske;
  mange er dei som blir drepne av Herren.

  17 Dei som GJER SEG HEILAGE OG REINE.
  dei som ET SVINEKJØT, motbydelege ting og mus,
  dei skal gå til grunne, alle saman,
  seier Herren.”

  Gud ser om dei kristne prøver å leva slik Han har sagt.

  Han ser ikkje etter om dei ler seg skakke på desse dumme møta eller rullar på golvet.

  Me nærmar oss 1000-årsriket.

  http://www.hebrew4christians.com/Scripture/Parashah/Summaries/Mishpatim/Eved-Ivri/eschatology2.gif

  Berre dei som reinsar seg og fylgjer Guds bod får koma inn i byen.

  https://a.disquscdn.com/get?url=http%3A%2F%2Fwww.pray4zion.org%2Fimages%2Fgraphics%2Ffeastsoflordchart.jpg&key=GwhnaPK_nnPK9ilCue0tvA

  • Det er ikke sikkert alle er klar over at Torstein Langesæter er en som i en årrekke har forfektet at også Paulus var en falsk apostel og vranglærer. Langesæters lære bør man derfor bedømme ut fra dette perspektivet.

  • Vi er klar over at Langesæter har synspunkter vi ikke innestår for og har omtalt dette tidligere hvor Søkelys har klargjort hvor vi står https://www.sokelys.com/?p=1983
   https://www.sokelys.com/bush%20og%20iran.htm for å ta noen.

   Søkelys deler ikke Langesæters synspunkter på en rekke ting, samtidig så ønsker vi at Langesæter skal ha frihet til ¨å ytre seg. Vi oppfordrer folk til å møte Langesæters synspunkter med argumenter i en respektfull tone.
   Søkelys står klippefast på at Paulus var en ekte apostel hvis ord må tillegges bibelsk autoritet da en samstemt kristen kirke anerkjenner Paulus skifter som rettesnor for liv og lære.

  • Gud ville at folket Hans skulle skilja seg ut frå alle desse perverse tinga som heidningnasjonane dreiv med.
   Han ville at dei skulle fylgja dei lovene han hadde innstifta.

   Desse “vederstyggelighetene” eller styggedomane er nemnd mange gonger i Skrifta.

   Svinekjøt og mus er spesielt nemnd i Esaias 66 i saband med dommens dag.

   Å reinsa seg betyr blandt mange ting å slutta å eta dette svineriet.
   Eller meiner ikkje Gud det Han skriv i “lova og profetane”?

   “Når ei kvinne er urein med menstruasjon, skal du ikkje koma nær henne for å kle henne naken. 20 Du skal ikkje ha samleie med kona til ein landsmann og gjera deg urein ved henne. 21 Du skal ikkje gje nokon av borna dine over til Molok; du skal ikkje vanhelga namnet til din Gud. Eg er Herren. 22 Du skal ikkje liggja med ein mann som ein ligg med ei kvinne. Det er avskyeleg. 23 Du skal ikkje ha samleie med eit dyr av noko slag og gjera deg urein ved det. Heller ikkje skal ei kvinne by seg fram til eit dyr og para seg med det. Det er MOTBYDELEG.
   24 Gjer dykk ikkje ureine med noko slikt! For dei folkeslaga som eg vil driva ut for dykk, har gjort seg ureine med alt dette. 25 Landet har vorte ureint. Eg straffa det for synda så landet spydde ut dei som budde der. 26 Men de skal halda forskriftene og lovene mine og ikkje gjera nokon av desse AVSKYELEGE GJERNINGANE, anten de er fødde i landet eller er innflyttarar der. 27 For dei som budde i landet før dykk, gjorde alle desse avskyelege gjerningane, og landet vart ureint. 28 Då må ikkje landet spy dykk ut fordi de gjer det ureint, slik det har spydd ut det folkeslaget som var der før dykk. 29 For alle som gjer noko av dette som er avskyeleg, skal støytast ut frå folket sitt. 30 Så hald dykk då til det som eg har fastsett, og FØLG IKKJE NOKON AV DEI AVSKYELEGE forskriftene som dei har følgt før dykk! Gjer dykk ikkje ureine ved dei! Eg er Herren dykkar Gud.” 3 Mosebok 18.

   At ein mann ligg med ein mann er avskyeleg ,ein styggedom .
   Å eta svinekjøt, mus og andre ureine dyr er og ein styggedom.

   “Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket”

  • Det står i min bibel (1 kor.kap.10 v.25),at alt som selges i slakter boden kan man spise uten at man for samvittighetens skyld spør mer om det! Du er sikkert adventist da du skriver om dette med hva man skal ete og ikke ete. Det dere holder på med er å sette svake ubefestede sjeler i trelldom med dette maset om svinekjøtt. Har selv som nyfrelst opplevd hvordan jeg fikk et problem jeg ikke hadde tidligere, pga.av at min mor slapp dere inn døren. Har ikke noe imot deg personlig,men kjenner jeg blir virkelig lei når dette ser ut til å være det som er viktig å forkynne.

 2. Det forundrer meg at de som jobber i Visjon Norge og burde kjenne sin bibel ikke gjennomskuer denne falske profeten. Med dette åpner Hanvold for en falsk lære som vil slå tilbake på hans egen virksomhet. Mange støttepartnere er nok åndelig våkne og slutter etter dette å gi penger til kanalen.

 3. Meget skummel forkynnelse og helt ubibelsk. Jeg har lyttet til talene hans og ut fra bibelen er det ikke vanskelig å bevise at meste han sier er fullstendig feil. Hvis Maldonado har rett, så forsto ikke de som sto Jesus nærmest, de som ble undervist av han, og som vandret sammen med han i flere år, hva evangeliet dreier seg om. De som Jesus utvalgte og gjorde til ‘menneskefiskere’ forsto ikke at de kunne ta ut materiell velstand i tro, unngå forfølgelse ved tro, ta ut alle velsignelser i tro???? Paulus var med andre ord helt ‘på jordet’ når han strevde og slet for ikke å ligge noen til byrde? Hanvold vet egentlig bedre, men velger å sette sannheten til side for å få inn penger, penger og mer penger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.