Innlegg: Etter Maldonado -et maratonløp i velstand og tomme løfter

prosperity-pimpsTo dagers besøket med den kontroversielle apostelen og profeten Guillermo Maldonado er nå kommet til sin ende og apostelen har etterlatt et usminket inntrykk av at kristendom er penger, penger og atter penger. Også velstand var viktig for den omstridte apostelen invitert til Norge av Herrens hurragutt eller pengegutt Jan Hanvold. Søkelys har bare sett litt på hva som utspilte seg i Smiths Venners stevnehall, Oslo Convention Center disse to dager, men forfatteren av innlegget nedenfor har systematisk fulgt med på hva som skjedde og deler her sine inntrykk av den to dager lange seansen.

Jeg har sett på hele overføringen fra Oslo Convention Center, og dette har virkelig vært et maratonløp av de store – også for en stakkars hjemmesitter. Det har blitt servert sannhet, nesten sannhet og direkte løgn til suggererende musikk (fra medbrakt band) som er

mann-krefttilpasset budskapet. Musikken har variert i styrke og intensitet alt etter som hvordan Maldonado har vektlagt sine ‘sannheter’. Maldonado selv har vært et fyrverkeri av en taler som har løpt rundt på scenen non stop, talt lavt, høyt, ropt og skreket ut sitt budskap. Her har det ikke vært rom for noen i hallen til å sitte stille, for han har hele tiden aktivisert folket. Det har vært dans foran scenen, folk har ristet, rullet på gulvet, grått og skreket under ‘den hellige ånds’ nærvær. Maldonado har vandret rundt og blåst på folk så pannelugger bokstavelig talt har blafret. “Hva kom jeg hit til Norge for”, spør han, og svarer: “For å dytte deg inn i en annen dimensjon!”. Han sier også at hans mål med Norgesturen er “å gi overnaturlig kraft til denne generasjonen”. Og det overnaturlige får vi høre mye om “.

Mange ganger virket det som om Maldonaldo ikke er fornøyd med responsen fra folket i 2015-morehallen og han roper ut: “Hører jeg et amen? Er du klar? Er du klar? Vil du ha del i dette?”. Maldonado har mye på hjertet, men dette er hans ord for økonomi og finansielle velsignelser: “La meg fortelle deg at det er en salvelse i mitt liv for finanser. Gud talte til meg i begynnelsen av året. Han sa: Dette er jubelåret hvor Gud bringer frihet til sitt folk. Gjeld blir slettet!”  “Hørte dere ikke hva jeg sa”, roper han til en stille forsamling. Han fortsetter: “Herren sa: ‘Dette er jubelåret. Dette er hvileåret’. Så i vår menighet og rundt i verden opplever vi eksepsjonelle finansielle mirakler. I et av møtene i vår menighet fikk en mann kansellert en gjeld på 1,2 millioner dollar av Gud”.

“Men la oss ikke gå så langt tilbake. Pastor Jan kom til Ukraina, og jeg erklærte sletting av gjeld for han”. Apostelen sier med trykk: “Og jeg har kansellert en del gjeld!” Maldonado ønsker å få bekreftelse fra folket i hallen på det han sier. “Så tror du at Gud kan gjøre det for deg?”. Han forklarer: “Du vet, gjeld er en av Rikets fiender. Ikke sett deg ut for gjeld! Du trenger å få slettet all din gjeld”. Og selvfølgelig ‘hører’ han fra Herren: “Herren talte apostel-i-slagogså til meg og sa: ‘I dette året vil du se overføring av gjeld fra de ugudelige til de rettferdige’. Så hva betyr det? Du vil se ugudelige komme å gi deg sine verdier”. Han knytter løftet til en betingelse: ” Men du må sørge for at ditt hjerte er rett! Når Gud velsigner deg ved velstand er det ikke for din egen skyld, men for Guds rike. Gud vil velsigne deg, men først og fremst er det for Riket”. Apostelen prøver å sette fart i folket: “Løft hendene til himmelen! Gud reiser opp millionærer over hele verden og Gud vil oppreise millionærer her i Norge i kveld, i jubelåret!”.  Synes han forsamlingen ser litt tvilende ut? “Jeg vil at du skal se på meg!”, kommanderer apostelen. “I jubelåret blir all gjeld kansellert!”, roper han ut. Tviler folk fremdeles? Her må visst apostelen bruke mer skyts: “Og Gud sa til meg at vi er i en tjeneste og at jeg har autoritet til å undervise i dette. Fordi vi har en tjeneste som er fri for gjeld! Vi eier store eiendommer, tv, radio og vi skylder ingen noe, for vi tror at Jesus er vår Herre. Ikke banken!”

Kanskje nordmenn likevel ikke er så lette å lure? “Hvor mange av dere tror at gjeld blir slettet, spør apostelen. Herren sa til meg at det handler om to ting”. Litt oppgitt sier han: “Vil du lære noe? Det høres ikke slik ut! Vil du høre hvordan du sletter din gjeld? Vil du at din gjeld skal slettes?”. Han peker på en person. “Vil du at din gjeld skal slettes? Skriv dette ned!”. Maldonado fortsetter ufortrødent: “Herren talte til meg om to ting. Din gjeld kan slettes på 2 måter”. Han forteller at det kan gjøres med en nedbetalingsplan som går over mange år, noe han kaller den naturlige måten, og at du kan bli gjeldfri på den overnaturlige måten.

“Jeg kjøpte huset mitt med lån som gikk over 15 år. Men jeg trodde Gud. Jeg sa: ‘Gud, jeg hanvold-tar-imotvil betale huset mitt på overnaturlig vis’ og jeg sådde bokstavelig talt såkorn foran huset. En av mine åndelige sønner sa til meg: ‘Papa, Herren velsignet meg finansielt i en forretning. Hvor mye skylder du på huset?” Og så skrev han ut en sjekk”. Salen er stille. “Jeg skulle ønske jeg kunne høre et amen”, sier apostelen av dette falske budskapet. Selv om folket i hallen er trege til å forstå gir han ikke opp. “Den overnaturlige måten er å ‘så inn, så inn!’ Jeg sådde inn 5 store offer over 5 år og jeg sa til Gud: ‘Du vil betale mitt hus’. Han gjorde det! Så jeg har ingen personlig gjeld, og jeg har ingen gjeld i tjenesten fordi jeg er en såer! I kveld da jeg var på rommet mitt sa jeg: ‘Gud, hva vil du at jeg skal undervise folket om?’ For å gi offer er å lovprise Gud. Jeg tar aldri lett på det å gi et offer, fordi det er en lovprisning til han. Herren sa: ‘Jeg vil gjøre det samme som jeg har gjort over hele verden. Jeg vil kansellere gjeld’.

Hører jeg et amen!”

Apostelen forteller fra Sør-Afrika der han traff en forretningsmann som trengte 100.000 dollar. Maldonado sa at Gud ville sette inn penger på kontoen hans. Forretningsmannen ga det beste han hadde til Gud – han ‘sådde inn’ 10.000 dollar. Neste dag kontaktet han Maldonado og fortalte at noen hadde satt inn 100.000 dollar på kontoen hans. “Jeg tuller pengerikke. Gud er virkelig”skriker Maldonado til en tvilende forsamling. “Så det er salvelse i mitt liv”, fastslår han. “Det er to ting jeg vil du skal se. En. Hvis du har gjeld. ‘Så’ et såkorn og si til Jesus: ‘Jeg sår dette kornet og vet at all min gjeld vil bli slettet. To. Hvis du ikke har gjeld. Hvor mange her vil ha en overføring av velstand til dere, spør han? “De onde vil gi deg sine forretninger slik at du kan finansiere Guds rike. Tror du det? Så i kveld vil jeg at du skal gi ditt beste offer. Han svarer for folket: Du sa: ‘ja, jeg vil så inn for all min gjeld. Jeg skal gi det beste offer!’ “Hvis du trenger å få overført velstand til deg, husk det finnes en naturlig måte og en overnaturlig møte å gjøre det på. Når du ‘sår inn’ så er det overnaturlig. La oss gjøre det slik her (‘så inn’ overnaturlig).

Maldonado henvender seg til Hanvold. “Pastor Jan, kan du fortelle meg hvordan?”. Til salen: “Vet du hva jeg føler når jeg taler til deg? Jeg føler at det bobler i min ånd. Hva betyr det? Gud vil gjøre noe. Jeg vil be Gud om å sette inn penger på kontoen din. Jeg har sett mirakler så mange ganger, det kan skje overalt! Og du kan bruke fornuften og si: Ja, ja, ko ko! Tror du Gud kan gjøre det? Jeg sa: tror du Gud kan gjøre det? Forretningsmann, hvis du har gjeld er dette tiden for å gi ditt beste offer og så se hva Gud vil gjøre”.

Hanvold:
“Vi tar opp offer, ikke kollekt. Amen. Og når du sår spesifikt så høster du også spesifikt”
jan-hanvoldHan forteller om at man kan ‘så inn’ med kontanter, kortmaskin og giro. Han sier at i motsetning til alle andre steder, så er det gratis inngang her. Videre sier han at å snakke om penger tirrer folk. Og han fortsetter:”Vi snakker om disse religiøse demonene i Norge som binder Guds folk i fattigdom og begrensning. Skjønner du, når verden har konsert eller hva de gjør. Jeg mener, de spenner hundre tusener av kroner på en konsert, det er ingen som snakker om det. Men når vi kjører på et møte her, eller tre møter med Maldonado, da er det alltid snakk om penger. Som NRK spurte meg i går når vi var direkte her på nyhetene, så sier dem: Ja, men koster det ikke noe? Nei, sier jeg. Kristenfolket gjør ting sammen på dugnad. Også når du føler det sånn at du ikke er frelst, da behøver du ikke å gi. Amen.

Skrevet av BE…(Foto tatt fra Visjon Norges tv sendinger)

5 tanker om “Innlegg: Etter Maldonado -et maratonløp i velstand og tomme løfter

 1. Han sier Gud vil reise opp mange millionærer.
  Da Jesus vandret her på jorden gikk han rundt å med frelse og helbredelse. Jesus snakket om å følge han . Når han traff en rik mann sa Jesus at gå bort og selg alt og så følg meg. Vi kan konstatere at denne konferansen handlet om penger og ikke om Jesus.

 2. Jan Hanvold er ikke snau. Denne ubibelske velstandslæren lar han flomme inn over landet.
  Frekk er han også når han sier at religiøse demoner binder Guds folk i fattigdom og begrensning. Han har da sannelig fått sin del av disse “fattige” kristne – 110 millioner i 2013.

 3. Jesus lånte en livmor for å bli født, en båt for å forkynne evangeliet fra, et esel og ri på og lunsjen til en guttunge for å mate folket. Han måtte også låne et rom for å holde sitt siste måltid, han lånte også en grav før han stod opp igjen og han hadde ikke et sted han kunne hvile sitt hode på, står det i Guds ord. Disse superapostler har ikke Jesus som forbilder for sine liv og virksomheter, nei her skal man følge de aller rikeste og alltid ha det beste.

  Gud er redusert til en butler som skal stå på pinne for oss og oppfylle våre behov. Det er ikke lenger slik at vi er Guds tjenere, men Gud er blitt vår tjener. Det er tragisk at få kristne ledere taler i mot dette som blir servert i Guds navn i Hanvold regi.

 4. ..for at vi ikke lenger skal være umyndige (barn) og la oss kasteog drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskersspill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.”  Ef.4, 14. 

 5. Det er over 50 advarsler i N T om falsk lære og falske lærere, i de siste tider skal de komme i hopetall og med et annet evangelium. De skal oppstå innenfor menigheten og søke å føre mange vill…….

  Hvorfor er det så viktig å vite nøyaktig hvem Gud er, og hvordan Han er, og hvilke ting Han gjør?Her er grunnen:Joh.10:28 Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.-For at ikke “en annen Jesus” skal komme å lure deg til å bli med.-For at du ikke skal motta “en annen ånd” enn Den Hellige Ånd.-For at ingen skal bedra deg med “et annet evangelium”.2.Kor.11:5 For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt . . .. . . eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått . . .. . . eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt. . .2.Kor.11:15 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel.

  Vi har fått Den Hellige Ånd,-og Han peker på, og viser oss Jesus.Men Han kan ALDRI vise oss en annen Jesus enn den Jesus vi finner mellom Bibelens to permer.Hvis du får en åpenbaring av Jesus som ikke stemmer NØYAKTIG med Bibelens fremstilling av Jesus,-så er det ikke Den Hellige Ånd som står bak en slik åpenbaring.Åpenbaringen kan være så vakker den bare vil, -man kan føle så mye fred man måtte ønske,- men det er allikevel ikke en åpenbaring gitt av Den Hellige Ånd, hvis det ikke er en EKSAKT likhet med hvordan Bibelen beskriver Jesus både i ord og i gjerning og åpenbaringen ellers ikke er i overensstemmelse med skriften forøvrig.Mange tror dessverre at Gud gjør ting idag som er helt forskjellig fra det en finner i Bibelen.Å tro det,-er en åpen dør for vranglære,-en brist i muren hvor åndsmakter får slippe inn, – og opphavet til det Paulus beskriver som et annet evangelium. Istedenfor å bruke Jesu person og Jesu liv og gjerning som basis for sannheten, -bruker man omstendigheter, tradisjoner og “åndelige” erfaringer for å tro at Gud gjør ting som er utenfor vår forståelse, og utenfor det Bibelen forteller om.Bibelord

  “For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler. Og det er ikke noe åundre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans ogsåomskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger”.

  2.Kor 11,13-15Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden

  .1.Joh.4:1Se til at ingen fører dere vill.Matt.24:4

Det er stengt for kommentarer.