“Høyesteretts tyranner støtter homoekteskap i mot amerikanerens vilje”

Supreme-Court1-300x199I en beslutning som ender flere tusen år lang historie og utfordrer rettssikkerheten, har den amerikanske høyesterett fremmet sin avgjørelse om homofile ekteskap denne formiddagen, og stemt for å omdefinere ekteskapet og strippe delstatene for deres rett til å definere ekteskapet som en pakt mellom en mann og en kvinne. Mens USAs president Obama hyller avgjørelsen sier American Family Association at kjennelsen er en kontant avvisning av lov og rett og at dermed utgjør en trussel for religionsfriheten i USA. Høyesteretts kjennelse er en ny seier for Barack Obama som helhjertet har kjempet for dette under sine snart 7 år som president.

“Denne kjennelsen avviser ikke bare en flere tusen år lang tradisjon omkring ekteskapet tim_wildmon_amen den avviser også selve rettsstatsprinsippet i de forente stater, sier Tim Wildmon som er president for “American Family Association” (AFA) “I stater over hele landet har velgerne opptrådt gjennom demokratiske prosesser for å beskytte ekteskapet og familien. Men lokale rettskjennelser over hele landet har valgt å vise null respekt for folkets vilje til fordel for det politisk korrekte og sosial eksperimentering. Og vi kunne på forhånd bevitne konsekvensene gjennom at individer ble gjentatte ganger utsatt for angrep fra myndighetene fordi de ikke aktivt støttet homoseksuelle ekteskap. Tragisk, vår nasjons høyesterett, -som skulle være et symbol på rettferdighet, har i stedet valgt å bli et verktøy for tyranniet ved å tvinge gjennom en juridisk beslutning over folkeviljen.

Vil svekke religionsfriheten

Det er ikke tvil om at denne formiddagens kjennelse vil implisere den religiøse frihet i Amerika og de som vil bli rammet er individer med religiøs tro som fastholder det tradisjonelle ekteskapssynet og som velger å ikke aktivt støtte såkalte “likekjønnede” ekteskap vil bli ansett som ekstremister. Og til Høyesterett vil vi sende til tydelige obama-twitterbudskapet: “Vi vil fortsette å fastholde Guds vilje at ekteskapet er noe som er forbeholdt en mann og en kvinne og vi oppfordrer kristne til å fortsette å be for vår nasjon og for de kristne hvis religiøse frihet vil bli rammet direkte av denne kjennelsen. I løpet av de år som har ledet opp til denne saken, har velgere i 31 stater gjennom demokratiske virkemidler kjempet for ekteskapet og familie, og på samme tid har homoseksuelle ekteskap blitt legalisert i 36 delstater, primært av dommere som har neglisjert folkeviljen og bøyd kne for dem som fremmer homoseksualitet. Imidlertid har bare litt over 3,3 millioner amerikanere i følge “Family Research Council’s Peter Sprigg stemt for homofile ekteskap i tre stater, -Maine, Maryland og staten Washington mens mer enn 41 millioner stemte for å beskytte ekteskapet eller forby homoseksuelle ekteskap i 31 delstater.

Franklin Graham: “Jeg ber at Gud vil spare Amerika for hans dom, men gjennom våre handlinger som nasjon gir vi han mindre og mindre grunn til å gjøre det”

En annen som har uttalt seg om høyesteretts skjebnesvangre kjennelse er Franklin gay-marrige-facebookGraham som for en time siden publiserte dette om kjennelsen: “USAs høyesterett har i dag fattet en kjennelse som sier at likekjønnede ekteskap er lovlig i alle 50 stater. Med all respekt til USAs høyesterett, det var ikke den som definerte ekteskapet og derfor er den heller ikke berettiget til å omdefinere det.  Lang tid før vår regjering ble til, ble ekteskapet skapt av Han som gjorde mann og kvinne, -Den Allmektige Gud, -og hans avgjørelser er ikke gjenstand for gjennomgang eller revisjon av noen menneskeskapt rett. Gud er veldig tydelig på definisjonen av ekteskapet i Sitt Hellige Ord: ” Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.” (1 Mos 2,24) -Jeg ber om at Gud vil spare Amerika fra Sin dom, men, etter våre handlinger som nasjon, gir vi ham mindre og mindre grunn til å gjøre det.

 

 

Facebook Comments

7 tanker om ““Høyesteretts tyranner støtter homoekteskap i mot amerikanerens vilje”

 1. Forovrig har ikke Obama noe som helst med denne Hoyesterett avgjorelsen da dommerene ble valgt inn av president Bush og det juridiske systemet er uavhengig av president Obama.

  Men man gir blaffen i fakta her i Sokelys naar sjansen byr seg til aa sparke og haane en sort mann. En sort mann som tilfeldigvis er president i USA.

  Er ikke det 8. bud hellig og brudd paa det en dodssynd, Kjell & co ? Hva med aa bekymre seg mer over dette enn aa angripe Obama ?

  • For noe tøv Torodd. Obama oppfordret mange ganger høyesterett til å gjøre “dette”. Merkelig hvordan du alltid kaster inn ditt “rasisme-kort”. Obama kritiserer av ulike kristne størrelser, ikke fordi han er sort, men fordi han representerer synd og ugudelighet, så ditt innbilte rasismekort bør du trygt og godt legge tilbake i lommen for godt Torodd.

  • …. men Hoyesterett er og forblir et uavhengig organ. En president kan ha sine oppfatninger, og det finnes mange amerikanske presidenter som har hatt oppfatninger om litt av hvert. Men en president kan ikke og har ingen innflytelse over Hoyesterett BORTSETT FRA naar det gjelder og utnevne dommerene. Og det var det Bush som gjorde.

   Noe som faktisk er basis viten og nybegynner pensum for alle interessert i US politikk. Saa enten skriver du om noe du ikke vet om eller saa lyver bevisst naar du i mange saker her legger skylda paa noe som Bush gjorde over paa Obama.

   Men med dine hoyre-ekstreme uttrykk som “politisk korrekt” og lignende kildebruk har du problemer naar du hevder at du ikke har motiver i den retning.

   Og hva var det det 8. bud sa igjen, Kjell ?

  • Bush har utnevnt noen av høyesterettsdommerne, men det er ingen tvil om at Obama har oppfordret dem til dette, senest under sin “gay pride” event i Det Hvite Hus før kjennelsen falt. Dette er mektige og mørke krefter som samvirker til å føre USA mot avgrunnen. Jeg er ikke det spøtt overrasket over at det ble den kjennelsen. hadde blitt mer overrasket dersom det falt ut annerledes. Det profetiske ord skal bli oppfylt og USAs ledere har valgt trass fremfor ydmykhet. Det går igjen helt tilbake til Bush. Når Bush utnevnte dommere, uttrykte flere av disse at de stod for den bibelske ekteskapsdefinisjonen. Men de har lyttet til sin nye herre i det hvite hus som manet dem til dette valget. Forøvrig så er saken bygd på mailer fra blant annet American Family Association som jeg får regelmessig, og det er deres reaksjon samt utsagn fra Franklin Graham som anvendes. Dette er hvordan disse reagerer på kjennelsen, men det er klart Torodd: Bibeltro kristne vil aldri være politisk korrekte fordi det “politisk korrekte” er å hylle og tiljuble det Bibelen kaller synd.

  • Saa han “paavirket” dem……….. De av oss som har litt kunnskaper, basis kunnskaper, vet at det du skriver er rent tull og fantasi. Alle vet at US Hoyesterett overhodet ikke lar seg paavirke av landets president. Selv du vet det, men det er “politisk korrekt” aa vere sannferdig og du liker ikke “politisk korrekt”.

   Ettersom du ikke vil engang anerkjenne fakta eller det 8. bud, er det nytteslost aa diskutere videre med deg. Du har en bjelke i ditt eget oye og et grunnleggende troverdighets problem. Saa faar du enten fikse det eller begaa flere dodsssynder. Synder du begaar som jfr din egen bibel er likeverdig med homoseksuell praksis.

   Ha en fin helg, Kjell. *vennlig smil*

  • Du tror altså Torodd, at menneskelige medlemmer av en rett ikke lar seg påvirke. Disse merker seg stemningen, dem som skriker høyest og hvem som sier hva.
   Disse er ikke ferdig-skriptede maskiner som ikke lar seg påvirke slik du syntes å tro.
   *Latter*
   God helg til deg også..

  • Naturligvis bli dommere påvirket. De er like mye mennesker som oss andre. I saker de skal dømme i har de f.eks forbud mot å lese om saken i media (i Norge som ellers i den demokratiske del av verden) for nettopp ikke å bli påvirket. I USA med det skrålet som har vært med “equal rigths” over lang tid, er de selvsagt farget av homolobbyens propaganda.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.