Hevder sentralbankene manipulerer oljepriser og aksjemarkedet

Hevder verden om kort tid vil stå overfor en gigantisk finansiell kollaps.  Ideen om at kollaps-kommervi har et fritt aksje og råvaremarked er rett og slett en illusjon. Sentralbanker verden over er i disse dager tungt inne og manipulerer priser på viktige råvarer som olje for å drive prisene oppover. Det samme skjer i aksjemarkedet. Istedet for å la markedet bestemme hva som er “fair value” forsøker nå de store sentralbankene og manipulere markedet ved å spre rykter, pøse på med billig kreditt, trykke ferske penger som pøses inn i markedet for å pumpe opp en gjelds og aksjeboble som vil komme til å krasje samtidig. Dette sier Gregory Mannarino i en samtale med Greg Hunter på US Watchdog. Mannarino mener verden om kort tid vil bli rammet av et gigantisk finansielt kollaps.

Sentralbankene vil gjøre absolutt alt for å kontrollere og manipulere markedet til å tro at alt står bra til mens man i realiteten står like foran historiens verste økonomiske kollaps. Bare i løpet av de siste månedene har verdens sentralbanker tydd til negativ rente, de har wallstreetsnakket oljeprisene opp, med å spre rykter om et mulig produksjonskutt i OPEC som aldri kom. De har satt i gang brann i Canada som har ført til oljefelt ble stengt ned, og de manipulerer aksjemarkedet til å tro at det har vært en renteøkning i USA som aldri har materialisert seg i faktiske tall -og når FED (den amerikanske sentralbanken) nå antyder en renteøkning i juni. Se på oljeprisene, tidlig i januar nærmet de seg tjuetallet, og noen i systemet har tenkt, vi kan ikke la dette fortsette å falle, og så ut av intet, dukket det plutselig opp rykter om at OPEC vil kutte produksjonen. Det skjedde aldri. Det systemet gjorde, var å introdusere spekulasjoner i markedet, og vips, uten en virkelig substansiell grunn begynte prisene på olje å øke. De viste at ikke det ville komme noen produksjonskutt, men det de introduserte var snakk og gjennom slike falske rykter manipulerte de markedet oppover. Mirakuløst gir også aksjemarkedet oppover. De fleste mennesker måler økonomiens sunnhet ut fra aksjemarkedet, og dersom kursene går oppover der, tror alle at alt står bra til med økonomien. Folk flest lever den villfarelse at de tror at økonomien er god-dersom aksjekursene går oppover. Det er en illusjon at et lands økonomi gjenspeiles i aksjemarkedet, forteller Mannarino videre.

Påsatte skogbranner i Canada og den truende gjeldsbomben

For å holde markedet kunstig proppet opp er systemet villige til å begå kriminelle handlinger, fortsetter Mannariono og viser til skogbrannene i Canada, som førte til at oljeprisene steg ytterligere. Den omfattende skogbrannen som sendte 10 000 på flukt førte også til at oljefelt ble stengt ned, og merkelig nok, snakket ingen i mainstream media om årsaken til brannen. Nemlig ildspåsettelse. Dette var en bevist handling, de (aktørene) som søker å manipulere og styre markedene er villig til å gjøre hva som helst for å holde skuta flytende,” sier Mannarino som mener å se systemets styrende hånd bak det som skjer. Det neste de gjorde var å bytte oljeminister i Saudi-Arabia og da hoppet både oljeprisene og aksjemarkedet opp i lag. Folk som ikke ser dette er fullstendig blinde. Samtidig som alt dette skjer ser vi at flere lånetagere har fått nedgradert kredittrating. “Den største trussel for menneskeheten nå rent økonomisk er den stadig mer tyngende gjeldsbyrden. Den globale gjelden er nå så høy at den aldri kan bli betalt ned, og dette utgjør den største trussel for menneskeheten, hevder Mannarino videre. Selv om mange kanskje ikke er klar over det, bedrives det handel med gjeldspapir i obligasjonsmarkedet. I gjelds-byrdeobligasjonsmarkedet skifter gjeldsbrev eiere, og obligasjons eller bond markedet er minst like viktig som aksjemarkedet. Under og etter finanskrisen i 2008 gikk den amerikanske sentralbanken inn med skattebetalernes penger og kjøpte store mengder dårlige gjeldspapir fra private banker som hadde gitt høyrisiko lån til privatpersoner og næringsliv som hadde dårlig betalingsevne. Dermed unngikk de uansvarlige bankene å gå overende, og skattebetalerne ble dermed de som har tatt regninga for galskapen under George W Bush regjering. Siden den tiden har gjelden bare vokst og vokst, og de uansvarlige bankene har kunnet fortsette å gi høyrisiko lån til stadig mer belånte kunder. Hele økonomien, alt fra aksjemarkedet, til boligmarkedet og råvaremarkedet er linket nettopp til obligasjonsmarkedet, og når obligasjonsmarkedet ryster vil også resten falle sammen, og ebbe ut i tidens kollaps.

Ser skriften på veggen

Enhver som ikke ser skriften på veggen nå er blinde, sier Mannarino som mener at dagens prising på aksjer, obligasjoner og råvarer ikke er bærekraftig. Det finnes intet substansielt grunnlag for dagens prising av olje, aksjer og obligasjoner.  Sentralbankene har skapt en massiv boble hvor aksjemarkedet, boligmarkedet og råvaremarkedet er linket sammen med obligasjonsmarkedet, og all tallmessig vekst er basert på den stadig voksende gjeldsbyrden som på et eller annet punkt vil skape et gigantisk sammenbrudd som vil gå globale ringvirkninger. Det eneste som nå holder de forskjellige marked oppe, er at sentralbankene kaster mer ved på flammene for å stimulere økonomien og dermed bare vokser og vokser gjeldsboblen inntil investorene forstår at dette ikke kan gå lengre. Den globale gjelden er nå blitt så stor at den aldri vil kunne innfris og dersom rentene skulle økes til det som er den reelle inflasjonen -vil gjeldsbyrden bli umulig å håndtere, flere vil komme til å defaulte eller misligholde sin gjeld, -og dermed vil katastrofen være et faktum. Sjekk ut hele intervjuet med Gregory Mannarino som sier han venter på sentralbankens neste steg for å pumpe opp boblen ytterligere. Obligasjonsmarkedet er i “big trøbbel” sier Mannarino som tror at boblen snart vil sprekke. I så fall vil det kunne bli tidens finansielle krasj.

https://www.youtube.com/watch?v=QGmCjbju8Y0

og for å redde konkursrammede banker, gikk den amerikanske sentralbanken inn med store summer for å kjøpe opp dårlige gjeldspapir av private banker som

 

 

Deretter fikk vi høre om skogbrannen i Canada som stengte ned oljefelt.