Helbredelses-evangelist Suzette Hattingh må avlyse helbredelsesmøter på grunn av sykdom -utløste heftig debatt på verdidebatt.no

s-hattingSøkelys artikkel om at Suzette Hattingh måtte avlyse planlagt helbredelseskampanje på grunn av sykdom utløste heftig debatt på Vårt Lands verdidebatt 

Suzette Hattingh som skulle ha kommet til Norge for tale blant annet under en helbredelseskonferanse i Nord-Norge samt på Visjon Norge må avlyse sitt besøk i Norge på grunn av sykdom. Det er Jan Hanvold som på Facebook meddeler sine følgere at “Suzette Hatting må avlyse sitt Norges besøk, p.g.a blodpropp i beinet.”  I følge Jan Hanvold gjør blodproppen at kvinnen ikke kan fly og siden det åpenbart ikke er veldig lett for helbredere innen denne bevegelsen å “ta ut” helbredelsen de lover andre, vil kvinnens medvirkning både på Visjon Norge og i Kautokeino bli avlyst. På verdidebatt har nyheten om den kvinnelige helbredelses-forkynnerens sykdomsforfall blitt det mest debatterte tema etter at Anders Helge Myhren i Evangeliekirken Arendal la ut store deler av vår nyhetssak på debattsiden. Følg den interessante debatten her

Imidlertid har Visjon Norge funnet en annen kvinne som erstatning for den syke helbrederen i Tineke Bouwman som foreløpig ikke har meldt avbud pga sykdom og i neste uke kommer Kenneth Hagin jr (sønn til den avdøde falske læreren med samme navn) til helbreder-sykOKS, skriver Hanvold i sin Facebook oppdatering. Hvorfor Hatting ikke har tatt ut sin helbredelse i tro, sies det intet om, men det kan jo tenkes at Hatting selv ikke har tro nok eller at hun ikke har “sådd inn” nok penger i et eller annet eventyrprosjekt. Imidlertid er det flust av falske forkynnere å importere til Norge, så vi antar at Visjon Norge fremdeles vil være kanalen som serverer oss svulstige og substansløse løfter om helse og velstand. Og i  Kautokeino må de også klare seg uten “Suzette Hattingh har vært mangeårig bønneleder for Reinhard Bonnke, der hun har sett tusenvis av mennesker frelst og helbredet.” Det fantastiske er at hun kommer til Finnmark og Kautokeino 29. – 31. mai 2015, noe hun altså likevel ikke kommer til å gjøre, forteller Hanvold på Facebook. Hvilken plass Jesus har i det hele vites ikke for Han står det intet om i Nordic Harvest Mission’s svulstige reklame for kampanjen i Nord.

15 tanker om “Helbredelses-evangelist Suzette Hattingh må avlyse helbredelsesmøter på grunn av sykdom -utløste heftig debatt på verdidebatt.no

 1. Og de spottet ham og sa: “Han kan frelse andre, men seg selv kan han ikke frelse!”

 2. Det er nesten som en vits..Det vi ser er det absurde i denne forkynnelsen. Bruker man logikken i trosforkynnelsen skyldes jo sykdom 1. mangel av tro. 2. uvitenhet om sine rettigheter 3. mangel på å “så” inn i Guds rike eller 4. feil eller negativ tenkning og bekjennelse.
  Og Kristofer, når spottere sa det siterer om Jesus var det fordi de ikke forstod at Kristus måtte lide å dø for å være sonoffer. Han kunne ha frelst seg selv, men valgte å ikke gjøre det -for å frelse oss.
  Disse helbredelsesforkynnere velger ikke å være syke for å gjøre andre friske, men de blir rammet av sykdom fordi de er mennesker og når de selv lar seg stanse av sykdom -demonstrerer de for all verden at selv ikke de lever i det de forkynner for andre. Vi snakker rett og slett om en type teologi som ikke virker..og som Guds sanne folk må vi være anstendige nok til å ha en teologi som er ærlig nok til å erkjenne virkeligheten.
  Når disse lover helbredelse går de utover bibelens mandat -når disse lover å be for syke og overlate bønnesvaret til den allmektige Gud med ordene “la din vilje skje” så lover vi ikke mer enn det Bibelen lover.

 3. Eller det kommer an på hvordan man hører, sokelys? For meg høres det ut som du fullstendig har misforstått det de forkynner… Jeg har hørt mye på mange av de du kaller trosforkynnere, men har fortsatt til gode å høre den logikken du beskriver her i dine fire punker.

  Det må jo være lov å si at Gud kan helbrede, og at Gud ønsker at vi skal være friske, uten at man tråkker på dem som er syke her og nå?

  Dette er jo selve grunnlaget i “trosforkynnelsen”: Det kan være en forskjell mellom 1. det vi ser og opplever her og nå, og 2. det som er Guds sannhet. Men Guds sannhet må vi alltid holde opp som den seirende. Og der kan også vår tro være med å gjøre en forskjell. Det er jo hele Bibelen full av eksempler på.

  Til info har jeg selv hatt en delvis invalidiserende tilstand i ca 20 år. Og det går svært langt mellom hver gang jeg føler meg tråkket på av såkalte “trosforkynnere”, husker ikke sist gang.

  • Korrigere meg selv litt: Jeg hører stadig de fire punktene du nevner, men på en helt annen måte enn du hører.
   At man blir frisk ved å tro, er ikke det samme som at sykdom skyldes mangel på tro. At man kan bli frisk med å forstå sine rettigheter, er ikke det samme som at man er syk fordi man ikke kjenner sine rettigheter. At man kan bli frisk ved å gi, er ikke det samme som at man er syk fordi man ikke gir. Og at man kan bli frisk ved å tenke og bekjenne positivt, er ikke det samme som at man er syk pga negativitet.

   Logisk sett kan det skrives at “Hvis A, så skjer B” er ikke det samme som “Hvis ikke A, så skjer ikke B”.

   Dette kan bli nesten for avansert for mange, meg selv inkludert, men er et klassisk eksempel på tankefeil, les Wikipedia for “tankefeil”

  • Gud kan helbrede og gjør det også.
   Denne teologien jeg snakker om finner du i bøkene til Kenneth E Hagin som jeg har 25 av, blant annet i Hagins bok “8 syner av Jesus” hvor “Jesus” faktisk forteller at han ikke kan helbrede med mindre vi har bygd vår tro ved hjelp av ulike teknikker som presenteres. Herunder “positiv tenknings ideen” som ble fremmet av Norman W Peale og Robert Schuller. Kenneth Hagins bibelskole “Rhema” i Tulsa Oklahoma var/er et av de største klekkerier for denne type religiøs tro på 80 og 90 tallet og har inspirert 1000vis av forkynnere.
   Denne type tro blir forkynt helt entydig i bøker som “befrielse fra besettelse av WG van Dam. “Hvordan du kan leve og ikke dø” sav Norvel Hayes. “Helbredelse” av Agnes Sanford. “Hvordan du kan få en sterk tro -seks prinsipper for hvordan du kan tilegne deg” av Fredrick Price. I boka “den fjerde dimensjon” av Paul Yonggi Cho, i forbønnens kunst av Kenneth Hagin og “før din sak” av Hagin. Det finnes tonnevis av litteratur som forkynner denne lære som fullstendig utraderer Guds suverenitet og gjør allmaktens Gud avhengig av at du og jeg følger de prinsippene som forfatterne lærer. Jeg kjente mennesker som fulgte prinsippene i disse bøkene og det de lærte av pastorene i denne bevegelsen som døde av sykdommer de skråsikre var blitt helbredet for.

   Et eksempel jeg vil nevne er Morten Trolldalen, Han gikk på bibelskolen hos Hagin, fikk svulst på hjernen, ble bedt for og tok ut sin helbredelse av selveste Kenneth Hagin. Kom tilbake til Norge og praktiserte troen, han oversatte endog Kenneth Hagins bok “Guds medisin” til norsk. Forkynte og proklamerte sin helbredelse, bekjente at han var helbredet ved Jesu sår. Forkynte det i den karismatiske menigheten han var ungdomsarbeider i. Det gikk noen måneder, og en dag så jeg dødsannonsen hans i Aftenposten. Han hadde dødd av svulst på hjernen. Det hele var så pinlig for de norske utgiverne av Hagins bøker, at i nyopptrykk av boken han hadde oversatt, ble hans navn fjernet fra “til norsk ved”
   Han fulgte prinsippene…de virket rett og slett ikke.

   En annen jeg kjenner sønnen til..tok ut sin helbredelse i regi av teletorgstjenesten til Svein Magne Pedersen.
   Hun hadde svulst på hjernen. Hun svidde av 50 000 kroner på å “så” inn i virksomheten gjennom gaver, oppringinger til bønnetelefonen. Hennes sønn fant og så regningene etter at hun hadde dødd av sykdommen hun sådde inn 50 000 for å bli helbredet fra.

   Vist kan Gud helbrede og han gjør det, suverent ut fra sin vilje -uavhengig av oss, vår tro eller våre gaver.
   Han kan gjøre mer enn alt Ef 3,20 Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, 1 Joh 5,14 Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje.
   Nøkkelen er Hans vilje.. Vi skal be om helbredelse, be for syke..og overlate saken til Gud og hvile i at vi er i hans omsorg.

  • Meget godt skrevet, Kjell. Har lest bøkene du viser til og mange flere i samme kategori og det eneste de skaper er forvirring. Klart Gud helbreder i dag, men det er håpløst å lage oppskrifter for dette, slik disse trosforkynnerne gjør.

  • Her konstueres det opp stråmenn, altså at man argumenterer mot noen som ikke er der. Det er ikke det du skriver om jeg er tilhenger av. Vi er jo ikke uenige i at mange har misforstått mye av såkalte “trosforkynnelsen”, og at deler av den var på villspor? Finnes det en eneste oppegående forkynner i dag som sier at du ikke må ta medisiner?

   Når du skriver at at “Gud kan helbrede, og at han gjør det suverent ut fra sin vilje, uavhengig av oss, vår tro eller våre gaver”, regner jeg med at du mener i enkelte tilfeller. For man går inn på en teologi som sier at “vi kan ikke gjøre noe selv, for Gud er suveren”, vil vi være virkelig ute å kjøre…

   Selvfølgelig er mye av det som skjer avhengig av oss, vår tro, og våre gaver!!

   Hvor mange av de kjente bibelhistoriene fra GT og apostlenes gjerninger er igjen uten menneskers valg, deres tro og tillit til Gud, og deres gaver? Jeg tror ikke noen av dem er igjen…

   Flott å ta oppgjør med ting som ikke har vært bra, men vi må passe på så oppgjøret ikke blir så sterkt at det til slutt er Guds Ord vi tar et oppgjør med.

  • Kristofer. 1. Kenneth Hagin var trosbevegelsens far, hans litteratur og undervisning er solgt og spredd i millioner av eksemplarer over hele verden. Hans bøker var og er ennå nærmest pensum for store deler av trosbevegelsen. Teologien til disse forfatterne ligger fast. De fleste forkynnere i dag innenfor TB er for kloke til å si rett ut at man ikke skal ta medisiner selv om det finnes endel retninger som faktisk lar den syke dø fordi de tror de er helbredet. Jeg har lagd et par saker om det.
   https://www.sokelys.com/?p=2564
   https://www.sokelys.com/overtro.htm
   Kristofer, jeg deler ikke din teologi der. Jeg mener at vi ikke gjøre noe selv i forhold til en mirakuløs helbredelse, det vi kan og skal gjøre, er å be og legge den sykes situasjon inn for Herren og frimodig overlate saken i Hans hånd og i frimodig tro si.”Gud la din vilje skje”
   Verken bekjennelse, repetering av bibelsitater eller andre teknikker vil kunne skape et eneste mirakel.
   Å vende seg til Gud i bønn er å tro. Jeg ber om ting til Gud fordi jeg tror at Gud er til og hører bønn. Men svaret overlater jeg til hans suverene vilje. Jeg kan ikke presse Gud som er den allmektige med noen teknikker eller sultestreik (faste) til å gjøre det jeg krever, men jeg kan frimodig overlate min sak til Gud som lever og råder og er en sann Gud fra evighet av og som sier han har all makt i himmel og på jord. Jeg vil aldri ha annonsert med “Helbredelseskonferanse” men heller brukt ord som “konferanse omkring Gud ord” vi ber for syke.

  • Her er et utdrag fra en blogg tilbake fra 2006:
   Kennet Hagins lære
   Vårt Land etterlyser kritikk av Hagins lære fra det som feilaktig kalles trosbevegelsen, ikke fra andre troende, og dette vil de ikke få. Ikke grunleggende kritikk fordi dette vil stoppe enhver menighetsvekst og gi splittelse i rekkene. Hadde spørsmålet vært rettet til troende generelt ville jeg kanskje ha skrevet slik: Onsdag 9 november etterspør Vårt Land trosbevegelsen”`s kritikk av Hagins lære etter Kjell Olav Sannes artikken mandag samme uke. Slik kritikk vil kanskje komme på enkelte punkter, men selve hovedproblemet ligger ikke der. Hagins lære er antikristelig og appelerer til den ultimate fristelse, den Eva opplevde i Edens hage. Eter du av dette treet vil du bli Gud lik! Dette er menneskets drøm og det totale gudsopprør. Da følger mennesket den samme vei som Lusifer og han engler og går til den samme dom. Det er ikke noe problem for en troende å forstå eller å bevise at det i Hagins lære ikke er frelse, Hagin har gjort oppgjøret på Golgata til et oppgjør mellom Jesus og djevelen hvilket det slett ikke var. Her var det Gud selv som hadde tatt ut det egentlige Lammet som fikk bære Hans dom, tok Guds rettferdige straff for all synd i menneskets sted mens djevelen ropte: ” Er du Guds sønn, stig ned av korset, frels deg selv og oss.” Jesus var lydig inntil døden, ja korsets død. Hvem var han lydig – sin Far! Det finnes intet frelsesbudskap i Kenneth Hagins lære, fordi det finnes intet Lam, intet offer. Jesus sier at han av sin Far fikk dette bud at han skulle gi sitt liv og ta det igjen. Han sier: ”Ingen tar det fra meg, jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til og jeg har makt til å ta det igjen.” Johannes 10, 18. Sannheten er at ingen oppegående menighetsleder eller lærer i noen menighet er så læremessig blind at han ikke kan se dette klart, derfor har de valgt å overse sannheten! Så kan en da spørre hvorfor? Nå er det slik at i enhver snare ligger det åte som frister, på enhver fiskekrok er det et agn. Fuglen værer fare og fisken sirkler omkring, men åtet er så fristende at til slutt tror de at er jeg rask nok, dyktig nok får jeg byttet og unngår fellen. Kenneth Hagins åte er to optimale, det ene er .. da blir du som Gud.. og det andre er ”Menighetsvekst.” Det å gå inn på detaljer i Hagins lære, i hans bøker eller bøkene til hans følgesvenner teller ikke til noe, det er å prate til døve ører. Eventyrbøker om folk som er i himmelen der det er lagerskur fulle av øyner, ører og andre kroppsdeler som ble bestilt ved bøn og returnert fordi folk sluttet å be før de nådde fram selges over alt innenfor den norske kristenhet. Se til eksempel boken til Robert Liardon, kom ikke her å si at en noenlunde våken menighetsleder tror på noe slikt! Nå etterlyses det kritikk av Hagins lære, den som i dag mer eller mindre gjennomsyrer den mer ” vellykkede” del av den norske kristenhet. Kritikken har vært der hele tiden, de som har kritisert, holdt fram sannheten har blitt frosset ut, kastet ut, blitt beskyldt for å missunne, for å være surdeig, for å mangle kjærlighet til Guds folk etc. etc. Derfor er ikke det å ta et oppgjør med Hagins lære enkelt, det er å ta et oppgjør med seg selv og sin Gud, det er å miste alle venner, sin menighet, sitt rykte, kanskje sin bolig, sitt arbeid og sin familie. Skriften sier at den som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Trosbevegelsens lære appelerer helst til de unge, fra de fleste menigheter dro ungdommen på bibelskoler i Sverige eller i USA og kom oppglødde tilbake. Det ble bevegelse, innsats og fremgang i menighetene, de som protesterte mot denne nye lære ble satt på plass og etter svært kort tid kunne ikke dette bremses opp uten at det ble en splittelse. Ledelsene satt fanget i snaren, valget var å godta eller gå, godta eller mist store deler av menigheten! Det er ikke nok å ta avstand fra deler av Hagins lære, den må stemples som antikristelig i sine grunnelementer, den setter mennesket i Guds sted og den er så klart i strid med bibelens lære at det må bekjennelse til fra de som har sluppet dette inn i sine menigheter. Det er ikke nok for en busssjåfør som har kjørt slik at både passasjerer og andre trafikanter har blitt påført skader som har forårsaket merket dem for livet eller tatt fra dem deler av livet fra dem å si at de heretter skal kjøre mer forsiktig, de må ta oppgjøret med de som er blitt såret. Det er ikke noe problem å tilgi slik Gud tilgir, og hvordan er det Gud tilgir? Han tilgir de som angrer, ber om tilgivelse og omvender seg. Nå har jeg ingen tro på at noe slikt vil skje og når jeg nå sitter og skriver dette vet jeg at dersom dette sendes og blir satt i Vårt Land risikerer jeg motstand som kan koste meg jobben min, gi meg en mengde uvenner og bli hengt ut for å være både det ene og det andre. Jeg vet ikke om det er verdt det. Dette har jeg opplevd for snart 20 år siden og vet ikke om jeg har rygg til å oppleve det igjen.
   Blindpassasjer
   12. mars 2006 03:46:56
   Vranglærere
   Jeg tror ikke vi kan gjøre annet enn det den gamle mannen gjør i busshistorien som er på denne tråden. Advare de andre. Men mannen fortjente bedre enn å risikere livet sammen med disse vranglærerene. Vi får heller fortsette å trøste de som blir pressa ut av veien, og sette opp fareskilt for de som blir mer eller mindre lurt eller smigra med i bussen.

 4. ““Suzette Hattingh har vært mangeårig bønneleder for Reinhard Bonnke, der hun har sett tusenvis av mennesker frelst og helbredet.” ”

  Kanskje det er slik at Jesus ikke vil at mennesker skal føres vill i Kautokeino og Finnmark?

  “Norge Idag” avisen har et større intervju med Reinhard Bonnke denne uken.

  Spørsmål?

  Og hvilken Christus er det Reinhard Bonnke og karismasisk kristne pinsevenner som er med i denne bevegelsen, bereder veien for?

  “There has also been a story floating around for many years about Reinhard Bonnke making a prophesy that Christ was going to appear and do something miraculous, and within days a man identified as Maitreya appeared in the same area. I was not able to verify this story until I ran across the account in a German article talking about Share International and Benjamin Creme. Here is the English translation of the German text, a little hard to read, but I will give you the gist of it in a moment. ”

  http://www.deceptioninthechurch.com/bonnke.html

  Hvem er Maitreya?

  The World Teacher
  “He has been expected for generations by all of the major religions. Christians know him as the Christ, and expect his imminent return. Jews await him as the Messiah; Hindus look for the coming of Krishna; Buddhists expect him as Maitreya Buddha; and Muslims anticipate the Imam Mahdi or Messiah.

  MaitreyaAlthough the names are different, many believe that they all refer to the same individual: the World Teacher, whose personal name is Maitreya (pronounced my-tray-ah). ”

  http://share-international.org/maitreya/Ma_main.htm

  “Fire from Heaven? ”
  http://amazingdiscoveries.org/S-deception_beast_Holy-Spirit_fire

  • Hanvold og co er falske apostler som innbiller seg at de har makt over onde ånder. Se her Terje Simonsen er på vei til full helbredelse. Nå er han igjen på Nordås i Bergen og blir rehabelitert . Så forbønn og faste, virker mirakler i hans. Ifra å være totalt oppgitt av legene. Våknet han etter forbønn og faste. Så nå går det bare en vei for Terje, vi tror på full oppreisning for Terje. Helbredet ifra hjerneslag og i full aktivitet igjen. Og er klar til stortingsvalget i 2017. Dette er pinsens budskap, tegn , under og mirakler. Jeg er så glad for jeg er en ekte pinsevenn som taler i tunger, ber for syke og kaster ut demoner. Og forkynner et fullt evangeium.
   Dette er hva Hanvold skriver på facebook: Tror denne gjengifte horkarlen at Gud virkelig hører hans bønn eller at demonene er redde når den gamle gneldrehunden kommer? Ha Ha Ha. Gud tukter nå disse som driver utukt i lag med Hanvold.

Det er stengt for kommentarer.