Så blir det enda mindre å leve for uføre og pensjonister i Norge

Pensjonister og trygdede blir stadig fattigere og bør vurdere å flytte utenlands

gammel-dameÅrets trygde og pensjons oppgjør betyr ytterligere en forverring av uføre og eldres økonomiske situasjon i Norge.  Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter overfor avisen VG at pensjonene for første gang vil bli regulert lavere enn den forventede prisstigningen. Forklaringen ligger i et moderat lønnsoppgjør tidligere i vår, og regelen som underregulerer pensjonene i forhold til lønnsmottagerne. Resultatet er at de fleste av landets 700 000 alderspensjonister taper kjøpekraft og det samme vil gjelde uføre og dem som fra før har det trangt. Disse må nå søke måter å knipe inn på, samtidig som de aller rikeste fra før er bevilget store skattekutt. Vanlige lønnsmottakere har i år fått et moderat oppgjør som innebærer en liten økning i kjøpekraften, mens pensjonister og uføre får nedgang og dermed må søke måter å stramme inn på.  Rasende pensjonister som stemte Frp eller borgerlig må nå satse på at Stortingsflertallet vil komme med et bedre tilbud som ikke svekker de uføre og eldres kjøpekraft.

2 tanker om “Så blir det enda mindre å leve for uføre og pensjonister i Norge

    • Sant selv om det var under AP at denne pensjonsreformen ble vedtatt. Ideen var at pensjonister og trygdede skulle få mindre tillegg en arbeidstagere. Dermed tillot stortingsflertallet at inntektsforskjellene skulle bli større mellom trygdede og arbeidstagere år etter år. Disse burde ha forutsett at de kunne få små lønnsoppgjør og når pensjonister skal få 0,75 prosent mindre enn lønnstagere i tillegg kan resultatet med lave oppgjør bli at de faktisk får mindre kjøpekraft på tross av at trygdene går noe opp. I dette tilfelle spiser inflasjonen opp mer enn uføre og pensjonister får i tillegg, og dermed blir det mindre kjøpekraft. At stortingsflertallet ikke så denne muligheten vitner om tankens kraft må ha vært satt ut av spill når dette ble vedtatt. Det burde jo ikke være vanskeligere enn at de la inn følgende setning i stortingsvedtaket: ” Ved moderate oppgjør skal trygdede/pensjonister minst få 0,5 prosent økt kjøpekraft etter inflasjonen -uansett størrelse på det generelle lønnsoppgjøret. Altså lage en unntaksregel. Det kreves ikke så voldsomt mye for å rette opp dette her. Det er viljen det står på.

Det er stengt for kommentarer.