Tø 

 Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Nok et dødsfall på grunn av trosforkynnelsen

16 åring døde da foreldre valgte å stå i tro

Kombinasjonen tro på forbønn og forkastelse av moderne legevitenskap kan være en dødelig kombinasjon. Dette fikk den 16 år gamle Austin Sprout erfare da han og hans familie valgte å forkaste moderne medisinsk behandling til fordel for bønn og tro på en egen tro. Trosforkynnelsen a la den vi møter hos moderne trosforkynnere har nå krevd et nytt dødsoffer. 16 åringen som var medlem av "General Assembly Church of the First Born in Pleasant Hill, Oregon hadde i likhet med sine foreldre en sterk, men uviselig Gudstro. Da 16 åringen ble alvorlig sjuk valgte både han selv og foreldrene og satse utelukkende på tro og forbønn for en sjukdom som muligens kunne ha blitt behandlet. Austin var sjuk en hel uke før han døde og når blir hans foreldre siktet for overlagt drap som en følge av guttens dødsfall. Også guttens biologiske far valgte å gå overtroens vei og døde i 2007 etter å ha unnlatt å søke legehjelp. I etterkant av Austins død er hans søsken plassert i fosterhjem  mens hans foreldre står tiltalt for drap. Austin følger seg inn i rekken av personer som har dødd etter at de i troens navn har avvist tradisjonell medisinsk behandling til fordel for å tro på sin egen tro. I boken "tro eller overtro" fra 1987 tar den kristne forfatteren Charles Farah opp nettopp dette temaet i historien om Wesley Parken, en diabetes rammet tolvåring som led en grusom død nettopp fordi foreldrene satset sin sønns liv på basis av at helbredelse ved tro  var uforenelig med moderne legevitenskap. I tro på at deres sønn var helbredet kuttet de ut insulinet med det resultat at tolvåringen døde. Også Wesleys foreldre ble stilt for retten og idømt fengselsstraff for å ha forvoldt sin sønns død ved å unnlate å gi livsviktig medisin.

Blind tro på troen

Moderne trosforkynnere a la Benny Hinn og avdøde Kenneth E Hagin var eller er begge eksponenter for en helbredelseslære som i ytterste konsekvens kan få fatale følger for dem som "i tro" står løpet fullt ut. En sunn bibelsk tro i forhold ti dette med bønn for sjukdom baserer seg primært på ordene "la din vilje skje" og samtidig hvile i full visshet om at Gud Fader er i stand til å gjøre underet i Hans egen tid og etter hans gode vilje. Å "stå i tro" og kutte ut medisinen på tross av at alle sykdomssymptomene har intet med Bibelsk tro og gjøre, men er tvert i mot overtro Som kristne både kan og bør vi be til Gud for sjukdom og lidelse, men i full visshet hvile i Guds omsorg og fortsette å ta nødvendig medisin inntil bevisene for en eventuell helbredelse foreligger.

Gud lar seg ikke imponere

Den moderne tros eller fremgangsteologien som ble importert til Norge på 1970 tallet har lansert en rekke teknikker eller metoder man skal anvende for å oppnå resultater i forbindelse med dette med helbredelse. En metode eller teknikk som ble lansert var "positiv bekjennelse", "mulighetstenkning" eller og visualisering. Andre lanserte "sultestreik" eller "faste" som et middel til å bevege Gud og kristne som vågde å holde fast på "la din vilje skje, ikke min," ble nærmest latterliggjorte av superforkynnerne som vantro fordi de valgte å overlate det hele i Guds omsorg og hvile. Med trosforkynnelsen kom det inn noe fundamentalt nytt i kristenheten med det resultat titusener av kristne ble påført en ekstra belastning ved å forsøke de ulike bølger og teknikker som ble lansert. Sjuke kristne valfartet til helbredelsesmøter og konferanser og løp etter bestemte navn og forkynnere. Resultatet ble at man som oftest kom skuffet ut av møtene med en erkjennelse av nederlag siden man øyensynlig ikke hadde stor nok tro eller var flink nok til å imponere Gud. Andre igjen ble påført dype anfektelser fordi de øyensynlig ikke nådde opp til Guds standard og krav, siden de var og forble sjuke. Trosforkynnelsen slik vi møter den i 1980 og 1990 tallets skrifter har i realiteten ikke tilført kristenheten noe som er verd å bygge på, siden fokus er mennesket selv og ikke Jesus Kristus. Vist tror vi på helbredelse med bønn, vist tror vi at Gud også gjør undergjerninger og helbredelser også i vår tid, men det vi ikke tror, er at vi kan presse Gud til å stå på pinne for å oppfylle våre behov og ønsker.

 

Sist oppdatert: 17.04.12