Han kjemper for retten til å samles til gudstjenester tross myndighetenes forsøk på å kvele kirkens røsr

Pastor John MacArthur og Grace Community Church har vunnet en ny rettslig seier overfor Los Angeles County som tre ganger har trukket MacArthur og menigheten for retten fordi de har trosset myndighetenes Corona-nedstengning av kirker og menighetsliv. På tross av at president Trump har fastslått at gudstjenester er esensielle, har de liberale og demokrat-kontrollerte lokalmyndighetene i Los Angeles brukt Corona-situasjonen til å slå ned på kirker og gudstjenester som har måttet stenge og avlyse. John MacArthur og hans kirke trosser dette og i samtalen med Charlie Kirk begrunner han hvorfor kirken ikke skal underordne seg urettmessige forskrifter