Zack Drew show: “Black Lives Matter er styrt av hekser og okkulte krefter”

Zack Drew hevder at Black Lives Matter bevegelsen er kontrollert av hekser og at bevegelsen er okkult

Black Lives Matter bevegelsen som fra før er kjent som marxister og voldelige fascister som er anti-Gud, antikristne, antibibel, antifamilie og tilhengere av fosterdrap, tilhengere av LGBT samfunnet.. Imidlertid er de langt mer enn dette, de er kontrollert av hekser og er en okkult bevegelse. Black Lives Matter har fra dag en vært preget av lovløshet, vold, innbitt hat og forakt for Bibelens Gud og Guds folk, og fruktene av bevegelsen har avdekket hvem som egentlig er bevegelsens fader. En hver sann og anstendig kristen er villig til å ydmykt la seg oppdatere av informasjon om denne okkulte poltiske kulten som har klart å virvle opp en strøm av lovløshet, vold, ildspåsettelse, plyndringer, vold og hat for å skape ytterligere skiller mellom mennesker.

Brenner Bibler, ødelegger kristne staturer, plyndrer butikker, setter fyr på kirker, brenner kors og terroriserer barn, unge og eldre hvite

Det er som om selve helvedes porter har åpnet seg gjennom de åndelige krefter som denne bevegelsen har sluppet løs. Krefter som har sin basis i heksekraft og okkultisme og fremmer raseskille, vold og lovløshet. I den vestlige verden har enkelte godtroende naive troende hyllet bevegelsen i den tro at disse representerer noe godt og rett. Selv om BLM hylles av våre ledere, våre medier som helt bevist legger lokk på historier som avslører deres voldelige og rasistiske ideologi. Norske medier velger helt bevist å ikke å fortelle sannheten om Black Lives Matter. Se videoen som avslører hva Black Lives Matter egentlig er. En stor takk til Zack Drew som er villig til å publisere sannheten om Black Lives Matter bevegelsens okkulte lederskap. De kristne som ennå støtter opp om denne bevegelsen har så avgjort noe og omvende seg fra..

Én tanke om “Zack Drew show: “Black Lives Matter er styrt av hekser og okkulte krefter”

  1. Det er helt klart at de er styrt av fremmede åndskrefter. Hatet deres er jo et bevis på det.

    1
    1

Det er stengt for kommentarer.