Gatepredikant dømt i britisk rett for å ha lest skriftsitat fra 3 Mosebok om homofili

Mike-OverdDen britiske gatepredikanten Mike Overd er idømt en bot for å ha sitert fra tredje Mosebok for en forbipasserende, melder Christian News Network. Overd skal gjennom sin virksomhet med å forkynne hva Bibelen sier om homofili og islam ha forbrutt britisk lov. Gatepredikanten som har forkynt evangeliet på gaten i over fire år ble dømt for å fremsagt “homofobe” utsagn fordi han forkynte hva Bibelens tredje Mosebok har å si om homofili. Han ble dømt etter en paragraf som går på å ha forstyrret allmenn ro og orden.

På mandag, dommer Shamim Qureshi, en praktiserende muslim som også fungerer som formann for en muslimsk tvistenemnd basert på muslimsk Sharialov erklærte no_biblegateforkynneren skyldig i brudd på en lov om offentlig orden for sine bemerkninger om homofili. Storbritannia er nå kommet dit at muslimske dommere -som tror på muslimsk lovgivning sitter som dommere over hva som er tillatt å forkynne ut fra Bibelens ord blant annet i tredje Mosebok og i de nytestamentlige tekster som omhandler homofili. Dommeren reagerte ekstra sterkt på Overds forkynnelse fordi han siterte fra 3 Mosebok 20,13 hvor ordet “styggedom” er brukt om homofil praksis. Gatepredikanten ble idømt en bot på 1400 pund eller 15 000 norske kroner. Libby Towell fra Christian Legal Centre som representerte Overd i saken sier hun er sjokkert over dommen som bør bli anket til en høyere rettsinstans. Hvis denne dommen blir stående vil det for britiske kristne innebære en innskrenking av friheten til å forkynne fra hele Bibelen.