Fulltallig på “tilbake til Guds Ord konferansen”

Paul Washer, Tony Miano, Johannes Kleppa og Don og Cindy Currin er hovedtalere på Holmavatn leirsted i januar

storm_johannesen_bjoernDet er nå fullbooket får den kommende konferansen hvor blant annet Tony Miano og Paul Washer er blant hovedtalerne. Dette skriver forkynner Bjørn Storm Johansen i en post til Søkelys nå mandag kveld. Konferansen som vil finne sted fra 22 til 26 januar har temaet “Guds hellighet og evangeliet” og det vil bli vektlagt hva Bibelen som er Guds Ord har å si om temaet. Programmet og info om konferansen kan leses her.  Konferansen i 2013 gikk over fire dager, men i år har man utvidet med en dag for å gi plass til mer fellesskap og mulighet til selvstudium av Guds Ord.