Tilbake til Guds Ord 2014 med Paul Washer og Tony Miano ligger på nettet

Se og hør talene fra årets konferanse på You Tube

Årets “Tilbake til Guds Ord konferanse” fikk mye omtale av Søkelys i forkant av den viktige begivenheten. Imidlertid måtte jeg melde avbud fra årets konferanse grunnet en vinterlig sykdom. Imidlertid har arrangørene av konferansen nå lagt ut talene fra årets konferanse på You Tube kanalen Eferserne619 som nå har en rekke prekener av navn som Paul Washer, Tony Miano, Don Currin, Johannes Kleppa, Bjørn Storm Johansen, Jan Helge Aarseth og Birger Helland. Vi legger ut Paul Washers tale “Preach the Gospel” fra 23 januar i år. Vi oppfordrer samtidig våre besøkende til å sjekke ut Efeserne619 og de oppbyggelige talene som ligger der.

 

Fulltallig på “tilbake til Guds Ord konferansen”

Paul Washer, Tony Miano, Johannes Kleppa og Don og Cindy Currin er hovedtalere på Holmavatn leirsted i januar

storm_johannesen_bjoernDet er nå fullbooket får den kommende konferansen hvor blant annet Tony Miano og Paul Washer er blant hovedtalerne. Dette skriver forkynner Bjørn Storm Johansen i en post til Søkelys nå mandag kveld. Konferansen som vil finne sted fra 22 til 26 januar har temaet “Guds hellighet og evangeliet” og det vil bli vektlagt hva Bibelen som er Guds Ord har å si om temaet. Programmet og info om konferansen kan leses her.  Konferansen i 2013 gikk over fire dager, men i år har man utvidet med en dag for å gi plass til mer fellesskap og mulighet til selvstudium av Guds Ord.